Follow the best medical aid in the industry on facebook

Waarom dit belangrik is om jou mediese fonds se algemene jaarvergadering by te woon

  •   by Medihelp
  •   07 Junie 2016
  •   247 view(s)
Medihelp wil sy lede aanmoedig om deel te neem aan die Algemene Jaarvergadering (AJV) deur hul stemme uit te bring en die AJV by te woon. Medihelp se AJV vind om 15:00 op 23 Junie 2016 plaas by die WNNR Konvensiesentrum in Pretoria.

Die Raad vir Mediese Skemas (RMS) sê ook op hul webtuiste dat lede van mediese skemas aangemoedig word “om beheer te neem van hul gesondheid deur hul skema se algemene jaarvergadering (AJV) by te woon”. Lede het by ’n AJV die geleentheid om hul stem te laat hoor oor sake wat op hul mediese fonds betrekking het.

Watter sake word by Medihelp se AJV bespreek?

’n AJV bespreek gewoonlik die volgende sake, wat ook vanjaar by Medihelp se AJV bespreek sal word:
1. Die mediese fonds se finansiële jaarstate
2. Die mediese fonds se jaarverslag
3. Die aanstelling van eksterne ouditeure
4. Die verkiesing van lede om op die raad van trustees te dien
5. Vergoeding vir trustees en die hoofbeampte
6. Mosies en voorstelle rakende die skema se reëls, asook ander sake van belang wat lede opper.

Waarom is dit belangrik dat lede die AJV bywoon?
Die voorsitter van die skema se raad van trustees gee by die AJV terugvoer aan lede oor die skema se prestasie die afgelope jaar en sy vooruitsigte vir die volgende jaar. Die voorsitter lê ook die skema se jaarverslag en finansiële jaarstate by die AJV voor, wat die lede moet goedkeur. Só word verseker dat lede op hoogte bly van wat by hul skema gebeur asook van die stand van hul skema se finansies en bestuur.

Lede moet ook voorgestelde reëlwysigings en mosies by die AJV oorweeg wat deur die skema se raad van trustees of deur lede van die skema voorgestel word. Dié reëlwysigings of mosies kan hul voordele beïnvloed of die manier waarop die skema funksioneer, en dis uiters belangrik dat lede ’n sê in hierdie baie belangrike sake sal hê.

Daar word ook by ’n skema se AJV lede verkies om op die skema se raad van trustees te dien. In Medihelp se geval moet twee lede tot Medihelp se Raad van Trustees verkies word. Lede speel ’n noodsaaklike rol in die bestuur van hul skema deur te stem vir die trustee van hul keuse om hul belange op die raad van trustees te verteenwoordig. Medihelp se lede kan voor die AJV stem deur middel van ’n elektroniese stemstelsel. Stemming sluit om 16:00 op 14 Junie 216 en die stemuitslae word by die AJV bekendgemaak.

Indien jy nog nie ’n Medihelp-lid is nie, kan jy jou mediese skema se AJV-datum hier kry.

Load more comments
Thank you for the comment! Your comment will be displayed to others, once it has been approved.
New code
comment-avatar

 

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO