MedElect


MedElect se gehaltenetwerke maak dit moontlik vir individue en gesinne wat meer sorg benodig om omvattende voordele teen ’n bekostigbare premie te kry.

Vanaf {{small.model.Total}} per maand

Vinnige prysoorsig: sluit afhanklikes in wat bykomend tot die hooflid dekking benodig

Volwassene

{{small.model.NumOfAdultDependants}}

Kind

{{small.model.NumOfChildDependants}}

*Jy betaal net vir twee kinders jonger as 18 jaar totdat hulle 26 jaar oud is
MedElect

Bykomende versekerde voordele

Vroue- & mansgesondheidstoetse

Voorbehoedmiddels

Swangerskap- & babavoordele

Roetine-ondersoeke & immunisering

MedElect

Kernvoordele

Gespesialiseerde radiologie

Nood mediese dienste | Traumadekking

Hospitaalvoordele (geen oorhoofse jaarlikse limiet)

Netwerkhospitale

270 VMV-toestande – Diagnose, behandeling & sorg | 26 chroniese siektes (CDL)

MedElect

Dag-tot-dag-voordele

Konsultasies by algemene praktisyns in die netwerk & virtuele sorg
L = R2 100 | L+1 = R3 700
L+2 = R4 350 | L+3 = R4 650
L+4+ = R5 200
Fisio- & arbeidsterapie
L = R2 200 | L+ = R3 450

MedElect

Dag-tot-dag-voordele

Spesialisbesoeke, radiologie, patologie, kliniese sielkunde & akute medisyne
Tandheelkunde | Oogkunde
Uitgebreide sorg
L = R3 000 | L+1 = R5 300
L+2 = R6 100 | L+3 = R6 500
L+4+ = R7 000

 R0 - R800
(Student)
R801+
HooflidPrincipal memberR702R2 226
AfhanklikeDependantR702R1 740
Kinderafhanklike <21 jaarChild dependantR702R720
Kinders betaal ledegeld vir kinderafhanklikes tot hulle 21 is

Hierdie voordele word bykomend tot jou versekerde dag-tot-dag-voordele gebied en word geaktiveer sodra jy op die Member Zone registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis welstandsprogram vir lede. Die uitslae van jou gesondheidstoetse by Dis-Chem of Clicks sal outomaties op jou gesondheidsrekord op HealthPrint bygewerk word.

Swangerskapvoordele
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n dieetkundige/ laktasiespesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D ultraklankskanderings
Babas <2 jaar
2 konsultasies by ’n pediater/ algemene praktisyn/ oorneus-en-keelspesialis
Immunisering vir kinders
Standaardimmuniserings tot 7 jaar
Gesondheidstoetse
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting)*
  of
  ’n individuele toets (bloedglukose of cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
Voordele vir voorkomende sorg
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • ’n Mammogram* elke 2 jaar
 • ’n Papsmeer* elke 3 jaar
 • ’n Prostaattoets*
 • ’n Pneumovax-inenting
 • ’n Fekale okkulte bloedtoets (FOBT)*
 • ’n Beenmineraaldigtheidstoets elke 2 jaar*
 • 2 MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of 3 tussen 15-26 jaar
Voorbehoedmiddels
 • Oraal/ inspuitbaar/ inplanteerbaar – R140 per maand, tot R1 600 per jaar
 • Intra-uteriene apparaat – R2 100 elke 60 maande
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling by ’n Document Based Care-fasiliteit (’n voorvereiste vir spinale chirurgie)
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige as LMI >30 is

*Uitgebreide sorg is ’n voordeel wat geaktiveer word nadat ’n bevoordeelde sekere gesondheidstoetse laat doen wat as deel van die bykomende versekerde voordele beskikbaar is.

Hospitaalbehandeling en lewensnoodsaaklike dienste (versekerde voordele)

Hospitalisasie
Geen oorhoofse jaarlikse limiet nie
Netwerkhospitale
Dagprosedurenetwerk geld vir sekere dagprosedures
Trauma wat hospitalisasie vereis
Onbeperk
Geboorte
 • In die hospitaal – onbeperk
 • Tuisgeboorte – R14 100 per geval
Standaardradiologie
Onbeperk tydens hospitalisasie
Gespesialiseerde radiologie
Angiografie, MRB en RT-skandering – onbeperk
Noodvervoer (Netcare 911)
 • In die land waar jy woon
  Onbeperk (RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Zimbabwe, Namibië & Botswana)
 • Buite die land waar jy woon
  R2 210 vir padvervoer en R14 700 vir lugvervoer
Behandeling vir lewensbedreigende toestande
Onbeperk
Sluit 270 VMV-toestande en 26 CDL-toestande in
VMV-medisyne
Onbeperk
Kankerbehandeling
 • VMV – onbeperk
 • Nie-VMV – R220 000 per gesin
Geestesgesondheid (sielkundige behandeling)
R20 800 per persoon, tot 'n maksimum R31 600 per gesin
Inwendig geïnplanteerde prostese
Slegs VMV – onbeperk
Orgaanoorplanting
Slegs VMV – onbeperk
Kornea-inplanting – R31 100 per inplanting
Palliatiewe sorg
R18 800 per gesin
Ander kernvoordele
Sluit in nierdialise, prostatektomie, suurstof, subakute sorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
Dag-tot-dag-voordeel
Lid = R3 000
Lid +1 = R5 300
Lid +2 = R6 100
Lid +3 = R6 500
Lid +4+ = R7 000
Konsultasies en dienste gelewer deur spesialiste, standaardradiologie, patologie, akute medisyne en kliniese sielkunde
Onderhewig aan dag-tot-dag-voordeel
Selfmedikasie (medisyne sonder ’n voorskrif)
Lid = R530
Gesin = R1 570
Onderhewig aan dag-tot-dag-voordeel
Konsultasies by algemene praktisyns in die netwerk
Lid = R2 100
Lid +1 = R3 700
Lid +2 = R4 350
Lid +3 = R4 650
Lid +4+ = R5 200
Konsultasies by algemene praktisyns buite die netwerk
Lid = R1 200
Gesin = R2 450
Mediese toestelle
R1 000 per gesin
Fisioterapie en arbeidsterapie
Lid = R2 200
Gesin = R3 450
Radiografie
R1 150 per gesin
Tandheelkunde (DRC-netwerk)
Roetine-ondersoeke, stopsels, X-strale, mondhigiëne en verwydering van geïmpakteerde verstandtande
Oogkunde (PPN-netwerk)
Per persoon per 24-maandesiklus
 • Oogtoets
 • R550 vir ’n raam/ lensverbeterings
 • R750 vir kontaklense
 • Vervanging van gebreekte/ verlore bril

 

Een bykomende konsultasie by ’n algemene praktisyn
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir of ’n Papsmeer, mammogram, prostaattoets, fekale okkulte bloedtoets (FOBT) of beenmineraaldigtheidstoets uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

R450 vir selfmedikasie
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir ’n kombinasiegesondheidstoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting) uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

 

Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele en bybetalings kan op sekere voordele van toepassing wees. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp en jou plan se brosjure vir meer besonderhede. In die geval van ’n dispuut sal die Reëls van Medihelp geld (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien die pasiënt die toestand vir VMV of voordele vir chroniese medisyne geregistreer het nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie.

Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.


Aanlynklets

Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.