Follow the best medical aid in the industry on facebook

gereelde vrae

Het jy 'n vraag oor hoe om ons te kontak, hoe om by 'n mediese skema aan te sluit, hoe om te eis of watter dekking jou mediese skema bied? Ons antwoord graag 'n paar kwelvrae hieronder.

 

Kontak Medihelp

VraagAntwoord
Wat is Medihelp se telefoonnommer?Skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678. Vir spesifieke kontaknommers, raadpleeg ons kontaklys.
Wat is Medihelp se kantoor ure?
 • Die Kliëntesorgsentrum is beskikbaar Maandae tot Donderdae vanaf 7:00 tot 17:00 en Vrydae vanaf 8:00 tot 16:00.
 • Die toonbank dienste by hoofkantoor is beskikbaar Maandae tot Vrydae vanaf 7:30 tot 16:00.
Wie kan ek bel in ’n mediese noodgeval?

Skakel Netcare 911 op 082 911.

Sluit aan by Medihelp

VraagAntwoord
Wie kan lid van Medihelp word?Enige Suid-Afrikaanse burger kan by Medihelp aansluit. Ons bied bekostigbare gesondheidsorgdekking vir privaat individue en gesinne, asook vir korporatiewe groepe en maatskappye.
Hoe doen ek aansoek om lidmaatskap van Medihelp?Vra 'n adviseur om jou te kontak of doen aanlyn aansoek.
Ek wil hê dat ’n adviseur my oor lidmaatskap van Medihelp moet kontak. Hoe doen ek dit?Voltooi bloot die aanlynvorm  en ’n adviseur sal jou kontak.
Wat is my inskrywingsdatum?Dit is die datum waarop jou lidmaatskap aktief raak, met ander woorde, dit is die eerste dag waarop jy aanspreeklik is om ledegeld te betaal en wat Medihelp aanspreeklik is om voordele te betaal vir mediese dienste wat aan jou en jou geregistreerde afhanklikes gelwewer is, onderhewig aan moontlike wagperiodes wat op jou lidmaatskap van toepassing mag wees.

Ledegeld

VraagAntwoord
Hoe wysig ek my bankbesonderhede?Laai asseblief hierdie vorm af, voltooi dit en teken dit. Indien jy nie die rekeninghouer is nie, maak seker dat die rekeninghouer ook die vorm teken. E-pos dan die vorm na membership@medihelp.co.za
Wat is ’n laataansluitingsbelading?Indien jy laat in jou lewe by ’n mediese skema aansluit, moet jy ’n laataansluitingsbelading betaal. Hierdie belading wissel tussen 5% en 75% van jou maandelikse premie en is vir die duur van jou lidmaatskap betaalbaar. Alle mediese skemas pas laataansluitingsbeladings toe en dit mag van een skema na die volgende een oorgedra word.

My lidmaatskap

VraagAntwoord
Wanneer ontvang ek my Medihelp-lidmaatskapkaart?Sodra ons jou lidmaatskap geaktiveer het, sal ons jou lidmaatskapkaart aan jou pos. Jy kan ook Medihelp se app vir lede aflaai, wat beskikbaar is vir Android-, Apple- en Windows-slimfone, om toegang tot jou elektroniese lidmaatskapkaart te kry.
Wie mag my lidmaatskapkaart gebruik?Slegs die hooflid en die afhanklikes wat op die lidmaatskapkaart gelys is, mag die kaart gebruik.
Wie mag ek as my afhanklikes registreer?

Jy mag enige van die volgende persone as jou afhanklikes registreer indien jy vir hulle gesinsorg en bystand verantwoordelik is en mits hulle nie ’n lid of ’n afhanklike van ’n lid van ’n ander mediese skema is nie:

 • Jou gade
 • Jou lewensmaat – hetsy van dieselfde of teenoorgestelde geslag
 • Jou kinders – hetsy jou biologiese kinders, stiefkinders of aangenome kinders, of ’n kind wat tydelik in jou veilige sorg geplaas is.
  * Kinders mag tot die ouderdom van 26 as kinderafhanklikes op jou lidmaatskap geregistreer bly in die geval van lede van ons Dimension-reeks.
 • Jou pa of ma
 • Jou broer(s) of suster(s)
 • Jou kleinkinders
  *Soos bepaal in die Kinderwet, No 28 van 2005. Vir meer inligting, raadpleeg asseblief die Reëls van Medihelp.
Wat moet ek doen indien die hooflid sterf?Voorsien ons asseblief van ’n afskrif van die sterftesertifikaat asook die naam en kontakbesonderhede van die persoon wat as eksekuteur van die boedel aangewys is. Skakel asseblief ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 vir verdere bystand.

My voordele

VraagAntwoord
Waarom word my limiete pro rata bereken?Indien jy nie vanaf 1 Januarie lid van Medihelp is nie, word die jaarlikse voordele waarop jy geregtig is in die jaar waarin die dienste gelewer word pro rata aangepas by die tydperk van jou lidmaatskap.
Word alle noodbesoeke aan noodeenhede uit die voordele vir nooddienste betaal?

Nie noodwendig nie. Slegs noodgevalle wat voldoen aan die definisie van ’n nood mediese toestand soos in die Wet op Mediese Skemas, No 131 van 1998 omskryf, word uit die voordele vir nooddienste betaal. 

Nood mediese toestande moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • Die toestand moet skielik en onverwags voorkom
 • Dit moet onmiddellike mediese of chirurgiese behandeling vereis
 • Sou sodanige behandeling nie ontvang word nie, sal dit tot die ernstige aantasting van liggaamsfunksies of ernstige wanfunksionering van ’n orgaan of liggaamsdeel aanleiding gee, of kan dit die persoon se lewe in gevaar stel
 • Dit moet as sulks deur ’n mediese praktisyn gesertifiseer word.

Noodgevalle kwalifiseer vir Voorgeskrewe Minimum Voordele (VMV) en moet dus ook vir VMV geregistreer word. 

Enige besoek aan ’n noodeenheid wat nie aan hierdie vereistes voldoen nie, sal uit die gewone voordele vir doktersbesoeke betaal word. Die noodeenhede by die meeste hospitale is dokterspraktyke wat apart van die hospitaal funksioneer en die dokters by hierdie eenhede sal besluit of ’n pasiënt in die hospitaal opgeneem moet word of nie.

Bied Medihelp ’n hospitaalplan?Al Medihelp se voordele-opsies bied omvattende voordele vir hospitalisasie, bykomend tot ander voordele. Indien jy egter net ’n hospitaalplan benodig, oorweeg gerus die Dimension Prime 1-opsie. Dit bied jou nie net voordele vir hospitalisasie nie, maar ook voordele vir voorkomende sorg. Dit maak voorsiening vir sekere dienste wat gemik is op die vroeë bespeuring en voorkoming van algemene mediese toestande.
Wat sal gebeur indien ek nie my hospitaalopname vooraf registreer nie?As jy nie jou hospitaalopname vooraf registreer nie, moet jy ’n boete betaal! Hierdie bedrag beloop 20% van die voordelebedrag van die hospitaalrekening en is deur die lid betaalbaar, mits die diens nie verband hou met ’n toestand wat ingevolge die Reëls van Medihelp van voordele uitgesluit is nie, in welke geval die rekening in geheel uitgesluit is van voordele. Noodopnames moet op die eerste werksdag na die opname geregistreer word. Dit kan deur die lid, ’n familielid, die hospitaal of die behandelende dokter gedoen word.
Wat gebeur indien ek na-ure vir ’n mediese noodgeval gehospitaliseer moet word?Jy moet steeds jou opname registreer. Kontak Medihelp bloot op die eerste werksdag na jou opname.
Party van my voordele is "gepoel". Wat beteken dit?Dit beteken die voordele wat vir elke bevoordeelde beskikbaar is, word saamgegooi (gepoel). Die totale bedrag is dan beskikbaar vir gebruik deur enige bevoordeelde.
Wat beskou Medihelp as chroniese medisyne?

Chroniese medisyne word gebruik om chroniese siektes te behandel, dit wil sê vir die langtermynbehandeling (drie maande of langer) van ’n chroniese toestand, en moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • Die medisyne moet gebruik word om ’n ernstige mediese toestand te voorkom
 • Die medisyne moet onafgebroke vir drie maande of langer gebruik word
 • Die medisyne moet gebruik word om gesondheid in stand te hou, die vordering van ’n siektetoestand te vertraag en/of natuurlike fisiologie te herstel
 • Die medisyne moet in Suid-Afrika geregistreer wees vir die behandeling van die mediese toestand waarvoor dit voorgeskryf is
 • Die medisyne moet volgens plaaslike en internasionale behandelingsprotokolle en -algoritmes die aanvaarde behandelingswyse wees.
 • Voordele vir chroniese medisyne verskil tussen die verskillende Medihelp-opsies.
Staan Medihelp voordele toe vir dienste wat nie in die Reëls of die voordelebrosjures gemeld word nie (ex gratia-voordele)?Nee. Medihelp se voordele-opsies is deur die Registrateur van Mediese Skemas geregistreer en vorm deel van die Reëls van Medihelp, wat ook deur die Registrateur goedgekeur en geregistreer word. Aangesien die Reëls bindend op alle lede is, kan en mag die Skema nie voordele toestaan vir enige diens wat nie in die betrokke voordele-opsies gedek is nie.
Moet ek van aangewese diensverskaffers gebruik maak (ADV’s) as ek aan een van die Dimension Prime netwerkopsies behoort?Ja, lede van die Dimension Prime netwerkopsies moet gebruik maak van netwerkhospitale vir beplande prosedures en van netwerkverskaffers vir geregistreerde VMV-chroniese medisyne asook onkologiemedisyne.
Wat gebeur as ek op ‘n netwerkopsie ingeskryf is en ek word in ‘n nienetwerkhospitaal opgeneem? Medihelp sal 65% van die voordelebedrag van die hospitaalrekening betaal in geval van ‘n vrywillige opname in ‘n nienetwerkhospitaal.

Meer oor eise

VraagAntwoord
Hoeveel tyd het ek na ek by die dokter was om eise by Medihelp in te dien?Alle eise moet by Medihelp, sy agent of gesondheidsorgbestuurs-organisasie ingedien word teen nie later nie as die laaste dag van die vierde maand wat volg op die maand waarin die diens gelewer is.
Hoe gereeld betaal Medihelp eise?Medihelp betaal drie keer per maand eise – op om en by die 10e, 20e en laaste werksdag van die maand.
Hoe eis ek vir 'n diens wat ek self betaal het?E-pos 'n spesifieke rekening met bewys van betaling na claims@medihelp.co.za of faks dit na 012 336 9556.

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO