Follow the best medical aid in the industry on facebook

meer oor medihelp

As een van die top oop mediese skemas in Suid-Afrika wat meer as 200 487 lewens dek, sorg Medihelp dat dit alles oor jou gaan! Ons glo dat elkeen uniek is, maar ons almal het ’n behoefte om ons welstand te verseker.

Daarom volg Medihelp ’n geïndividualiseerde benadering om in jou gesondheidsorgbehoeftes te voorsien, deur –

 • 10 voordele-opsies te bied, elkeen verskillend geprys en gestruktureer, om jou meer waarde te gee en by elke lewensfase te pas, en
 • ’n verskeidenheid diensplatforms aanlyn en aflyn beskikbaar te stel, insluitend ons gebruiksvriendelike app, ’n beveiligde webblad en ’n toegewyde oproepsentrum.

Om gesondheidsorg meer bekostigbaar te maak, bestuur ons die stygende koste van gesondheidsorgvoorsiening deur gepaste en gehalte gesondheidsorg met behulp van verskaffersnetwerke te verseker.

Ervare

Medihelp het meer as 112 jaar se ervaring en ’n gevestigde reputasie, wat bewys dat ons suksesvol by die uitdagings van die gesondheidsorgbedryf kan aanpas. Medihelp slaag daarin om volhoubare gesondheidsorgdekking in ’n vinnig veranderende en hoogs gereguleerde omgewing te voorsien.

Groot genoeg

Medihelp is een van die grootste oop mediese skemas in die land en bied gesondheidsorgdekking aan nagenoeg 200 000 lewens.

’n Goeie belegging in jou gesondheid

Medihelp voldoen aan al die vereistes vir ’n goeie belegging, met ’n solvensievlak wat steeds beter as die bedryfsvereiste is ten spyte van die wêreldwye ekonomiese verlangsaming wat die Suid-Afrikaanse ekonomie in die algemeen en die gesondheidsorgsektor in die besonder affekteer.


Solvensie

Medihelp se solvensieverhouding van 29,56% is vêr bo die vereiste vlak van 25% wat in die Wet op Mediese Skemas voorgeskryf word. Danksy hierdie deurlopende gesonde prestasie kan ons kliënte gerus wees dat daar meer as voldoende voorsiening gemaak is vir die betaling van hul eise.

Administrasiekoste

Jy verdien om deel te wees van ’n mediese skema waar die grootste deel van jou belegging gebruik word vir die betaling van gesondheidsorgkoste pleks van niegesondheidsorguitgawes. By Medihelp streef ons daarna om ons administrasiekoste so laag as moontlik te hou, sodat jy meer gesondheidsorgdekking kry vir elke rand wat jy bydra.

Eisebetaling

Medihelp het weer in 2017 ’n AA– gradering van Global Credit Rating ontvang vir ons eisebetalingsvermoë. Dit bied aan ons kliënte die versekering dat hul eise betaal sal word. Medihelp het in 2017 altesaam 2 952 215 eise verwerk en R3 719 322 680 in voordele betaal. Danksy ons doeltreffende en gereelde eisebetalings sal gesondheidsorgverskaffers nie huiwer om Medihelp-lede te behandel nie.

Produkaanbieding en -prestasie

Ons beskikbare 10 produkte is ontwerp om in die diverse gesondheidsorg- en finansiële behoeftes van ons bestaande en potensiële nuwe lede te voorsien. Ons bied ’n reeks opsies wat aan unieke behoeftes voldoen, van ’n bekostigbare hospitaalplan met bykomende versekerde voordele vir voorkomende sorg en gepoelde dag-tot-dag-voordele tot spaarplanopsies met hospitaal- en traumadekking, asook omvattende dekking met voordele vir chroniese medisyne.

Ons unieke benadering tot netwerkopsies verseker ’n stabiele risikopoel en bied dekking by netwerkverskaffers teen ’n 20–22% laer premie, terwyl lede van ons nienetwerkalternatiewe enige verskaffer van hul keuse kan gebruik.

Lees meer oor ons voordele-opsies.

Kliëntetevredenheid

Medihelp volg ’n geïndividualiseerde benadering in sy skakeling met lede, en deur op die behoeftes en verwagtings van ons kliënte te fokus, het ons ’n kultuur geskep waar ons kliënte se behoeftes bepaal watter nuwe dienservarings ons skep. Ons meet deurlopend ons kliënte se verwagtings en ons gebruik die uitslae van hierdie metings om ’n beter begrip te kry van hoe om ons diensplatforms te verbeter. Medihelp-lede se dienservaring het in 2017 met 2,6% verbeter, volgens ’n SAcsi-opname.

Werknemertevredenheid

Ons glo dat kliëntetevredenheid slegs moontlik is indien ons werknemers tevrede is. Medihelp het tans 532 hoogs opgeleide – en tevrede – werknemers in diens, wat vaardig en goed toegerus is en ’n passie vir uitnemendheid het.

Ons dienste
Die wyse waarop ons in ons kliënte se behoeftes voorsien, kan soos volg opgesom word:

Kliëntesorg

 • Ons Oproepsentrum word beman deur 75 vaardige konsultante wat in 2017 bykans 621 000 oproepe van lede, diensverskaffers en adviseurs hanteer het.
  Skakel ons by 086 0100 678 indien jy enige navrae het of bystand benodig.

Kommunikasie

 • Ons kommunikasie met lede dek alle media, van gedrukte briewe en telefoonoproepe tot elektroniese kommunikasie via e-pos (nuusbriewe en video’s) en SMS’e – in Engels en Afrikaans.
 • Siggestremde lede ontvang spesiale e-state.
 • Medihelp se teenwoordigheid op die belangrikste sosiale media moedig ook skakeling en interaksie met alle belangegroepe aan.
 • Ons hou jaarliks kontakgeleenthede in verskeie streke regoor Suid-Afrika waar lede die geleentheid het om persoonlik met die Medihelp-span te skakel en eerstehands inligting en terugvoer te kry.

Ouditdienste

Ons is ernstig oor behoorlike bestuur en die voorkoming van bedrog en misbruik – ons span interne en forensiese ouditeure staan ons hiermee by.

Korporatiewe kliënte

Deur ’n benadering van persoonlike betrokkenheid te volg, word ’n wedersydse vertrouensverhouding geskep. Ons streef dus daarna om tasbare waarde te bied aan ons kliënte wat deel van korporatiewe groepe is.

 • Toegewyde kliënteverhoudingskonsultante is opgelei in alle fasette van ons besigheid en voorsien waardevolle bystand aan mensehulpbronafdelings, individuele werknemers en die aangestelde gesondheidsorgkonsultante.
 • Toegewyde ledegeldinvorderingspersoneel help met state, rekonsiliasies, navrae oor betalings en lidmaatskapwysigings.
 • Groepsprofielverslae bevat belangrike statistiek en inligting oor werknemers se lidmaatskap-, eise- en gesondheidsprofiel, asook terugvoer oor diensleweringsverslae.
 • E-nuusbriewe word gereeld aan korporatiewe groepe gestuur om te sorg dat hulle op hoogte bly van belangrike nuus oor Medihelp en die bedryf.
 • Medihelp borg gesondheidsdae vir korporatiewe groepe as ’n informele manier om werknemers bewus te maak van ’n gesonde leefstyl en moontlike gesondheidsrisiko’s, en is baie gewild by werknemers sowel as werkgewers.

Geakkrediteerde adviseurs en die Verkope-span

’n Groep geakkrediteerde adviseurs en ons Verkope-span staan gereed om voornemende kliënte te voorsien van enige inligting wat hulle benodig. Hulle bied ook opleiding in ons voordele-opsies aan. ’n Veilige, interaktiewe webtuiste verleen bystand aan adviseurs deur middel van toegang tot die Adviser Toolbox.

speak to an accredited adviser

Please complete the fields below and we will phone you back with accredited advice

GO