Follow the best medical aid in the industry on facebook

medihelp plus - 2018

vanaf R7 464 per maand

Medihelp Plus bied omvattende dekking vir mediese noodgevalle, privaat hospitalisasie en voorkomende sorg, asook ruim voordele vir ‘n verskeidenheid dag-tot-dag- mediese dienste wat in jou en jou geliefdes se gesondheidsbehoeftes voorsien.

 Medihelp Medical Scheme Plus Afrikaans

Maandelikse ledegeld
Lid Ledegeld
HooflidR7 464
AfhanklikeR7 464
Kinderafhanklike <26 jaarR1 860
 

Bykomende versekerde voordele

Ons bykomende versekerde voordele is ontwerp om jou beskikbare dag-tot-dag-voordele aan te vul, en sluit in voordele vir voorkomende sorg, swangerskap- en babavoordele.

SWANGERSKAP- EN BABAVOORDELE

 • 12 swangerskapkonsultasies per gesin per jaar
 • Twee 2D-sonars per gesin per jaar
 • Twee konsultasies vir babas <1 jaar


VOORKOMENDE SORG
Gesondheidstoetse (Een toets per bevoordeelde per jaar)

 • 1 kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting) of individuele bloedglukose- en/of cholesteroltoetse (by Clicks- of Dis-Chem-apteekklinieke – konsultasiefooie ingesluit)*
 • MIV – vrywillige berading en toetsing (by Clicks- en Dis-Chem-apteekklinieke)
 • 1 konsultasie by 'n dieetkundige indien LMI-toetsuitslag by ’n welstandsverskaffer dui op ’n LMI > 30 en indien op HealthPrint geregistreer

Konsultasiefooie vir die toetse hieronder word uit die beskikbare dag-tot-dag-voordele betaal:

 • 1 papsmeer (patologie: 4566/ 4559)
 • 1 mammogram vir vroue >40 jaar (radiologiebeelding: 3605/ 39175/ 34100/ 34101)
 • 1 prostaattoets vir mans >40 jaar (patologie: 4519)
 • 1 FOBT vir bevoordeeldes >50 jaar (patologie: 4351)
 • 1 beendigtheidstoets vir vroue >50 jaar (3604/ 50120)


Immunisering

 • 1 griepvaksine per bevoordeelde (toedieningsfooi by Dis-Chem- en Clicks-apteekklinieke ingesluit)
 • 1 tetanusvaksine per bevoordeelde (toedieningsfooi by Dis-Chem- en Clicks-apteekklinieke ingesluit)
 • MPV-vaksine een keer per leeftyd – toedieningsfooi by Dis-Chem- en Clicks-apteekklinieke ingesluit
  • 10 tot 14 jaar – 2 inentings volgens protokol
  • 15 tot 26 jaar – 3 inentings volgens protokol
 • 1 Pneumokokkusimmunisering in ’n 5-jaarsiklus vir bevoordeeldes >55 jaar. Lede moet op Medihelp se behandelingsprogram vir asma of COLS geregistreer wees.
 • Standaardimmunisering vir kinders <7 jaar, soos deur die Departement van Gesondheid gepubliseer (toedieningsfooi en konsultasiefooie by Dis-Chem- of Clicks-apteekklinieke ingesluit)


Rugbehandelingsprogram
Een Document-Based Care-rugbehandelingsprogram (DBC) per bevoordeelde per jaar by ’n DBC-fasiliteit (onderhewig aan protokolle en voorafgoedkeuring)

COLS-Chronic obstructive pulmonary disease
LMI-Liggaamsmassa-indeks
VMV-Voorgeskrewe minimum voordele
FOBT-Fekale okkulte bloedtoetse
MPV-Menspapilloomvirus
* Hierdie voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien dit dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. 

Kernvoordele

 Beskrywing Voordeel
Noodsaaklike dekking

DIAGNOSE, BEHANDELING EN SORGKOSTE VAN 270 VMV- EN 26 CHRONIESE TOESTANDE OP DIE CDL
Onderhewig aan protokolle, voorafgoedkeuring en aangewese verskaffers

100% van die koste
Onbeperk
Trauma

VOORDELE VIR TRAUMA WAT HOSPITALISASIE VEREIS IN DIE GEVAL VAN:

 • Motorongelukke
 • Steekwonde
 • Skietwonde
 • Kopbeserings
 • Brandwonde
 • Amper-verdrinking

Onderhewig aan goedkeuring, VMV-protokolle en gevallebestuur

100% van die koste
Onbeperk

NABLOOTSTELLINGSPROFILAKSE

NMDNOODVERVOERDIENSTE (NETCARE 911)
RSA, Lesotho, Swaziland, Mosambiek, Namibië en Botswana
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en protokolle
In die land waar die bevoordeelde woon
 • Padvervoer
 • Lugvervoer
100% van die MT
Onbeperk

Buite die land waar die bevoordeelde woon

 • Padvervoer
100% van die MT
R1 900 per geval
 • Lugvervoer
100% van die MT
R12 400 per geval
24-UUR-HULPLYN EN TRAUMABERADING (NETCARE 911) Skakel 082 911

HOSPITALISASIE (staats- en privaat hospitale en dagklinieke)
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, protokolle en gevallebestuur

 • Intensiewe sorg en hoësorg
 • Saalakkommodasie
 • Teaterfooie
 • Saalmedisyne
 • Konsultasies, chirurgie en narkose
100% van die MT
Onbeperk

POSTHOSPITAALSORG
Professionele dienste wat verband hou met 'n opname in 'n privaat hospitaal deur Medihelp goedgekeur en benodig vir tot 30 dae na ontslag                           

 • Spraakterapie
 • Arbeidsterapie
 • Fisioterapie
100% van die MT
L = R1 700 per jaar
L+ = R2 300 per jaar
PROSTESE Klik hier om prostese te sien

BEVALLING (geboorte)
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, protokolle en gevallebestuur

100% van die MT
Onbeperk

TUISBEVALLING
Onderhewig aan voorafgoedkeuring

 • Professionele verpleegfooie
 • Toerusting
 • Materiaal en medisyne
100% van die MT
R11 900 per geval

STANDAARD RADIOLOGIE, PATOLOGIE EN MEDIESE TEGNOLOOGDIENSTE
Tydens hospitalisasie
Onderhewig aan kliniese protokolle

100% van die MT
Onbeperk

GESPESIALISEERDE RADIOLOGIE
Tydens en nie tydens hospitalisasie
Slegs dienste deur ’n spesialis versoek en onderhewig aan kliniese protokolle

 • MRB en RT-beelding (onderhewig aan voorafgoedkeuring
 • Angiografie
100% van die MT
Onbeperk vir MRB, RT-beelding en angiografie
 • PET-skandering
R20 100 per geval vir PET-skandering (nie-VMV-gevalle)

ORGAANOORPLANTING (slegs VMV)
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en kliniese protokolle

100% van die koste
Onbeperk
 • Kornea-inplanting
100% van die MT
R26 100 per inplanting per jaar

AANVULLENDE GESONDHEIDSDIENSTE 
Tydens hospitalisasie

 • Arbeids- en spraakterapie, dieetkundige dienste, oudiometrie, podiatrie, massering, ortoptiese, chiropraktiese, homeopatiese, kruiekundige en naturopatiese dienste, osteopatiese en biokinetiese dienste
100% van die MT
Onbeperk
 • Fisioterapie op verwysing van die behandelende mediese dokter
SUURSTOF
Tydens hospitalisasie
100% van die MT
Onbeperk

NEUROSTIMULATORS
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en kliniese protokolle

 • Toestel en komponente
100% van die MT
R101 200 per bevoordeelde per jaar

NIERDIALISE
Tydens en nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en kliniese protokolle

100% van die MT
Onbeperk

TOEPASLIKE VOORGESKREWE MEDISYNE GERESEPTEER EN GEHEF DEUR DIE HOSPITAAL OM UIT TE NEEM OP DIE DAG VAN ONTSLAG  (TTO)
(VMV-/chroniese medisyne uitgesluit)

100% van die MT
R530 per opname

PSIGIATRIESE BEHANDELING VAN ’N GEESTESGESONDHEIDSTOESTAND
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, dienste gelewer in ’n goedgekeurde  of netwerkhospitaal/ -fasiliteit en deur ’n mediese dokter voorgeskryf

 • Professionele dienste tydens en nie tydens hospitalisasie deur ’n psigiater gelewer
 • Algemene saalakkommodasie
 • Medisyne tydens periode van behandeling in die fasiliteit gebruik
 • Buitepasiëntkonsultasies
100% van die MT
R39 000 per bevoordeelde per jaar
(maksimum R53 200 per gesin per jaar)

ONKOLOGIE

Onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se onkologiebestuursprogram 

Protokolle en aangewese diensverskaffer van toepassing 

Hospitaal en verwante kankerbehandeling en -dienste, wat insluit:

 • Radioterapie
 • Bragiterapie
 • Chemoterapie en gepaardgaande adjuvante medisyne(medisyne onderhewig aan die MOVP)
 • Beenmurg-/stamseloorplantings (onderhewig aan VMV-wetgewing)
100% van die koste
Onbeperk                        

HOSPIESDIENSTE EN SUBAKUTESORGFASILITEITE AS ALTERNATIEF VIR HOSPITALISASIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, en dienste gelewer in ’n goedgekeurde fasiliteit en deur ’n mediese dokter voorgeskryf

100% van die MT
Onbeperk

PRIVAAT VERPLEGING AS ALTERNATIEF VIR HOSPITALISASIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring
(Algemene dag-tot-dag-versorging uitgesluit)

100% van die MT

APPENDEKTOMIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring

 • Konvensionele en laparoskopiese prosedures 


100% van die MT
Onbeperk

PROSTATEKTOMIE
Onderhewig aan voorafgoedkeuring

 • Konvensionele of laparoskopiese prosedure


100% van die MT
Onbeperk
 • Robotgeassisteerde laparoskopiese prosedure
100% van die MT
Hospitalisasie:
R100 400 per bevoordeelde
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit
VMV -Voorgeskrewe minimum voordele 
NMD-Nood mediese dienste
MRB-Magnetiese resonansiebeelding
RT-Rekenaartomografie
-Lid 
MOVP-Medihelp-onkologieverwysingsprys
CDL-Chronic Diseases List

Inwendig geïnplanteerde prostese

BeskrywingVoordeel
INWENDIG GEÏNPLANTEERDE PROSTESE
Alle hospitaalopnames en prostese is onderhewig aan voorafgoedkeuring, protokolle en gevallebestuur

 • EVARS-prostese
100% van die MT
R118 100 per bevoordeelde per jaar
 • Vaskulêre/ kardiale prostese
R50 600 per bevoordeelde per jaar
 • Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
  • Intra-okulêre lense

R56 000 per bevoordeelde per jaar

Sublimiet:

2 lense per bevoordeelde per jaar

R3 800 per lens

 • Inplanteerbare gehoorapparate
  (Komponente en toestelle ingesluit)
R95 100 per bevoordeelde per jaar
 • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie en uitwendige borsprostese (tydens en nie tydens hospitalisasie)
R8 750 per gesin per jaar
EVARS -Endovaskulêre aortavervangingsterapie
VMV -Voorgeskrewe minimum voordele  
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit

Dag-tot-dag-voordele

BeskrywingVoordeel

ALGEMENE PRAKTISYNS EN SPESIALISTE

 • Behandeling (mediese en chirurgiese dienste, narkose sowel as materiaal en medisyne wat tydens die lewering van die diens gebruik word)

100% van MT

Onbeperk

 • Konsultasies en opvolgkonsultasies
100% van die MT
R3 250 per bevoordeelde per jaar, gepoel per gesin
FISIOTERAPIE

Behandeling en materiaal

KLINIESE SIELKUNDE EN PSIGIATRIESE VERPLEGING

Tydens en nie tydens hospitalisasie

AANVULLENDE GESONDHEIDSDIENSTE 

Arbeids- en spraakterapie, dieetkundige dienste, oudiometrie, podiatrie, massering, ortoptiese, chiropraktiese, homeopatiese, kruiekundige en naturopatiese dienste, osteopatiese en biokinetiese dienste
PATOLOGIE EN MEDIESE TEGNOLOOGDIENSTE
Nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan kliniese protokolle en deur ’n mediese dokter versoek
100% van die MT
Onbeperk
STANDAARDRADIOLOGIE
Nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan kliniese protokolle en deur ’n mediese dokter of chiropraktisyn versoek (slegs swart en wit X-strale)
100% van die MT
Onbeperk
MEDISYNE
Medisyne wat by die Medihelp-voorkeurapteeknetwerk verkry word en deur ’n mediese dokter voorgeskryf/geresepteer word
 • Akute medisyne (insluitend medisyne wat by ’n noodeenheid geresepteer word en selfmedikasie, immunisering, voorbehoedmiddels, homeopatiese, kruiekundige, naturopatiese en osteopatiese medisyne)
  Let wel:
  • Oorspronklike medisyne wanneer geen generiese ekwivalent beskikbaar is nie – 80% van die MT geld
  • Vrywillige gebruik van oorspronklike medisyne wanneer generiese ekwivalente beskikbaar is – 70% van die MMAP geld
100% van die MMAP
Generiese medisyne

R5 650 per bevoordeelde per jaar, gepoel per gesin
 • Nie-VMV- chroniese medisyne
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se bestuursprogram vir chroniese medisyne
  • Oorspronklike medisyne wanneer geen generiese ekwivalent beskikbaar is nie – 80% van die MT geld
  • Vrywillige gebruik van oorspronklike medisyne wanneer generiese ekwivalente beskikbaar is – 70% van die MMAP geld
100% van die MMAP
Generiese medisyne

R16 400 per bevoordeelde per jaar
 • VMV- chroniese medisyne
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se bestuursprogram vir VMV-medisyne

100% van die MHVP

Onbeperk

SUURSTOF
Nie tydens hospitalisasie
Onderhewig aan voorafgoedkeuring, kliniese protokolle en ’n voorskrif van ’n mediese dokter
100% van die MT
Onbeperk
OOGKUNDE 
Onderhewig aan voorafgoedkeuring deur PPN en dienste moet by ’n PPN-verskaffer bekom word
 • Oogondersoeke
  1 saamgestelde ondersoek, insluitend refraksietoets, tonometrie en gesigsveldtoets
100% van die MT
1 saamgestelde ondersoek per bevoordeelde per 24-maandesiklus 
 • Bril of kontaklense
  Voordele is beperk tot óf ’n bril óf kontaklense
  • Bril
   • Raam en/of lensverbeterings
R750 per bevoordeelde met raam  en/ of lensverbeteringe per 24-maandesiklus
 • Lense (een paar standaard wit Aquity-lense)
Enkelvisie-, bifokale of multifokale lense per bevoordeelde per 24-maandesiklus
 • Kontaklense
R1 660 per bevoordeelde per 24-maandesiklus 
UITWENDIGE PROSTESE, MEDIESE, CHIRURGIESE EN ORTOPEDIESE TOESTELLE
Dienste binne en buite die hospitaal
 • Kunsoë100% van die MT
R14 300 per bevoordeelde per 3-jaartydperk
 • Spraak- en gehoortoestelle
100% van die MT
R14 300 per bevoordeelde per 3-jaartydperk 
 • Kunsledemate
100% van die MT
R7 850 per bevoordeelde per 3-jaartydperk 
 • Rolstoele
100% van die MT
R7 850 per bevoordeelde per 3-jaartydperk 
 • Insulienpompe (per 5-jaarsiklus)
 • Glukometers (per 5-jaarsiklus)
 • Mediese toestelle
 • Hiperbariesesuurstofbehandeling
100% van die MT
R1 700 per bevoordeelde per jaar
 • Stomakomponente
 • Inkontinensieprodukte/-benodighede
100% van die MT
Onbeperk
 • Pruike (vir alopecia totalis- of kankerpasiënte)
  • Onderhewig aan voorafgoedkeuring en protokolle

100% van die MT

R1 700 per bevoordeelde in 'n 3-jaarsiklus

 • CPAP-apparaat
  Deur ’n mediese dokter voorgeskryf
100% van die MT
R8 850 per bevoordeelde per 24-maandesiklus
TANDHEELKUNDE
Onderhewig aan aangewese diensverskaffer se bestuurdesorgprotokolle
 Konserverende tandheelkunde
 • Roetine-ondersoeke
100% van die MT
2 per bevoordeelde per jaar (een keer elke 6 maande)
 • Mondhigiëne
  • Fluoriedbehandeling vir kinders > 5 en < 13 jaar
  • Fissuurverseëlaars slegs vir kinders jonger as 16 jaar
100% van die MT
2 skaleer- en poleerbehandelings per bevoordeelde per jaar (een keer elke 6 maande)
 • Stopsels (behandelingsplanne en X-strale mag vir veelvuldige stopsels versoek word)
100% van die MT
1 stopsel per tand in 365 dae
 • Tandekstraksies en wortelkanaalbehandeling in die spreekkamer
100% van die MT
 • Laggas (in die spreekkamer)
 • Tandheelkundeprosedures onder bewuste sedasie in die spreekkamer (sedasiekoste)
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en bestuurdesorgprotokolle
100% van die MT
Slegs uitgebreide tandheelkundige behandeling en verwydering van geïmpakteerde tande
 • Plastiese kunsgebit
100% van die MT
1 stel (bo- en onderkaak) per bevoordeelde in ’n 4-jaartydperk
 • X-strale
  • Intra-orale X-strale
100% van die MT
 • Ekstra-orale X-strale
100% van die MT
1 per bevoordeelde in ’n 3-jaartydperk
Gespesialiseerde tandheelkunde
Onderhewig aan voorafgoedkeuring en aangewese diensverskaffer se bestuurdesorgprotokolle
 • Gedeeltelike metaalraamkunsgebit
100% van die MT
2 gedeeltelike rame (bo- en onderkaak) per bevoordeelde in ’n 5-jaartydperk
 • Kaak-en-gesigchirurgie en mondpatologie
  • Chirurgie in die spreekkamer
   Voordele vir temporomandibulêre gewrigsterapie is beperk tot niechirurgiese intervensies/ behandeling
100% van die MT
 • Kroon- en brugwerk
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring
100% van die MT
3 krone per gesin per jaar, een keer per tand in ’n 5-jaartydperk
 • Inplantate
 • Onderhewig aan voorafgoedkeuring
2 inplantate per bevoordeelde in ’n 5-jaartydperk
R2 270 vir die inplantaatkomponente per inplantaat
 • Ortodontiese behandeling (slegs een bevoordeelde per gesin mag per kalenderjaar met ortodontiese behandeling begin)
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en ortodontiese behoefteontleding
100% van die MT
R13 500 per bevoordeelde van > 9 en < 18 jaar oud per leeftyd  
Betaling slegs vanaf datum van goedkeuring  
 • Periodontiese behandeling (slegs konserverende niechirurgiese behandeling)
  Onderhewig aan voorafgoedkeuring en 'n behandelingsplan
100% van die MT
CPAP-Continuous positive airway pressure
PPN-Preferred Provider Negotiators
L-Lid
MHVP-Medihelp-verwysingsprys
MMAP-Maximum Medical Aid Price
VMV -Voorgeskrewe minimum voordele 
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit

Uitgawes

Gebruik netwerkdiensverskaffers, volg die regte voorafgoedkeuringsproses en onderhandel tariewe met jou dokters – dis maar net ’n paar van die maniere waarop jy bydraes op mediese uitgawes uit jou eie sak kan bestuur of verminder.

VOORAFGOEDKEURING IS BELANGRIK
Die volgende dienste en prosedures word betaal teen 100% van die Medihelp-tarief indien dit vooraf goedgekeur is:

 • Alle beplande hospitaalopnames (protokolle en gevallebestuur geld)
 • Suurstof vir gebruik nie tydens hospitalisasie (protokolle en gevallebestuur geld)
 • Tandheelkundeprosedures onder bewuste sedasie (sedasiekoste) in die tandarts se spreekkamer (bestuurdesorgprotokolle geld)
 • Gespesialiseerde tandheelkundedienste
 • Krone en brugwerk
 • Inplantate
 • Periodontiese behandeling (slegs konserverende niechirurgiese behandeling en onderhewig aan registrasie op die Perio-Program)

Indien hierdie dienste nie vooraf goedgekeur word nie, geld ’n 80%-voordeel.

Noodvervoerdienste (Netcare 911) binne en buite die land waarin die lid woon (pad- en lugvervoer) moet vooraf goedgekeur word om vir die toepaslike voordeel te kwalifiseer. Indien dit nie vooraf goedgekeur word nie, geld ’n 50%-voordeel, behalwe in geval van nood mediese toestande.

Onkologie is onderhewig aan voorafgoedkeuring en registrasie op Medihelp se onkologiebestuursprogram, gebruik van die aangewese diensverskaffer en behandelingsprotokolle om uitgawes te vermy. Die Medihelp-onkologieverwysingsprys is van toepassing op onkologiemedisyne.


MEDISYNEVOORDELE
Vra jou apteker vir die generiese ekwivalent van voorskrifmedisyne om onnodige uitgawes uit jou eie sak te verhoed. Die enigste verskil tussen ’n oorspronklike middel en die generiese ekwivalent is die prys.

Medisynevoordele word soos volg toegestaan:

 • Vir generiese medisyne – 100% van die MMAP
 • Vir oorspronklike medisyne indien geen generiese ekwivalent beskikbaar is nie – 80% van die MT
 • Vir oorspronklike medisyne indien ’n generiese middel beskikbaar is – 70% van die MMAP

MMAP-Maximum Medical Aid Price
MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit.

Belangrike notas:

 • Indien ’n bevoordeelde deur die loop van ’n boekjaar aansluit, word voordele pro rata bereken volgens die oorblywende aantal maande van die jaar.
 • Hierdie is ’n opsomming van die voordele. In geval van ’n dispuut geld die geregistreerde Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Skakel Medihelp by 086 0100 678, indien daar enige navrae is oor die Reëls van Medihelp Mediese Skema.

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO