Follow the best medical aid in the industry on facebook

necesse voltydse student - 2018

vanaf R474 per maand

Necesse is ’n bekostigbare gesondheidsorgoplossing vir studente wat gehalte privaat dekking bied deur ’n uitgebreide netwerk van privaat hospitale en gesondheidsorgverskaffers, vir jou mediese uitgawes tydens en nie tydens hospitalisasie.

 Medihelp Medical Scheme Necesse Afrikaans


Hoeveel betaal jy?

Jy betaal net R474 indien jou maandelikse inkomste nie meer as R400 is nie en as jy ’n brief aan ons kan voorsien op ’n amptelike briefhoof van die tersiêre instansie, wat bevestig dat jy as ’n voltydse student geregistreer is.

Jy sal versoek word om elke jaar bewys van jou voltydse studies te voorsien indien jy kies om op hierdie opsie in te skryf.

Watter voordele het jy?

Hospital and trauma cover medical aid

Hospitaaldekking

Emergency cover medical aid

Nooddekking

Doctors visit medical aid

Doktersbesoeke

Specialist care and essential medical aid

Spesialissorg

Back treatment and xrays programme medical aid

Xstrale & bloedtoetse

Prescribed medicine medical aid

Voorskrifmedisyne

Dentistry

Tandheelkunde

Eye care

Oogkunde


 

Voorkomende sorg

Ons voordele vir voorkomende sorg is ontwerp om jou in staat te stel om potensiële gesondheidsprobleme te ïdentifiseer.

Health tests medical aid

Gesondheidstoetse

Een toets per student per jaar, deur ’n Necesse-netwerkdokter versoek:

 • 1 bloedglukosetoets
  (patologie: 4057)
 • 1 cholesteroltoets
  (patologie: 4027)

Immunisation medical aid

Immunisering

Een immunisering per student per jaar, deur ’n Necesse-netwerkdokter versoek:

 • 1 griepinenting
 • 1 tetanusinenting

Back treatment and xrays programme medical aid

Rugbehandelingsprogram

Een Document-Based Care rugbehandelingsprogram (DBC) per student per jaar by ’n DBC-fasiliteit (onderhewig aan protokolle en voorafgoedkeuring)

* Onderhewig aan beskikbare dag-tot-dag-voordele.

Kernvoordele

Kernvoordele sluit in voordele vir groot mediese uitgawes soos hospitalisasie, mediese noodgevalle en tuisversorging as alternatief vir hospitalisasie.


Hospital and trauma cover medical aid

Traumadekking

Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis in die geval van motorongelukke, steekwonde, skietwonde, kopbeserings, brandwonde en amper-verdrinking.

Emergency cover medical aid

Dekking vir noodgevalle

 • Onbeperkte dekking in Suid-Afrika vir pad- of lugvervoer in ’n noodgeval deur Netcare 911
 • R1 000 per student vir buitepasiëntkonsultasies by noodeenhede, doktersbesoeke buite die netwerk asook medisyne en dienste deur ’n dokter buite die netwerk gelewer.

Specialist care and essential medical aid

Noodsaaklike dekking

Ons bied 100% dekking vir 270 toestande en 26 chroniese siektes wat deur aangewese diensverskaffers en netwerke behandel word volgens behandelingsprotokolle. Dit sluit in onkologie, MIV, prostese, en mediese, chirurgiese en ortopediese toestelle.

 

Hospitalisasie

100% dekking vir hospitalisasie in ’n netwerkhospitaal (onderhewig aan voorafgoedkeuring en protokolle)

Fisio- & arbeidsterapie

R8 950 per jaar tydens hospitalisasie

Kliniese tegnoloogdienste

R20 200 per jaar tydens hospitalisasie

Radiologie & patologie

 • R27 700 per jaar vir standaardradiologie, patologie en mediese tegnoloogdienste tydens hospitalisasie
 • R15 000 per jaar vir gespesialiseerde radiologie tydens en nie tydens hospitalisasie. Dienste moet versoek word deur ’n spesialis, op verwysing van ’n netwerkdokter en voordele is onderhewig aan kliniese protokolle.
  • MRB, RT-beelding (onderhewig aan voorafgoedkeuring) en angiografie

Alternatiewe sorg pleks van hospitalisasie

R20 200 per jaar vir subakutesorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie

Appendektomie

 • Konvensionele en laparoskopiese prosedures
  100% van die MT
  Onbeperk  

Dag-tot-dag-voordele

Dag-tot-dag-voordele sluit in voordele vir doktersbesoeke, tandheelkunde en oogkunde.


Konsultasies

 • 9 konsultasies by ’n netwerkdokter per student per jaar
 • R2 950 per student per jaar vir spesialissorg (onderhewig aan verwysing deur ’n Necesse-netwerkdokter en voorafgoedkeuring)
 

Oogkundey
Beskikbaar per student in ’n 24-maandesiklus:

 • 1 volledige oogondersoek
 • Brille of kontaklense

Brille

 • R200 vir ’n raam
 • 1 paar standaard wit enkelvisie, bifokale of multifokale Aquity-lense

Kontaklense

 • R450 per student

Ander mediese dienste

 • R1 900 per student per jaar vir fisioterapie en arbeidsterapie nie tydens hospitalisasie, indien deur ’n netwerkdokter versoek
 • 100% van die Medihelp-tarief vir swart en wit X-strale en ultraklanksonars van die sagte weefsel (onderhewig aan kodes)
 • 100% vir bloedtoetse (onderhewig aan ’n lys patologiekodes en -toetse) deur Lancet/PathCare uitgevoer op versoek van ’n netwerkdokter
 

Tandheelkundel

 • Roetine-ondersoeke
 • 4 stopsels per student, 1 stopsel per tand in 365 dae
 • Trek van tande
 • Wortelkanaalbehandeling in die spreekkamer vir 2 tande per student per jaar
 • Laggas (in die spreekkamer)
 • Uitgebreide tandheelkundige behandeling onder bewuste sedasie in die spreekkamer (sedasiekoste), onderhewig aan voorafgoedkeuring
 • X-strale
  • 4 intra-orale X-strale per student per jaar
  • 1 ekstra-orale X-straal per student in ’n 3-jaartydperk

Medisyne

 • Akute medisyne deur ’n resepterende netwerkdokter voorsien
 • ’n Lys van goedgekeurde medisyne by ’n netwerkapteek bekom en voorgeskryf deur ’n netwerkdokter of netwerktandarts
 • Selfmedikasie by ’n netwerkapteek verkry
  • R100 per geval
  • R270 per student per jaar
 

Belangrike notas:

 • Indien ’n bevoordeelde deur die loop van ’n boekjaar aansluit, word voordele pro rata bereken volgens die oorblywende aantal maande van die jaar.
 • Hierdie is ’n opsomming van die voordele. In geval van ’n dispuut geld die geregistreerde Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Skakel Medihelp by 086 0100 678, indien daar enige navrae is oor die Reëls van Medihelp Mediese Skema.

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO