Follow the best medical aid in the industry on facebook

Peiling toon Medihelp-lede is mees tevrede met dienslewering

  •   by Medihelp Mediese Skema
  •   03 Augustus 2018
  •   111 view(s)


Medihelp Mediese Skema het die hoogste telling van sy lede ontvang wat algehele kliënttevredenheid betref in die 2018 onafhanklike Suid-Afrikaanse kliënttevredenheid-peiling wat onlangs deur Consulta bekendgemaak is.

Die 2018 Suid-Afrikaanse indeks van verbruikerstevredenheid (SAcsi) vir mediese skemas toon Medihelp was die enigste oop skema wat verhoogde tevredenheidsvlakke van 75,1% behaal het. Die indeks onthul ook ‘n algehele daling in gebruikers se tevredenheid met mediese skemas tot ‘n algemene bedryfsgemiddeld van 72,7%.

Heyn van Rooyen, hoofbeampte van Medihelp, sê die Skema is verheug oor die positiewe terugvoer en bedank lede vir hul lojale ondersteuning. Volgens hom kan die hoë syfer toegeskryf word aan die sukses van die omkeerstrategie wat Medihelp geïmplementeer het om produkstabiliteit te bewerkstellig deur ‘n uitgebreide produkaanbieding en toenemende mededingendheid, terwyl dit steeds hoë vlakke van dienslewering gehandhaaf het.

“Die afgelope paar jaar het Medihelp deurgaans markverwante premiestygings aangekondig, sowel as ‘n verlaging in bybetalings en beter produkvoordele,” sê Van Rooyen.

Die effek daarvan kan veral gesien word in die SAcsi se ervaarde waarde-indeks, wat Medihelp as een van die leiers uitwys, met ‘n verbeterde telling van 70,9% na 73,6%, in vergelyking met die bedryfsgemiddeld wat van 71,6% na 69,4% gedaal het.

Sedert Medihelp in 2016 teruggekeer het na self-administrasie, het die Skema daarop gefokus om meer doeltreffend te wees en ‘n geïndividualiseerde ervaring aan sy lede te bied. Dit sluit in die verbetering van sy digitale diensplatforms, met segmentering en eenvoudiger boodskappe wat aangepas word vir verskillende gehore sodat inligting op ‘n meer verstaanbare en toepaslike wyse oorgedra word.

Mediese skemas is ook gemeet teen die Treating Customers Fairly (TCF)-raamwerk, ‘n uitkoms-gebaseerde regulatoriese en gekontroleerde benadering om te verseker dat duidelike, verstaanbare uitkomste vir finansiële dienste-verbruikers uitgevoer word deur gereguleerde finansiële firmas. Volgens dié resultate het Medihelp se pogings beslis vrugte afgewerp. Die Skema het weereens die voortou geneem en ‘n sterk verbetering oor die laaste drie jaar getoon met ‘n telling van 78,3, terwyl ander oop mediese skemas in die teenoorgestelde rigting beweeg het.

Volgens die SAcsi is daar ‘n sterk verband tussen die persepsie van gebruikers se tevredenheid en om regverdig deur hul mediese skema behandel te word.

Die SAcsi-resultate volg kort ná Medihelp se aankondiging van sy 2017 finansiële resultate, wat ‘n bewys is van die Skema se vermoë om sy lede gemoedsrus te bied deur stabiliteit en volhoubaarheid te handhaaf. “‘n Positiewe netto gesondheidsresultaat, ‘n solvensievlak van 29,56%, ‘n merkbare afname in niegesondheidsorguitgawes en 2,1% netto groei in die Skema se lidmaatskap in 2017, en nou ons lede wat bevestig dat ons aan hul verwagtings voldoen, is genoegsame motivering wat ons benodig om die volgende stel uitdagings in die bedryf aan te pak. Ons gaan in noue samewerking met ons lojale adviseurs en diensverskaffers werk, wat almal tot hierdie resultate bygedra het,” sê Van Rooyen.
Load more comments
Thank you for the comment! Your comment will be displayed to others, once it has been approved.
New code
comment-avatar

 

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO