Follow the best medical aid in the industry on facebook

kontak medihelp


Medihelp Kliëntesorgsentrum:

086 0100 678 (Algemene navrae) 
+27 12 334 2000 (Internasionaal)

Skakel ons kontaksentrum
Maandae tot Donderdae: 07:00 tot 17:00
Vrydae: 08:00 tot 16:00

Faks: 012 336 9540
E-pos: enquiries@medihelp.co.za

Medihelp Hoofkantoor

Posadres
Posbus 26004
Arcadia
0007


Straatadres
Steve Bikoweg 410
Arcadia
Pretoria


Besoek ons
Maandae tot Vrydae: 07:30 tot 16:00

Nood mediese dienste asook noodvervoer

Netcare911
Tel: 082 911

Rapporteer bedrog

Bedroglyn
Tel: 012 334 2428
Faks: 012 336 9538
E-pos: fraud@medihelp.co.za

Lidmaatskapnavrae

Oproepsentrum: 086 0100 678
Faks: 012 336 9540
E-pos: membership@medihelp.co.za

Klik hier indien jy ’n lid is en toegang tot Medihelp se beveiligde webblad wil hê.

Hospitaalgoedkeuring

Tel: 086 0200 678
Faks: 012 336 9535             
E-pos: hospitalauth@medihelp.co.za

MIV-/vigsprogram & nablootstellingsprofilakse (PEP)

Siektebestuursprogram
LifeSense
Tel: 0860 50 60 80
Noodgevalle: 0860 50 60 80
(18:00 - 08:00, Publieke Vakansiedae and Naweke)
Faks: 0860 80 49 60
Navrae: enquiry@lifesense.co.za
Voorskrif en patologie: results@lifesense.co.za
Medisyne
Dis-Chem Direct
Tel: 011 589 2788
Faks: 086 641 8311
E-pos: direct@dischem.co.za
of
Medipost
Tel: 012 426 4000
Faks: 086 688 9867
E-pos: life@medipost.co.za

Tandheelkundeprosedures

Dental Risk Company (DRC)
Tel: 012 741 5143
Faks: 086 687 1285
E-pos: medihelp@dentalrisk.com

Oogkundiges

Preferred Provider Negotiators (PPN)
Tel: 086 1103 529 or 086 1101 477
E-pos: info@ppn.co.za
Webblad: www.ppn.co.za

Raad vir Mediese Skemas en Registrateur

Die Raad vir Mediese Skemas en die Registrateur hanteer alle dispute tussen mediese skemas en hul lede wat hulle nie self kan oplos nie.

Tel: 086 1123 267
E-pos: complaints@medicalschemes.com
Webblad: www.medicalschemes.com

E-posadresse

Alle algemene navrae

enquiries@medihelp.co.za
Versoek om ’n nuwe afhanklike te registreer of aansoek om lidmaatskapnewbusiness@medihelp.co.za 
Navrae oor jou lidmaatskapmembership@medihelp.co.za 
Indiening van eiseFaks: 012 336 9556
E-pos: claims@medihelp.co.za
Indiening van oogkunde-eiseinfo@ppn.co.za
Indiening van tandheelkunde-eisemedihelp@dentalrisk.com 
Navrae oor tandheelkundedienstemedihelp@dentalrisk.com 
Goedkeuring vir hospitalisasie, dienste gelewer tydens hospitalisasie en gespesialiseerde radiologiehospitalauth@medihelp.co.za 
Goedkeuring vir privaat verpleging, hospiesdienste en subakutesorgfasiliteitehmanagement@medihelp.co.za
Chroniese nierdialise en suurstof wat tuis toegedien wordpreauth@medihelp.co.za
Aansoeke om voordele vir onkologie/kankerbehandelingoncology@medihelp.co.za
Onkologiemedisyne
Dimension Prime 1, 2 en 3 Netwerk

Necesse

Al die ander Medihelp-opsies

Dis-Chem Oncology
oncology@dischem.co.za
of
Medipost
oncology@medipost.co.za

Medihelp-netwerk apteek

Enige apteek
MIV-/vigsprogram
MIV-/vigs siektebestuursprogram

MIV-/vigsmedisyne

enquiry@lifesense.co.za

Medipost
life@medipost.co.za
of
Dis-Chem Direct
direct@dischem.co.za
Verskaffersnavrae oor netwerkregistrasie/-deregistrasieGPnetwork@medihelp.co.za
Voorgeskrewe minimum voordele
Navrae en registrasies

Aansoeke om voordele vir chroniese en VMV-medisyne

enquiries@medihelp.co.za

medicineapp@medihelp.co.za
Rapporteer bedrogfraud@medihelp.co.za
Dienste aan adviseurs
brokers@medihelp.co.za
 

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO