Follow the best medical aid in the industry on facebook

Dimension prime 2 - 2018

vanaf R1 800 per maand

Dimension Prime 2 is ideaal vir jong, gesonde paartjies en bied die waarde van dekking vir privaat hospitalisasie gekombineer met ’n 15%-spaarrekening asook bykomende voorkomende sorg en versekerde voordele sou jy beplan om met ’n gesin te begin. Deur die uitgebreide netwerk van 108 privaat hospitale te kies, kan jy 22% op jou maandelikse premie spaar.

 Medihelp Medical Scheme Dimension Prime 2 Afrikaans

Maandelikse ledegeld
LidNetwerkopsie
HooflidR1 800 (R270 spaarbydrae per maand en R3 240 per jaar ingesluit)
AfhanklikeR1 476 (R222 spaarbydrae per maand en R2 664 per jaar ingesluit)
Kinderafhanklike <26 jaar*R534 (R78 spaarbydrae per maand en R936 per jaar ingesluit)
LidNie-Netwerkopsie
HooflidR2 310 (R348 spaarbydrae per maand en R4 176 per jaar ingesluit)
AfhanklikeR1 890 (R282 spaarbydrae per maand en R3 384 per jaar ingesluit)
Kinderafhanklike <26 jaar*R690 (R102 spaarbydrae per maand en R1 224 per jaar ingesluit)
*Jy betaal net vir twee kinders jonger as 18 jaar op die Dimension Prime-reeks, waarna die ledegeld vir kinderafhanklikes geld vanaf die begin van die volgende jaar nadat hulle 18 jaar oud geword het, totdat hulle 26 jaar oud is. Indien jy na Januarie by Dimension Prime 2 aansluit, sal die spaarrekeningbedrag bereken word volgens die oorblywende aantal maande van die jaar.
 

Bykomende versekerde voordele

Ons bykomende versekerde voordele is ontwerp om jou beskikbare dag-tot-dag-voordele aan te vul, en sluit in voordele vir voorkomende sorg, swangerskap- en babavoordele.

SWANGERSKAP- EN BABAVOORDELE

 • 8 swangerskapkonsultasies per gesin per jaar
 • Twee 2D-sonars per gesin per jaar
 • Twee konsultasies vir babas <1 jaar

VOORKOMENDE SORG
Gesondheidstoetse (Een toets per bevoordeelde per jaar)
 • 1 kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting) of individuele bloedglukose- en/of cholesteroltoetse (by Clicks- of Dis-Chem-apteekklinieke – konsultasiefooie ingesluit)*
 • MIV – vrywillige berading en toetsing (by Clicks- en Dis-Chem-apteekklinieke)
 • 1 konsultasie by 'n dieetkundige indien LMI-toetsuitslag by ’n welstandsverskaffer dui op ’n LMI > 30 en indien op HealthPrint geregistreer

Konsultasiefooie vir die toetse hieronder word uit die beskikbare dag-tot-dag-voordele betaal:

 • 1 papsmeer (patologie: 4566/ 4559)
 • 1 mammogram vir vroue >40 jaar (radiologiebeelding: 3605/ 39175/ 34100/ 34101)
 • 1 prostaattoets vir mans >40 jaar (patologie: 4519)
 • 1 FOBT vir bevoordeeldes >50 jaar (patologie: 4351)
 • 1 beendigtheidstoets vir vroue >50 jaar (3604/ 50120)

Immunisering
 • 1 griepvaksine per bevoordeelde (toedieningsfooi by Dis-Chem- en Clicks-apteekklinieke ingesluit)
 • 1 tetanusvaksine per bevoordeelde (toedieningsfooi by Dis-Chem- en Clicks-apteekklinieke ingesluit)
 • MPV-vaksine een keer per leeftyd – toedieningsfooi by Dis-Chem- en Clicks-apteekklinieke ingesluit
  • 10 tot 15 jaar – 2 inentings volgens protokol
  • 15 tot 26 jaar – 3 inentings volgens protokol
 • 1 Pneumokokkusimmunisering in ’n 5-jaarsiklus vir bevoordeeldes >55 jaar. Lede moet op Medihelp se behandelingsprogram vir asma of COLS geregistreer wees.
 • Standaardimmunisering vir kinders <7 jaar, soos deur die Departement van Gesondheid gepubliseer (toedieningsfooi en konsultasiefooie by Dis-Chem- of Clicks-apteekklinieke ingesluit)

Rugbehandelingsprogram
Een Document-Based Care-rugbehandelingsprogram (DBC) per bevoordeelde per jaar by ’n DBC-fasiliteit (onderhewig aan protokolle en voorafgoedkeuring)

COLS-Chronic obstructive pulmonary disease
LMI-Liggaamsmassa-indeks
VMV-Voorgeskrewe minimum voordele
FOBT-Fekale okkulte bloedtoetse
MPV-Menspapilloomvirus
* Hierdie voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/ VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien dit dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. 

Kernvoordele

 Beskrywing Voordeel
Noodsaaklike dekking

DIAGNOSE, BEHANDELING EN SORGKOSTE VAN 270 VMV- EN 26 CHRONIESE TOESTANDE OP DIE CDL
Onderhewig aan protokolle, voorafgoedkeuring en aangewese verskaffers

100% van die koste
Onbeperk
Trauma

VOORDELE VIR TRAUMA WAT HOSPITALISASIE VEREIS IN DIE GEVAL VAN:

 • Motorongelukke
 • Steekwonde
 • Skietwonde
 • Kopbeserings
 • Brandwonde
 • Amper-verdrinking

Onderhewig aan goedkeuring, VMV-protokolle en gevallebestuur

100% van die koste
Onbeperk

NABLOOTSTELLINGSPROFILAKSE

NMDNOODVERVOERDIENSTE (NETCARE 911)
RSA, Lesotho, Swaziland, Mosambiek, Namibië en Botswana
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en protokolle
In die land waar die bevoordeelde woon
 • Padvervoer
 • Lugvervoer
100% van die MT
Onbeperk

Buite die land waar die bevoordeelde woon

 • Padvervoer
100% van die MT
R1 900 per geval
 • Lugvervoer
100% van die MT
R12 400 per geval
24-UUR-HULPLYN EN TRAUMABERADING (NETCARE 911) Skakel 082 911

HOSPITALISASIE (staats- en privaat hospitale en dagklinieke)
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, protokolle en gevallebestuur

 • Intensiewe sorg en hoësorg
 • Saalakkommodasie
 • Teaterfooi
 • Behandeling en saalmedisyne
 • Konsultasies, chirurgie en narkose

100% van die MT
Onbeperk

Dimension Prime 2 Netwerk

Aangewese diensverskaffers van toepassing

POSTHOSPITAALSORG
Professionele dienste wat verband hou met 'n opname in 'n privaat hospitaal deur Medihelp goedgekeur en benodig vir tot 30 dae na ontslag                           

 • Spraakterapie
 • Arbeidsterapie
 • Fisioterapie
100% van die MT
L = R1 700 per jaar
L+ = R2 300 per jaar
PROSTESE Klik hier om prostese te sien

BEVALLING (geboorte)
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, protokolle en gevallebestuur

100% van die MT
Onbeperk

TUISBEVALLING
Onderhewig aan voorafgoedkeuring

 • Professionele verpleegfooie
 • Toerusting
 • Materiaal en medisyne

100% van die MT
R11 900 per geval

STANDAARD RADIOLOGIE, PATOLOGIE EN MEDIESE TEGNOLOOGDIENSTE
Tydens hospitalisasie
Onderhewig aan kliniese protokolle

100% van die MT
Onbeperk

GESPESIALISEERDE RADIOLOGIE
Tydens en nie tydens hospitalisasie
Deur ’n spesialis versoek en onderhewig aan kliniese protokolle

 • MRB en RT-beelding (onderhewig aan voorafgoedkeuring)
100% van die MT
Onbeperk
Lid betaal die eerste R1 550 per ondersoek
 • Angiografie

100% van die MT

Onbeperk

ORGAANOORPLANTING
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en kliniese protokolle

100% van die koste
Onbeperk

Kornea-inplanting

100% van die MT
R26 100 per inplanting per jaar

AANVULLENDE GESONDHEIDSDIENSTE 
Tydens hospitalisasie

 • Arbeids- en spraakterapie, dieetkundige dienste, oudiometrie, podiatrie, massering, ortoptiese, chiropraktiese, homeopatiese, kruiekundige en naturopatiese dienste, osteopatiese en biokinetiese dienste
100% van die MT
Onbeperk
 • Fisioterapie deur die behandelende mediese dokter versoek
SUURSTOF
Tydens hospitalisasie
100% van die MT
Onbeperk

NEUROSTIMULATORS
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en kliniese protokolle

 • Toestel en komponente
100% van die MT
R101 200 per bevoordeelde per jaar

NIERDIALISE
Tydens en nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en kliniese protokolle

100% van die MT
Onbeperk

TOEPASLIKE VOORGESKREWE MEDISYNE GERESEPTEER EN GEHEF DEUR DIE HOSPITAAL OM UIT TE NEEM OP DIE DAG VAN ONTSLAG
(VMV- chroniese medisyne uitgesluit)

100% van die MT
Spaarrekening                        

PSIGIATRIESE BEHANDELING VAN ’N GEESTESGESONDHEIDSTOESTAND
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, dienste gelewer in ’n goedgekeurde  of netwerkhospitaal/ -fasiliteit en deur ’n mediese dokter voorgeskryf

 • Professionele dienste tydens en nie tydens hospitalisasie deur ’n psigiater gelewer
 • Algemene saalakkommodasie
 • Medisyne tydens periode van behandeling in die fasiliteit gebruik
 • Buitepasiëntkonsultasies
100% van die MT
R22 100 per bevoordeelde per jaar
(maksimum R30 300 per gesin per jaar)

ONKOLOGIE

Onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se onkologiebestuursprogram. Protokolle, ’n aangewese diensverskaffer en MOVP is van toepassing.
 • VMV-gevalle
  • Hospitaal- en verwante kankerbehandeling en -dienste, ingesluit beenmurg-/ stamseloorplantings (onderhewig aan VMV-wetgewing)
100% van die koste
Onbeperk                        
 • Nie-VMV-gevalle
  • Hospitaal- en verwante kankerbehandeling, ingesluit radioterapie, bragiterapie, chemoterapie en gepaardgaande adjuvante medisyne

100% van die MT

R100 000 per gesin per jaar

HOSPIESDIENSTE EN SUBAKUTESORGFASILITEITE AS ALTERNATIEF VIR HOSPITALISASIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, en dienste gelewer in ’n goedgekeurde fasiliteit en deur ’n mediese dokter voorgeskryf

100% van die MT
Onbeperk

PRIVAAT VERPLEGING AS ALTERNATIEF VIR HOSPITALISASIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring
(Algemene dag-tot-dag-versorging uitgesluit)

100% van die MT

APPENDEKTOMIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring

 • Konvensionele en laparoskopiese prosedures 


100% van die MT
Onbeperk

PROSTATEKTOMIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring

 • Konvensionele of laparoskopiese prosedure


100% van die MT
Onbeperk
 • Robotgeassisteerde laparoskopiese prosedure
100% van die MT
Hospitalisasie:
R100 400 per bevoordeelde
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit
VMV -Voorgeskrewe minimum voordele 
NMD-Nood mediese dienste
MRB-Magnetiese resonansiebeelding
RT-Rekenaartomografie
-Lid 
MOVP-Medihelp-onkologieverwysingsprys
CDL-Chronic Diseases List

Inwendig geïnplanteerde prostese

BeskrywingVoordeel
INWENDIG GEÏNPLANTEERDE PROSTESE
Alle hospitaalopnames en prostese is onderhewig aan voorafgoedkeuring, protokolle en gevallebestuur

 • EVARS-prostese
100% van die MT
R118 100 per bevoordeelde per jaar
 • Vaskulêre/ kardiale prostese
R50 600 per bevoordeelde per jaar
 • Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
R56 000 per bevoordeelde per jaar
 • Heup-, knie- en skouervervanging (nie-VMV)
  • In geval van akute besering waar vervanging die enigste klinies toepaslike behandeling is

Hospitalisasie:

100% van die MT

Prostese:

Voordele vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld

  • Intra-okulêre lense
Sublimiet onderhewig aan voordele vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
2 lense per bevoordeelde per jaar
R3 800 per lens
 • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
R8 750 per gesin per jaar
 • Uitwendige borsprostese
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
Spaarrekening
EVARS -Endovaskulêre aortavervangingsterapie
VMV -Voorgeskrewe minimum voordele  
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit

Dag-tot-dag-voordele

BeskrywingVoordeel
ALGEMENE PRAKTISYNS EN SPESIALISTE
 • Konsultasies en opvolgkonsultasies

100% van die MT

Spaarrekening  

FISIOTERAPIE
 • Behandeling en materiaal
KLINIESE SIELKUNDE EN PSIGIATRIESE VERPLEGING

AANVULLENDE GESONDHEIDSDIENSTE 

Arbeids- en spraakterapie, dieetkundige dienste, oudiometrie, podiatrie,
massering, ortoptiese, chiropraktiese, homeopatiese, kruiekundige en
naturopatiese dienste, osteopatiese en biokinetiese dienste
PATOLOGIE EN MEDIESE TEGNOLOOGDIENSTE
Nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan kliniese protokolle en deur ’n mediese dokter versoek
STANDAARDRADIOLOGIE
Nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan kliniese protokolle en deur ’n mediese dokter of chiropraktisyn versoek (slegs swart en wit X-strale)
MEDISYNE
Medisyne wat by die Medihelp-voorkeurapteeknetwerk verkry word en deur ’n mediese dokter voorgeskryf/geresepteer word
 • Generiese akute medisyne (insluitend medisyne wat by ’n noodeenheid geresepteer word en selfmedikasie, immunisering, voorbehoedmiddels, homeopatiese, kruiekundige, naturopatiese en osteopatiese medisyne)
  Let wel:
  • Oorspronklike medisyne wanneer geen generiese ekwivalent beskikbaar is nie – 80% van die MT geld
  • Vrywillige gebruik van oorspronklike medisyne wanneer generiese ekwivalente beskikbaar is – 70% van die MMAP geld
 • Generiese nie-VMV- chroniese medisyne
 • Onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se bestuursprogram vir chroniese medisyne
  • Oorspronklike medisyne wanneer geen generiese ekwivalent beskikbaar is nie – 80% van die MT geld
  • Vrywillige gebruik van oorspronklike medisyne wanneer generiese ekwivalente beskikbaar is – 70% van die MMAP geld
 • VMV- chroniese medisyne
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se bestuursprogram vir chroniese medisyne

100% van die MHVP

Dimension Prime 2 Netwerk
Aangewese diensverskaffer & formularium geld

SUURSTOF

Nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, kliniese protokolle en ’n voorskrif van ’n mediese dokter

100% van die MT
Onbeperk
OOGKUNDE
 • Oogondersoeke
 • Bril en/of kontaklense
100% van die MT
Spaarrekening
UITWENDIGE PROSTESE, MEDIESE, CHIRURGIESE EN ORTOPEDIESE TOESTELLE
Dienste binne en buite die hospitaal
 • Kunsoë100% van die MT
Spaarrekening 
 • Spraak- en gehoortoestelle
 • Kunsledemate
 • Rolstoele
 • Mediese toestelle
 • Hiperbariesesuurstofbehandeling
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
R580 per gesin per jaar
 • Stomakomponente
 • Inkontinensieprodukte/-benodighede
100% van die MT
Onbeperk
 • CPAP-apparaat
  Deur ’n mediese dokter voorgeskryf
100% van die MT
Spaarrekening 
TANDHEELKUNDE
Onderhewig aan aangewese diensverskaffer se bestuurdesorgprotokolle
 Konserverende tandheelkunde
 • Roetine-ondersoeke

100% van die MT

Spaarrekening

2 per bevoordeelde per jaar (een keer elke 6 maande)

 • Mondhigiëne
  • Fluoriedbehandeling vir kinders > 5 en < 13 jaar
  • Fissuurverseëlaars slegs vir kinders jonger as 16 jaar

100% van die MT

Spaarrekening

2 skaleer- en poleerbehandelings per bevoordeelde per jaar (een keer elke 6 maande)

 • Stopsels (behandelingsplanne en X-strale mag vir veelvuldige stopsels versoek word)

100% van die MT

Spaarrekening

1 stopsel per tand in 365 dae

 • Tandekstraksies en wortelkanaalbehandeling in die spreekkamer

100% van die MT

Spaarrekening

 • Laggas (in die spreekkamer)

100% van die MT

Spaarrekening

 • Tandheelkundeprosedures onder bewuste sedasie in die spreekkamer (sedasiekoste)
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en bestuurdesorgprotokolle
100% van die MT
Slegs verwydering van geïmpakteerde tande (tandartsrekening slegs itemkode 8941/ 8943/ 8945)
 • Plastiese kunsgebit
100% van die MT
Spaarrekening
 • X-strale
  • Intra-orale X-strale
100% van die MT
Spaarrekening
 • Ekstra-orale X-strale

100% van die MT

Spaarrekening

1 per bevoordeelde in ’n 3-jaartydperk

Gespesialiseerde tandheelkunde
Onderhewig aan aangewese diensverskaffer se bestuurdesorgprotokolle
 • Gedeeltelike metaalraamkunsgebit
100% van die MT
Spaarrekening
 • Kaak-en-gesigchirurgie en mondpatologie
  • Chirurgie in die spreekkamer
   Voordele vir temporomandibulêre gewrigsterapie is beperk tot niechirurgiese intervensies/ behandeling

100% van die MT

Spaarrekening

 • Kroon- en brugwerk
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring

100% van die MT

Spaarrekening

Een keer per tand in 'n 5-jaartydperk                        

 • Ortodontiese behandeling (slegs een bevoordeelde per gesin mag per kalenderjaar met ortodontiese behandeling begin)
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en ortodontiese behoefteontleding

100% van die MT

Spaarrekening

Vir bevoordeeldes van > 9 en < 18 jaar oud per leeftyd  
Betaling slegs vanaf datum van goedkeuring  

 • Periodontiese behandeling (slegs konserverende niechirurgiese behandeling)
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en 'n behandelingsplan

100% van die MT

Spaarrekening

CPAP-Continuous positive airway pressure
PPN-Preferred Provider Negotiators
L-Lid
MHVP-Medihelp-verwysingsprys
MMAP-Maximum Medical Aid Price
VMV -Voorgeskrewe minimum voordele 
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit

Uitgawes

Gebruik netwerkdiensverskaffers, volg die regte voorafgoedkeuringsproses en onderhandel tariewe met jou dokters – dis maar net ’n paar van die maniere waarop jy bydraes op mediese uitgawes uit jou eie sak kan bestuur of verminder.

DIMENSION PRIME 2 NETWERK

 • Lede van Dimension Prime 2 Netwerk moet netwerkhospitale vir alle beplande opnames gebruik. ’n 65%-voordeel geld indien hospitale buite die netwerk uit eie keuse gebruik word.
 • 40% van die Medihelp-verwysingsprys word betaal indien VMV- chroniese medisyne buite die formularium en/of by ander verskaffers as die aangewese diensverskaffers verkry word. Dit is raadsaam dat lede wat chroniese medisyne gebruik, eerder die alternatiewe nienetwerkopsies kies

VOORAFGOEDKEURING IS BELANGRIK
Die volgende dienste en prosedures word betaal teen 100% van die Medihelp-tarief indien dit vooraf goedgekeur is:

 • Alle beplande hospitaalopnames (protokolle en gevallebestuur geld)
 • Suurstof vir gebruik nie tydens hospitalisasie (protokolle en gevallebestuur geld)
 • Tandheelkundeprosedures onder bewuste sedasie (sedasiekoste) in die tandarts se spreekkamer (bestuurdesorgprotokolle geld)
 • Gespesialiseerde tandheelkundedienste
 • Krone en brugwerk
 • Inplantate
 • Periodontiese behandeling (slegs konserverende niechirurgiese behandeling en onderhewig aan registrasie op die Perio Program)

Indien hierdie dienste nie vooraf goedgekeur word nie, geld ’n 80%-voordeel.

Noodvervoerdienste (Netcare 911) binne en buite die land waarin die lid woon (pad- en lugvervoer) moet vooraf goedgekeur word om vir die toepaslike voordeel te kwalifi seer. Indien dit nie vooraf goedgekeur word nie, geld ’n 50%-voordeel, behalwe in geval van nood mediese toestande.

Onkologie is onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se onkologiebestuursprogram, gebruik van die aangewese diensverskaffer en behandelingsprotokolle om uitgawes te vermy. Die Medihelp-onkologieverwysingsprys is van toepassing op onkologiemedisyne.


MEDISYNEVOORDELE
Vra jou apteker vir die generiese ekwivalent van voorskrifmedisyne om onnodige uitgawes uit jou eie sak te verhoed. Die enigste verskil tussen ’n oorspronklike middel en die generiese ekwivalent is die prys.

Medisynevoordele word soos volg toegestaan:

 • Vir generiese medisyne – 100% van die MMAP
 • Vir oorspronklike medisyne indien geen generiese ekwivalent beskikbaar is nie – 80% van die MT
 • Vir oorspronklike medisyne indien ’n generiese middel beskikbaar is – 70% van die MMAP


PROSEDURESPESIFIEKE UITGAWES
Daar is ’n beperkte aantal prosedures met ’n lae voorkomsyfer waarop ’n prosedurespesifieke betaling vereis word.

BeskrywingUitgawe
NEK- EN RUGFUSIE
Lid betaal die eerste R9 500 
Balans betaalbaar teen 100% van die MT

ENDOSKOPIESE PROSEDURES

Daar is net vier endoskopiese prosedures waarop ’n lid self ’n bydrae tot die koste moet maak. Indien die prosedure in die dokter se spreekkamer of ’n dagkliniek uitgevoer word, sal dié uitgawe aansienlik verminder of selfs uitgeskakel word.

BeskrywingUitgawe
 • In die dokter se spreekkamer
  • Gastroskopie
  • Kolonoskopie
Medihelp betaal 100% van die MT
In 'n dagkliniek
 • Gastroskopie
 • Kolonoskopie
 • Artroskopie
 • Sigmoïdoskopie
Lid betaal die eerste R2 550 per opname
Balans betaalbaar teen 100% van die MT 
 • In die hospitaal
  • Gastroskopie
  • Kolonoskopie
  • Artroskopie
  • Sigmoïdoskopie
Lid betaal die eerste R3 550 per opname
Balans betaalbaar teen 100% van die MT

TANDHEELKUNDEPROSEDURES ONDER ALGEMENE NARKOSE
Hierdie voordele tydens hospitalisasie is onderhewig aan voorafgoedkeuring en die aangewese diensverskaffer se bestuurdesorgprotokolle. Prosedures word teen 100% van die Medihelp-tarief (MT) betaal.

BeskrywingUitgawe
Tydens hospitalisasie
 • Verwydering van geÏmpakteerde tande (itemkode 8941/ 8943/ 8945 op die tandarts se rekening word gedek)
 • Uitgebreide tandheelkudige behandeling vir kinders jonger as 5 jaar – een keer per leeftyd (Tandarts se rekening – beskikbare fondse in spaarrekening)
Lid betaal die eerste R2 900 per opname
Verskil word gedek teen die MT

GESPESIALISEERDE RADIOLOGIE
Dienste gelewer tydens en nie tydens hospitalisasie moet deur ’n spesialis aangevra word. Voordele is onderhewig aan kliniese protokolle en die uitgawes hieronder.

BeskrywingUitgawe
 • MRB en RT-beelding (onderhewig aan voorafgoedkeuring)
Lid betaal die eerste R1 550 per ondersoek 
Balans betaalbaar teen 100% van die MT

MMAP-Maximum Medical Aid Price
VMV -Voorgeskrewe minimum voordele 
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit.
RT-Rekenaartomografie
MRB-Magnetiese resonansiebeelding

Belangrike notas:

 • Indien ’n bevoordeelde deur die loop van ’n boekjaar aansluit, word voordele pro rata bereken volgens die oorblywende aantal maande van die jaar.
 • Hierdie is ’n opsomming van die voordele. In geval van ’n dispuut geld die geregistreerde Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Skakel Medihelp by 086 0100 678, indien daar enige navrae is oor die Reëls van Medihelp Mediese Skema.

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO