Follow the best medical aid in the industry on facebook

hoe om voorafgoedkeuring vir sekere dienste te kry

Om onnodige bybetalings te verhoed, moet jy voorafgoedkeuring kry voordat sekere gesondheidsorgdienste aan jou gelewer word.

Lede kan op die volgende platforms aansoek doen om voorafgoedkeuring

Besoek die beveiligde webblad vir ledeLaai die Medihelp-app vir lede afKontak ons

Medihelp Mediese Skema e-pos besonderhede

Besoek http://toolbox.medihelp.co.za - alle toepaslike vorms is op dié webblad beskikbaar.


Belangrik: Daar is sekere prosedures waarvoor lede dadelik voorafgoedkeuring kan versoek op die webblad. Hierdie prosedures sluit in tonsillektomies, normale en keisersneegeboortes asook histerektomies.

     IStore Medihelp Mediese Skema     Playstore Medihelp Mediese Skema     Windows Medihelp Mediese Skema

Die Medihelp-app vir mobiele toestelle is beskikbaar by IStore, PlayStore and Windows store

 Medihelp Mediese Skema e-pos besonderhede     Medihelp Mediese Skema faks besonderhede     Medihelp Mediese Skema kontakbesonderhede

Medihelp se oproepsentrum: 086 0100 678

Raadpleeg asseblief die lys van e-posadresse, telefoon- en faksnommers.

Watter dienste/prosedures moet vooraf goedgekeur word?

Diens/prosedureeKontakbesonderhede en inligting wat Medihelp benodigMeer inligting
Alle hospitaalopnames

Tel: 086 0200 678
Faks: 012 336 9538
E-pos: hospitalauth@medihelp.co.za

Inligting benodig:

 • Lidnommer
 • Besonderhede van –
  • pasiënt;
  • opname, prosedure- en
  • diagnosekode;
  • dokter;
  • praktyknommer; en
  • hospitaal.
 • Kry asseblief ten minste drie werkdae voor die opname goedkeuring.
 • Indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie, is ’n 20%-bybetaling op die hospitaal se voordelebedrag betaalbaar.
 • Noodopnames moet op die eerste werkdag na die opname geregistreer word.
 • In die geval van Dimension Prime 1, 2 en 3 asook Necesse is vrywillige opnames in ’n hospitaal buite die netwerk onderhewig aan ’n 35%-bybetaling
 • Standaard bybetalings geld vir sekere prosedures (verwys asseblief na die produkbrosjure).
Privaat verpleging, hospiesdienste en subakutesorg as alternatief vir hospitalisasie

Tel: 086 0100 678
Faks: 012 336 9538
E-pos: hmanagement@medihelp.co.za

Inligting benodig:

 • Lidnommer
 • Prosedure- en diagnosekodes
 • Doktersmotivering
 • Kwotasie vir die fasiliteit se dienste
 • Besonderhede van die –
  • pasiënt;
  • dokter;
  • praktyknommer; en
  • fasiliteit.
 • Goedkeuring sal slegs oorweeg word indien die diens as alternatief vir hospitalisasie benodig word, volgens Medihelp se protokolle
 • Skakel asseblief vroegtydig om voldoende tyd toe te laat vir die goedkeuringsproses
 • Indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie, kan ’n 20%-bybetaling op die voordelebedrag betaalbaar wees
 • Indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie, kan ’n 20%-bybetaling op die voordelebedrag betaalbaar wees
Voorgeskrewe minimum voordele (VMV)

Tel: 086 0100 678
Faks: 086 0064 762
E-pos: enquiries@medihelp.co.za

Inligting benodig:

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide VMV-registrasievorm/VMV-voorafgoedkeuringsvorm
 • ICD10-kode
 • Prosedurekode
 • VMV-toestande moet geregistreer en vooraf goedgekeur word om vir VMV te kwalifiseer.
 • Hospitaalopnames vir VMV-toestande moet ook vooraf goedgekeur word.
 • Noodgevalle moet op die eerste werkdag ná die noodgeval goedgekeur word.

Gespesialiseerde tandheelkunde

 • Tandheelkundeprosedures tydens hospitalisasie onder narkose
 • Tandheelkundeprosedures in die tandarts se spreekkamer onder binneaarse bewuste sedasie
 • Krone en brugwerk
 • Ortodontiese en periodontiese behandeling
 • Inplantate

Dental Risk Company (DRC)
Tel: 012 741 5143
Faks: 086 687 1285
E-pos: medihelp@dentalrisk.com

Inligting benodig:

 • Lidnommer
 • Item- en prosedurekodes
 • Besonderhede van –
  • pasiënt;
  • tandarts;
  • praktyknommer;
  • hospitaal; en
  • narkotiseur.
  IIndien uitgebreide tandheelkundebehandeling onder narkose uitgevoer word of geïmpakteerde tande verwyder word, moet DRC ook die hospitaalopname vooraf goedkeur.
  Noodvervoerdienste

  Netcare 911 (in 2017)
  082 911

  Inligting benodig:

  • Lidnommer
  • Besonderhede van pasiënt
  • Netcare 911 is in 2017 Medihelp se voorkeurverskaffer van noodvervoerdienste
  • Omvattende voordele is beskikbaar vir inwoners van Suid-Afrika, Mosambiek, Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland (Necesse uitgesluit).
  • ’n 50%-bybetaling geld indien die dienste nie vooraf goedgekeur word nie.
  Chroniese en VMV- chroniese medisyne

  Tel: 086 0100 678
  Faks: 012 334 2466
  E-pos: medicineapp@medihelp.co.za

  Inligting benodig:

   • Lidnommer
   • Besonderhede van pasiënt

   Chroniese medisyne
   Jou dokter moet sekere afdelings van die aansoekvorm om VMV/chroniese medisyne voltooi.

   VMV- chroniese medisyne

   • Voltooi asseblief die aansoekvorm om VMV/chroniese medisyne, veral die afdelings oor intreekriteria.
   • VMV vir toestande op die Chronic Diseases List (CDL) sal slegs toegestaan word vanaf die datum waarop die VMV-aansoek afgehandel is.
   Meer as 30 dae se medisynevoorraad

   Tel: 086 0100 678
   Faks: 012 334 2425
   E-pos: medicineapp@medihelp.co.za

   Inligting benodig:

   • Lidnommer
   • Besonderhede van pasiënt
   • Voltooide “Aansoek om medisynevoorraad vir meer as 30 dae”-vorm (beskikbaar by  http://toolbox.medihelp.co.za)
   Kry asseblief goedkeuring voordat die medisyne bekom word of voor jy na die buiteland vertrek.
   Gespesialiseerde radiologie
   MRB, RT- en PET-skanderings (PET net vir Medihelp Plus)

   Tel: 086 0200 678

   Faks: 012 336 9523

   Inligting benodig:

   • Lidnommer
   • Besonderhede van radioloog
   • Besonderhede van pasiënt
   • Diensdatum
   • Item- en prosedurekodes
   • ICD10-kodes
   • Alle RT-skanderings en MRB’s, asook PET-skanderings in die geval van Medihelp Plus, moet vooraf goedgekeur word.
   • Indien nie, sal die skanderings van voordele uitgesluit wees.
   Suurstof (nie tydens hospitalisasie)

   Tel: 086 0100 678
   Faks: 012 334 2466
   E-pos: medicineapp@medihelp.co.za

   Inligting benodig:

   • Lidnommer
   • Besonderhede van pasiënt
   • Doktersmotivering/-voorskrif
   Suurstof wat nie tydens hospitalisasie toegedien word nie, moet vooraf goedgekeur word. Indien nie, sal ’n 20%-bybetaling van toepassing wees.
   Onkologie (kankerbehandeling)

   Tel: 086 0100 678
   Faks: 086 0064 762
   E-pos: oncology@medihelp.co.za

   Dimension Prime-netwerkopsies
   Voorkeurverskaffer vir onkologiemedisyne
   Dis-Chem Oncology
   Tel: 010 003 8948
   Faks: 086 597 0573

   Email: oncology@dischem.co.za

   Inligting benodig:

   • Lidnommer
   • Besonderhede van pasiënt
   • Voltooide ICON-/onkologie-aansoekvorm, met ICD10-kodes ingesluit
   • Onkologie moet –
    • by onkoloë in die Independent Clinical Oncology Network (ICON) verkry word, en
    • die ICON-behandelingsprotokol volg.
   • Bybetalings sal toegepas word indien bogenoemde vereistes nie nagekom word nie.
   • Onkologiebehandeling moet vooraf deur Medihelp goedgekeur word.

   MIV-/vigsprogram

   Alle inligting sal vertroulik hanteer word.

   Siektebestuursprogram
   Halocare
   Tel: 086 014 3258
   Noodgevalle: 071 786 4520
   Faks: 086 570 2523
   E-pos: medihelp@halocare.co.za

   Siektebestuursprogram - Nuwe registrasies
   Faks: 086 570 2523
   E-pos: enrolments@halocare.co.za

   Medisyne
   Dis-Chem Direct
   Tel: 011 589 2788
   Faks: 086 641 8311
   E-pos: direct@dischem.co.za

   Inligting benodig:

   • Lidnommer
   • Besonderhede van pasiënt

   Omvattende voordele is beskikbaar vir die behandeling van MIV/vigs, insluitend –

   • antiretrovirale terapie, en
   • nablootstellingsprofilakse
   Mediese prosedures wat in die buiteland verkry word
   (nie noodgevalle nie) en wat nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie

   Tel: 086 0100 678
   Faks: 012 336 9540
   E-pos: enquiries@medihelp.co.za

   Inligting benodig:

   • Lidnommer
   • Besonderhede van pasiënt
   • Diensdatum
   • ICD10-kode van ’n soortgelyke plaaslike prosedure
   • Doktersmotivering
   • Hierdie dienste moet vooraf deur Medihelp goedgekeur word.
   • Indien goedkeuring verleen word, sal voordele betaal word volgens die toepaslike tarief vir ’n soortgelyke diens in Suid-Afrika.
   • Lede is vir 90 dae lank gedek vir noodgevalle.
   • VMV is nie in die buiteland van toepassing nie.

   Oogkundige dienste

   • Oogondersoeke
   • Brille
   • Kontaklense

   PPN

   Tel: 086 1101 477
   E-pos: info@ppn.co.za

   Skakel PPN indien jy enige vrae oor jou oogkundevoordele het.

   speak to an accredited adviser

   Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

   GO