Follow the best medical aid in the industry on facebook

Medihelp se markaanbieding vir 2017

  •   by Medihelp
  •   28 Oktober 2016
  •   443 view(s)

Die kommerwekkende toename in medieseskema-eise was die afgelope tyd gereeld in die nuus.

Voordele-uitgawes wat begrotings vir 2016 ver oorskry, het die meeste mediese skemas onder finansiële druk geplaas. Die effek daarvan reflekteer in die onlangse ledegeldaanpassings wat mediese skemas vir 2017 aangekondig het. Dubbelsyferaanpassings met ’n vermindering in voordele en spaarkomponente is aan die orde van die dag. Daardeur poog mediese skemas om eispatrone in toom te kry en sodoende ledegeldverhogings te absorbeer.

Alhoewel Medihelp ook deur die onverwagte toename in eise geraak is, het die Skema besluit om nie die totale las van hierdie onvoorsiene uitgawes na lede te verplaas deur onrealistiese ledegeldaanpassings en voordeleverminderings te implementeer nie. Medihelp het dus ’n eenvormige, verantwoordelik berekende aanpassing van 10,9% vir alle opsies aangekondig en het voordelestrukture vir 2017 onveranderd gelaat.

Medihelp sal in die komende jaar hande vat met verskaffers van mediese dienste om meganismes in plek te stel vir die doeltreffende bestuur van koste en gebruik. Terselfdertyd sal Medihelp ook uitreik na lede en makelaars en sal sy unieke aanlyn gesondheidsorgondersteuningsprogram, HealthPrint, aanwend om lede en makelaars van kostedrywers bewus te maak. HealthPrint sal geïndividualiseerde elektroniese nuusbriewe gebaseer op die profiel en gedragspatrone van lede en makelaars gebruik om hulle te ondersteun en te bemagtig met toepaslike inligting. Sodoende kan ons saam aktiewe deelnemers in die bestuur van gesondheidsorguitgawes word, tot voordeel van almal.

Wat Medihelp se markaanbieding vir 2017 betref, bied die Skema steeds ’n keuse van 10 voordele-opsies met ’n nienetwerk- en netwerkalternatief wat vir sekere opsies beskikbaar is – ’n lid kan tot 22% in ledegeld spaar deur ’n netwerkopsie te kies. Meer as 60% van alle nuwe lede wat tans by Medihelp aansluit, kies ’n netwerkopsie weens die opsies se kwaliteit netwerk en voordele.

Die medieseskemabedryf het die afgelope paar jaar ook ’n toename in die gewildheid van hospitaalplanne en ’n afname in lidmaatskap van meer omvattende planne beleef. Ekonomiese druk is waarskynlik die hoofrede vir hierdie skuif.

Medihelp se Dimension Prime 1-opsie word alom beskou as een van die mees kompeterende hospitaalplanopsies wat tans beskikbaar is. Die opsie bestaan uit ’n netwerk- en nienetwerkalternatief. Dimension Prime 1 se omvattende voordele vir voorkomende sorg, asook dag-tot-dag-voordele wat vir 2017 uitgebrei is om ’n verskeidenheid dissiplines in te sluit, onderskei hierdie opsie van sy konkurrente.

Dimension Prime 3 word beskou as Medihelp se vlagskip-opsie en bied omvattende gesinsvoordele met ’n netwerk- en nienetwerkalternatief (teen ’n 20% laer tarief). In teenstelling met soortgelyke opsies in die mark toon hierdie opsie steeds positiewe groei, wat getuig van die goeie voordele wat dit bied.

Medihelp se inkomstegebaseerde opsie, Necesse, beskik oor ’n uiters gewilde inkomsteskaal spesifiek vir studente. Meer as 50% van die opsie se groei in die afgelope jaar was in die studentemark.

Unify, Medihelp se nuwe spaaropsie met ’n 25%-spaarkomponent, het binne sy eerste jaar een van Medihelp se gewildste opsies geword en markvergelykings dui daarop dat hierdie opsie waarskynlik in 2017 sy sukses sal voortsit.

Medihelp het vertroue in die waarde, stabiliteit en kompeterendheid van die Skema se reeks voordele-opsies en glo dat die risiko’s waarmee die bedryf gekonfronteer word, met die samewerking van alle rolspelers ook effektief bestuur kan word in die komende jaar.
Load more comments
Thank you for the comment! Your comment will be displayed to others, once it has been approved.
New code
comment-avatar

 

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO