Follow the best medical aid in the industry on facebook

Prime 3 Omvattend in 2021


Met uitgebreide gepoelde, versekerde dekking vir dag-tot-dag- mediese uitgawes, ’n 10%-spaarrekening, omvattende hospitaaldekking en ruim bykomende versekerde voordele soos voorkomende en ander voordele vir elke lewensfase, is hierdie die ideale produk vir families. Met die plan se gehaltenetwerkalternatief spaar jy 18% op die maandelikse premies. 

Mediese fonds omvattend 2021

'n Opsomming van Prime 3 se maandelikse bydraes en voordele:

 NetwerkNienetwerk
HooflidPrincipal memberR3 138
(R312 spaarbydrae per maand en R3 744 per jaar ingesluit)
R3 828
(R384 spaarbydrae per maand en R4 608 per jaar ingesluit)
AfhanklikeDependantR2 652
(R264 spaarbydrae per maand en R3 168 per jaar ingesluit)
R3 240
(R324 spaarbydrae per maand en R3 888 per jaar ingesluit)
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR912
(R90 spaarbydrae per maand en R1 080 per jaar ingesluit)
R1 116
(R114 spaarbydrae per maand en R1 368 per jaar ingesluit)
Jy betaal slegs vir twee kinders jonger as 18 jaar, waarna ledegeld vir kinderafhanklikes sal geld vanaf die begin van die volgende jaar nadat hulle 18 geword het totdat hulle 26 jaar oud is. Werkgewersbydrae is nie by die maandelikse ledegeld ingereken nie.

 

Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui. Spesifieke itemkodes en protokolle mag op sekere voordele van toepassing wees. Inligting oor netwerkverskaffers is beskikbaar by die funksie om te soek vir ’n verskaffer. Registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram, om hierdie voordele te aktiveer.

 

Roetine-ondersoeke en immunisering
Beskikbaar by netwerkapteekklinieke per persoon:
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting)/ individuele toets (bloedglukose/ cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • Twee MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of drie tussen 15-26 jaar
Vrouegesondheid
 • ’n Mammogram versoek deur ’n mediese dokter per 2-jaarsiklus (vroue 40-75 jaar)
 • ’n Papsmeer versoek deur ’n mediese dokter per 3-jaarsiklus (vroue ouer as 21 jaar)
 • Voorbehoedmiddels:
  • Orale/ inspuitbare/ inplanteerbare voorbehoedmiddels (vroue tot 50 jaar) – R145 per bevoordeelde per maand, tot R1 740 per jaar
  • Intra-uteriene toestel elke 60 maande – R2 300 per bevoordeelde

Ondersteuning vir jou welstand

 • Rugbehandeling as alternatief vir chirurgie by ’n Document Based Care-fasiliteit vir kwalifiserende pasiënte, en die behandeling is ’n voorvereiste vir spinale chirurgie
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by 'n dieetkundige indien ’n LMI-meting ’n LMI bo 30 aandui
 • Program vir Vroeë Bespeuring
 • Program vir Bipolêre Steuring (vanaf 1 April 2021)
Mansgesondheid
 • ’n Prostaattoets (PSA-vlak) versoek deur ’n mediese dokter (mans 40 jaar en ouer)
Uitgebreide swangerskapvoordele
Registrasie op HealthPrint se Swangerskap-en-babaprogram aktiveer hierdie bykomende voordele:
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by 'n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by 'n dieetkundige/ borsvoedingspesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D-ultraklanksonars
 • Voorgeboorte ysteraanvullings vir 9 maande
 • Voorgeboorte foliensuuraanvullings vir 9 maande
Voordele vir kinders
 • Babas jonger as 2 jaar kry 2 bykomende besoeke by ’n algemene praktisyn, pediater of oor-neus-en-keelspesialis
 • Standaardimmuniserings vir kinders tot 7 jaar oud by netwerkapteekklinieke
50-plussers
 • Een beenmineraaldigtheidstoets versoek deur ’n mediese dokter (vroue >50 jaar)
 • 'n Pneumovax-inenting in ’n 5-jaarsiklus per persoon ouer as 55 jaar (indien vir asma of COLS geregistreer)
 • 'n FOBT-toets vir persone ouer as 50 jaar
HealthPrint

Medihelp-lede kry gratis toegang tot hierdie aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram wat ontwerp is om waarde toe te voeg op grond van hulle gesondheidsprofiel deur programme soos ’n Swangerskap-en-babaprogram.

 

Hospitalisasie
100% van die MT
Nienetwerk: enige hospitaal
Netwerk: 113 netwerkhospitale
Dagchirurgienetwerk: 134 dagklinieke vir sekere prosedures
Noodvervoer 
Netcare 911
In die land waar die bevoordeelde woon
RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Namibië & Botswana – onbeperk
Buite die land waar die bevoordeelde woon
Padvervoer R2 130 en lugvervoer R14 200 per geval
Chroniese toestande/ VMV
 • 100% van die koste vir 270 VMV- en 26 chroniese toestande (aangewese diensverskaffers, spesialisnetwerk, protokolle en voorafgoedkeuring geld)
 • Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis
Gespesialiseerde radiologie
Tydens en nie tydens hospitalisasie
 • MRB en RT-beelding
  100% van die MT – Onbeperk (sien addisionele inligting – prosedurespesifieke uitgawes)
 • Angiografie
  100% van die MT – Onbeperk
Psigiatriese behandeling
Tydens en nie tydens hospitalisasie
R30 400 per bevoordeelde per jaar (maksimum R40 800 per gesin per jaar)
Onkologie
Tydens en nie tydens hospitalisasie
 • VMV – 100% van die MT
 • Nie-VMV – R273 700 per gesin per jaar
Bevalling (geboorte)
 • Tydens hospitalisasie – 100% van die MT
 • Tuisbevalling – R13 500 per geval
Orgaanoorplanting
Slegs VMV - 100% van die koste
Kornea-inplanting – R29 900 per inplanting
Refraktiewe chirurgie
Hospitalisasie: 100% van die MT
R12 000 per gesin per jaar
(bevoordeeldes 18-50 jaar)
Posthospitaalsorg
R1 870 per lid en R2 600 per gesin per jaar vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie tot 30 dae na ontslag
Prostesevoordele
 • Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese: R64 300
  •  Heup-, knie- en skouervervanging (nie-VMV):
   • Akute beserings waar vervanging die enigste behandelingsopsie is – 
    Hospitalisasie: 100% van die MT
    Prostese: Voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
   • Slytasie: geen voordele onder Akute
  • Intra-okulêre lense – R4 300 per lens, 2 lense per bevoordeelde per jaar, voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
 • EVARS-prostese – R135 600
 • Vaskulêre/ kardiale prostese – R58 000
 • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie en uitwendige borsprostese (tydens en nie tydens hospitalisasie) – R9 900 per gesin per jaar
 • Inplanteerbare gehoorapparate (apparaat en komponente ingesluit) – R250 000 per jaar
Ander kernvoordele
Nierdialise, suurstof, prostatektomie, hospiesdienste, subakutesorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
Palliatiewe sorg
100% van die MT
R24 000 per gesin per jaar

 

10%-spaarrekening
Sodra jou spaarrekening opgebruik is, sal die oorhoofse dag-tot-dag limiet en versekerde dag-tot-dag-voordele van toepassing wees

 • 'n Kredietfasiliteit gelykstaande aan 12 maande se spaarrekeningbydraes is aan die begin van elke boekjaar beskikbaar
 • Ongebruikte spaarrekeningfondse akkumuleer en verdien rente, en word by jou spaarrekeningfondse vir die volgende jaar gevoeg
Medisyne
 • Nie-VMV- chroniese medisyne
  Medisyne word uit die beskikbare voordele vir spaarrekening/dag-tot-dag voordele betaal
 • VMV- chroniese medisyne
  • Nienetwerk – 100% van die MHVP
  • Netwerk – 100% van die MHVP (aangewese diensverskaffers en formularium geld)

Oogkunde
PPN-netwerk van toepassing
Brille of kontaklense per bevoordeelde per 24-maandesiklus

 • R800 vir ’n raam/ lensverbeterings
 • R1 200 vir kontaklense
Tandheelkunde
DRC-netwerk van toepassing
 • Konserverende dienste (insluitend roetineondersoeke, stopsels, X-strale en mondhigiëne)
 • Gespesialiseerde dienste (insluitend krone, brugwerk en ortodontiese behandeling)

Versekerde dag-tot-dag-voordele
Word eers uit die spaarrekening betaal 
Algemene praktisyns en spesialiste, kliniese sielkunde, fisioterapie, aanvullende gesondheidsdienste, akute medisyne, standaardradiologie en patologie 
Lid = R6 000 per jaar 
Lid+ = R11 000 per jaar
Netwerkopsie
Netwerk van algemene praktisyns en spesialisverwysing van toepassing

Uitwendige prostese en mediese toestelle
Tydens en nie tydens hospitalisasie
 • Voordeel per gesin per 3-jaarsiklus:
  • Kunsoë – R4 850
  • Spraak- en gehoortoestelle – R4 850
  • Rolstoele – R4 850
  • Kunsledemate – R4 850
 • CPAP-apparaat – R10 000 per bevoordeelde per 2-jaarsiklus
 • Mediese toestelle en hiperbariesesuurstofbehandeling – R1 300 per gesin per jaar

 

Belangrik:
Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp vir meer inligting en besonderhede van die dienste wat uitgesluit is van voordele. In die geval van ’n dispuut geld die Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas).
 • Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/ VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. Sommige voordele mag aan ’n spesifieke ouderdom/ geslag/ itemkode gekoppel wees. Voordele word teen 100% van die MT betaal.
 • Dokterskonsultasies word uit die beskikbare spaarrekeningfondse/ dag-tot-dag-voordele betaal.
 • Voordele kan onderhewig wees aan voorafgoedkeuring en/ of protokolle.
 • Medihelp betaal generiese medisyne teen 100% van die MMAP, oorspronklike medisyne met geen generiese ekwivalent teen 80% van die MT, en oorspronklike medisyne met ’n generiese ekwivalent teen 70% van die MMAP.

Prosedurespesifieke uitgawes (deur die lid betaalbaar)
 • Spinale chirurgie – R9 500 per opname
 • Endoskopiese prosedures – gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie en sigmoïdoskopie: In ’n dagkliniek/ hospitaal – R3 350 (’n verdere 35%-bybetaling sal van toepassing wees indien die dienste nie in die dagchirurgienetwerk verkry word nie )
 • Gespesialiseerde radiologie – R2 000 per ondersoek binne die hospitaal en R1 650 buite die hospitaal
 • Tandheelkundige prosedures onder narkose tydens hospitalisasie
  Verwydering van geïmpakteerde tande (derde kiestande - slegs spesifieke itemkodes is betaalbaar op tandartsrekening) en omvattende tandheelkundige behandeling vir kinders <7 jaar – R1 500 per opname

Afkortings

CDL-Chronic Diseases List | COLS-Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte | CPAP-Continuous positive airway pressure | DRC-Dental Risk Company | EVARS-Endovaskulêre aortavervangingchirurgie | FOBT-Fekale okkulte bloedtoets | LMI-Liggaamsmassa-indeks | MHVP-Medihelp-verwysingsprys | MMAP-Maximum Medical Aid Price | MPV-Menspapiloomvirus | MRB-Magnetiese resonansiebeelding | MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit | NMD-Nood mediese dienste | OJL-Oorhoofse jaarlikse limiet | RT–Rekenaartomografie | VMV–Voorgeskrewe minimum voordele 

Prime-hospitaalnetwerk

Dagchirurgienetwerk

Spesialisnetwerk

Verduideliking van spaarrekening

Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.