careers@medihelp

Wou jy nog altyd werk vir ’n organisasie wat jou kreatiwiteit, insette en unieke bydrae waardeer? Wens jy dat jy in diens was van ’n werkgewer wat jou regtig ken en boonop goeie voordele bied? Wil jy deel wees van ’n betroubare, hoog aangeskrewe, gevestigde en finansieel stabiele maatskappy? Dan is Medihelp mediese skema die regte werkgewer vir jou!

Indien jy belangstel om deel van die Medihelp-span te word, klik op meer inligting om aanlyn aansoek om ’n betrekking te doen.

Aanlynklets

Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.