Follow the best medical aid in the industry on facebook

Elite Omvattend in 2021


Hierdie allesinsluitende produk bied omvattende voordele vir hospitalisasie en ’n 10%-spaarrekening, asook ryk, versekerde voordele vir chroniese medisyne en ander versekerde dag-tot-dag-voordele wat verder deur bykomende versekerde voordele aangevul word. Hierdie is die ideale plan indien jy volkome gemoedsrus wil hê.

Medihelp mediese fonds Elite

'n Opsomming van Elite se maandelikse bydraes en voordele:

HooflidPrincipal memberR5 610
(R564 spaarbydrae per maand en R6 768 per jaar ingesluit)
AfhanklikeDependantR5 244
(R522 spaarbydrae per maand en R6 264 per jaar ingesluit )
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR1 524
(R150 spaarbydrae per maand en R1 800 per jaar ingesluit)
Werkgewersbydrae is nie by die maandelikse ledegeld ingereken nie.

 

Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui. Spesifieke itemkodes en protokolle mag op sekere voordele van toepassing wees. Inligting oor netwerkverskaffers is beskikbaar by die funksie om te soek vir ’n verskaffer. Registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram, om hierdie voordele te aktiveer.

Roetine-ondersoeke en immunisering
Beskikbaar by netwerkapteekklinieke per persoon:
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting)/ individuele toets (bloedglukose/ cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
 • 'n Tetanusinenting
 • 'n Griepinenting
 • Twee MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of drie tussen 15-26 jaar
Vrouegesondheid
 • 'n Mammogram versoek deur 'n mediese dokter per 2-jaarsiklus (vroue 40-75 jaar)
 • ‘n Papsmeer versoek deur 'n mediese dokter per 3-jaarsiklus (vroue ouer as 21 jaar)
 • Voorbehoedmiddels:
  • Orale/ inspuitbare/ inplanteerbare voorbehoedmiddels (vroue tot 50 jaar) – R150 per bevoordeelde per maand, tot R1 800 per jaar
  • Intra-uteriene toestel elke 60 maande – R2 400 per bevoordeelde

Ondersteuning vir jou welstand

 • Rugbehandeling as alternatief vir chirurgie by ’n Document Based Care-fasiliteit vir kwalifiserende
  pasiënte, en die behandeling is ’n voorvereiste vir spinale chirurgie
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by 'n dieetkundige indien 'n LMI-meting 'n LMI bo 30 aandui
 • Program vir Vroeë Bespeuring
 • Program vir Bipolêre Steuring (vanaf 1 April 2021)
Mansgesondheid
 • 'n Prostaattoets (PSA-vlak) versoek deur 'n mediese dokter (mans 40 jaar en ouer)
Uitgebreide swangerskapvoordele
Registrasie op HealthPrint se Swangerskap-en-babaprogram aktiveer hierdie bykomende voordele:
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by 'n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by 'n dieetkundige/ borsvoedingspesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D-ultraklanksonars
 • Voorgeboorte ysteraanvullings vir 9 maande
 • Voorgeboorte foliensuuraanvullings vir 9 maande
Voordele vir kinders
 • Babas jonger as 2 jaar kry 2 bykomende besoeke by ‘n algemene praktisyn, pediater of oor-neus-en-keelspesialis
 • Standaardimmuniserings vir kinders tot 7 jaar oud by netwerkapteekklinieke
50-plussers
 • Een beenmineraaldigtheidstoets versoek deur 'n mediese dokter (vroue >50 jaar)
 • 'n Pneumovax-inenting in 'n 5-jaarsiklus per persoon ouer as 55 jaar (indien vir asma of COLS geregistreer)
 • 'n FOBT-toets vir persone ouer as 50 jaar
HealthPrint

Medihelp-lede kry gratis toegang tot hierdie aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram wat ontwerp is om waarde toe te voeg op grond van hulle gesondheidsprofiel deur programme soos ‘n Swangerskap-en-babaprogram.

 

Hospitalisasie
100% van die MT

Enige hospital
Dagchirurgienetwerk: 134 dagchirurgiefasiliteite vir sekere prosedures

Noodvervoer 
Netcare 911
In die land waar die bevoordeelde woon
RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Namibië & Botswana – onbeperk
Buite die land waar die bevoordeelde woon
Padvervoer R2 130 en lugvervoer R14 200 per geval
Chroniese toestande/ VMV
 • 100% van die koste vir 270 VMV- en 26 chroniese toestande (aangewese diensverskaffers, spesialisnetwerk, protokolle en voorafgoedkeuring geld)
 • Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis
Gespesialiseerde radiologie
Tydens en nie tydens hospitalisasie
 • MRB en RT-beelding – 100% van die MT
  Onbeperk (sien addisionele inligting - prosedurespesifieke uitgawes)
 • Angiografie – 100% van die MT, onbeperk
  Psigiatriese behandeling
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  R36 700 per bevoordeelde per jaar (maksimum R51 000 per gesin per jaar)
  Onkologie
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  • VMV – 100% van die MT
  • Nie-VMV – R415 600 per gesin per jaar
  Bevalling (geboorte)
  • Tydens hospitalisasie – 100% van die MT
  • Tuisbevalling – R13 500 per geval
  Orgaanoorplanting
  Slegs VMV – 100% van die koste
  Kornea-inplanting – R29 900 per inplanting per jaar
  Ander kernvoordele
  Nierdialise, suurstof, prostatektomie, hospiesdienste, subakutesorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
  Posthospitaalsorg
  R1 870 per lid en R2 600 per gesin per jaar vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie tot 30 dae na ontslag
  Prostesevoordele
  • Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese: R64 300
   • Heup-, knie- en skouervervanging (nie-VMV):
  • Akute beserings waar vervanging die enigste behandelingsopsie is – 
   Hospitalisasie: 100% van die MT 
   Prostese: Voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
  • Slytasie: Onderhewig aan aangewese diensverskaffer indien die pasiënt kwalifiseer volgens kliniese kriteria (slegs heup- en knievervanging). Indien nie, geld ’n voordeel van R20 300 vir die hospitaalrekening en prostesekomponente (gekombineer) per opname
  • Intra-okulêre lense – R4 300 per lens, 2 lense per bevoordeelde per jaar, voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
   • EVARS-prostese – R135 600
   • Vaskulêre/kardiale prostese – R58 000
   • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie en uitwendige borsprostese (tydens en nie tydens hospitalisasie) – R9 900 per gesin per jaar
   • Inplanteerbare gehoorapparate (apparaat en komponente ingesluit) –
    R270 000 per jaar
  Refraktiewe chirurgie
  Hospitalisasie – 100% van die MT
  R20 000 per gesin per jaar  
  (bevoordeeldes 18-50 jaar)
  Palliatiewe sorg
  100% van die MT
  R26 000 per gesin per jaar

   

  10%-spaarrekening
  Sodra jou spaarrekening opgebruik is, sal die oorhoofse dag-tot-dag limiet en versekerde dag-tot-dag-voordele van toepassing wees
  • ’n Kredietfasiliteit gelykstaande aan 12 maande se spaarrekeningbydraes is aan die begin van elke boekjaar beskikbaar
  • Ongebruikte spaarrekeningfondse akkumuleer en verdien rente, en word by jou spaarrekeningfondse vir die volgende jaar gevoeg
  Akute medisyne
  Word eers uit die spaarrekening betaal
  Lid = R4 000 per jaar
  Lid +1 = R5 000 per jaar
  Lid +2 = R6 000 per jaar
  Lid +3+ = R7 000 per jaar
  Onderhewig aan oorhoofse jaarlikse limiet
  Oorhoofse jaarlikse limit

  Lid = R12 000 per jaar

  Lid +1 = R14 000 per jaar

  Lid +2 = R16 000 per jaar

  Lid +3+ = R18 000 per jaar

  Chroniese medisyne (nie-VMV)

  Lid = R4 700 per jaar

  Lid +1 = R7 100 per jaar

  Lid +2 = R9 500 per jaar

  Lid +3+ = R10 105 per jaar

  VMV- chroniese medisyne

  100% van die MHVP

  Versekerde dag-tot-dag-voordele
  Word eers uit die spaarrekening betaal
  Konsultasies by algemene praktisyns en spesialiste, fisioterapie, kliniese sielkunde, psigiatriese verpleging en aanvullende gesondheidsdienste
  Lid = R3 000 per jaar
  Lid +1 = R4 000 per jaar
  Lid +2 = R5 000 per jaar
  Lid +3+ = R6 000 per jaar
  Onderhewig aan oorhoofse jaarlikse limiet

  Uitwendige prostese en mediese toestelle
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  • Voordeel per bevoordeelde per 3-jaarsiklus:
   • Kunsoë – R8 200
   • Spraak- en gehoortoestelle – R8 200
   • Rolstoele – R6 500
   • Kunsledemate – R6 500
  • CPAP-apparaat – R10 000 per bevoordeelde per 2-jaarsiklus
  • Mediese toestelle en hiperbariesesuurstofbehandeling – R1 550 per bevoordeelde per jaar
  Oogkunde
  PPN-netwerk van toepassing
  Brille of kontaklense per bevoordeelde per 24-maandesiklus
  • R1 000 vir ‘n raam/ lensverbeterings
  • R1 680 vir kontaklense
  Tandheelkunde
  DRC-netwerk van toepassing
  • Konserverende dienste (insluitend roetineondersoeke, stopsels, X-strale en mondhigiëne)
  • Gespesialiseerde dienste (insluitend krone, brugwerk en ortodontiese behandeling)
  Patologie
  Word eers uit die spaarrekening betaal
  R2 900 per gesin per jaar
  Onderhewig aan oorhoofse jaarlikse limiet
  Radiologie
  Word eers uit die spaarrekening betaal
  R2 900 per gesin per jaar
  Onderhewig aan oorhoofse jaarlikse limiet

   

  Belangrik:
  Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp vir meer inligting en besonderhede van die dienste wat uitgesluit is van voordele. In die geval van ’n dispuut geld die Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas).
  • Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/ VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. Sommige voordele mag aan ’n spesifieke ouderdom/ geslag/ itemkode gekoppel wees. Voordele word teen 100% van die MT betaal.
  • Dokterskonsultasies word uit die beskikbare spaarrekeningfondse/ dag-tot-dag-voordele betaal.
  • Voordele kan onderhewig wees aan voorafgoedkeuring en/ of protokolle.
  • Medihelp betaal generiese medisyne teen 100% van die MMAP, oorspronklike medisyne met geen generiese ekwivalent teen 80% van die MT, en oorspronklike medisyne met ’n generiese ekwivalent teen 70% van die MMAP.

  Prosedurespesifieke uitgawes (deur die lid betaalbaar)
  • Spinale chirurgie – R8 100 per opname
  • Endoskopiese prosedures – gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie en sigmoïdoskopie: In ’n dagkliniek/hospitaal – R2 200 (’n verdere 35%-bybetaling sal van toepassing wees indien die dienste nie in die dagchirurgienetwerk verkry word nie)
  • Gespesialiseerde radiologie – R1 500 per ondersoek binne die hospitaal en R1 200 buite die hospitaal
  • Tandheelkundige prosedures onder narkose tydens hospitalisasie
   Verwydering van geïmpakteerde tande (derde kiestande - slegs spesifieke itemkodes is betaalbaar op tandartsrekening) en omvattende tandheelkundige behandeling vir kinders <7 jaar – R935 per opname

  Afkortings
  CDL-Chronic Diseases List | COLS-Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte | CPAP-Continuous positive airway pressure | DRC-Dental Risk Company | EVARS-Endovaskulêre aortavervangingchirurgie | FOBT-Fekale okkulte bloedtoets | LMI-Liggaamsmassa-indeks | MHVP-Medihelp-verwysingsprys | MMAP-Maximum Medical Aid Price | MPV-Menspapiloomvirus | MRB-Magnetiese resonansiebeelding | MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit | NMD-Nood mediese dienste | OJL-Oorhoofse jaarlikse limiet | PPN-Preferred Provider Negotiators | RT–Rekenaartomografie | VMV–Voorgeskrewe minimum voordele

  Dagchirurgienetwerk

  Spesialisnetwerk

  Verduideliking van spaarrekening

  Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

  Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.