Follow the best medical aid in the industry on facebook

jou eise

Sorg dat jou eise ons bereik voor die laaste werkdag van die vierde kalendermaand ná die maand waarin die diens gelewer is.Indien ’n eis geweier word omdat inligting daarop ontbreek of foutief is, het jy 60 dae tyd vanaf die datum waarop dit geweier is om die eis weer in te dien.

Medihelp eis datums

Die meeste gesondheidsorgverskaffers eis direk van Medihelp en jy hoef nie ook ’n eis in te dien nie. Jy kan egter self eise indien op een van die volgende maniere:

Beveiligde webblad vir lede Medihelp-app vir lede Per e-pos

Medihelp Medical Scheme email detail

Besoek http://toolbox.medihelp.co.za 

      IStore Medihelp Medical Scheme      Playstore Medihelp Medical Scheme      Windows Medihelp Medical Scheme

Gebruik die Medihelp-app (beskikbaar by iStore, Google Play en Windows Store)

  Medihelp Medical Scheme email detail     

Stuur e-pos na claims@medihelp.co.za

Onthou:

  • Dit bly jou verantwoordelikheid om toe te sien dat Medihelp jou eise ontvang – selfs dié wat deur jou gesondheidsorgverskaffers ingedien word.
  • Kontroleer jou maandstate gereeld om rekord te hou van jou eise.

Inligting wat op eise benodig word

Maak seker dat die volgende inligting op jou eise verskyn:

  • Lidnommer
  • Bevoordeelde se naam en van
  • ICD10-kodes
  • Datum waarop die diens/prosedure gelewer is

Medihelp-tarief

Medihelp-tarief  verwys na die tarief wat Medihelp vir verskillende mediese dienste betaal, en kan insluit die gekontrakteerde tarief vir dienste soos met sekere diensverskaffersgroepe soos hospitale ooreengekom, die Medihelp-tandheelkundetarief vir tandheelkundedienste, en die enkelafsetprys vir akute medisyne. Die onderskeie tariewe word in die Reëls van Medihelp omskryf en deur Medihelp se Raad van Trustees goedgekeur.

Dokters en ander diensverskaffers kan moontlik tariewe hef wat verskil van die Medihelp-tarief. In sulke gevalle moet jy die verskil aan die diensverskaffer betaal.

Onderhandel met jou dokter
Onthou dat jy net soos met enige ander diens ook met jou mediese diensverskaffers kan onderhandel oor afslag. Dis raadsaam om vooraf te bepaal hoeveel ’n diensverskaffer vir ’n spesifieke diens gaan hef en hoeveel Medihelp daarvoor sal betaal. Sodoende kan jy jou bybetaling (indien enige) voor die tyd bereken en onvoorsiene mediese uitgawes verhoed.

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO