MedElite


Hierdie allesinsluitende plan is die antwoord vir families en individue met uitgebreide gesondheidsorgbehoeftes.

Vanaf {{small.model.Total}} per maand

Vinnige prysoorsig: sluit afhanklikes in wat bykomend tot die hooflid dekking benodig

Volwassene

{{small.model.NumOfAdultDependants}}

Kind

{{small.model.NumOfChildDependants}}

*Jy betaal net vir twee kinders jonger as 18 jaar totdat hulle 26 jaar oud is
MedElite

Bykomende versekerde voordele

Vroue- & mansgesondheidtoetse

Voorbehoedmiddels

Swangerskap- & babavoordele

Roetine-ondersoeke & immunisering

MedElite

Kernvoordele

Gespesialiseerde radiologie

Noodmediesedienste | Posthospitaal | Traumadekking

Hospitaalvoordele (geen oorhoofse jaarlikse limiet)

Enige hospitaal

270 VMV-toestande - diagnose, behandeling & sorg | 26 chroniese siektes (CDL)

MedElite

Dag-tot-dag voordele

10%-spaarrekening
Jaarlikse dag-tot-dag-voordeel nadat spaarrekeningfondse uitgeput is L = R12 600 | L+1 = R14 600
L+2 = R16 700 | L+3+ = R18 800
Algemene praktisyns, spesialiste & aanvullende dienste
M = R3 200 | M+1 = R4 200
M+2 = R5 300 | M+3+ = R6 300

MedElite

Dag-tot-dag voordele

Akute medisyne
M = R4 200 | M+1 = R5 300
M+2 = R6 300 | M+3+ = R7 300
Patologie − R3 030
Radiologie − R3 030
Tandheelkunde | Oogkunde
Chroniese medisynevoordele
Uitgebreide sorg

 

HooflidPrincipal memberR5 832
(R582 spaarbydrae ingesluit per maand en R6 984 per jaar)
AfhanklikeDependantR5 454
(R546 spaarbydrae ingesluit per maand en R6 552 per jaar)
Kinderafhanklike < 26 jaarChild dependantR1 584
(R156 spaarbydrae ingesluit per maand en R1 872 per jaar)
Kinders betaal ledegeld vir kinderafhanklikes tot hulle 26 is

Hierdie voordele word bykomend tot jou versekerde dag-tot-dag-voordele gebied en word geaktiveer sodra jy op die Member Zone registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis welstandsprogram vir lede. Die uitslae van jou gesondheidstoetse by Dis-Chem of Clicks sal outomaties op jou gesondheidsrekord op HealthPrint bygewerk word

Swangerskapvoordele
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n dieetkundige/ laktasiespesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D ultraklankskanderings
 • Voorgeboorte-ysteraanvullings vir 9 maande
 • Voorgeboorte-foliensuuraanvullings vir 9 maande
Babas <2 jaar
2 konsultasies by ’n pediater/ algemene praktisyn/ oor-neus-enkeelspesialis
Immunisering vir kinders
Standaardimmunisering tot 7 jaar
Gesondheidstoetse
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting)*
  of
  ’n individuele toets (bloedglukose of cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
Voordele vir voorkomende sorg
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • ’n Mammogram* elke 2 jaar
 • ’n Papsmeer* elke 3 jaar
 • ’n Prostaattoets*
 • ’n Pneumovax-inenting
 • ’n Fekale okkulte bloedtoets (FOBT)*
 • ’n Beenmineraaldigtheidstoets* elke 2 jaar
 • 2 MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of 3 tussen 15-26 jaar
Voorbehoedmiddels
 • Oraal/inspuitbaar/inplanteerbaar – R160 per maand, tot R1 900 per jaar
 • Intra-uteriene apparaat – R2 500 elke 60 maande
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling by ’n Document Based Care-fasiliteit (’n voorvereiste vir spinale chirurgie)
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige as LMI >30 is
*Uitgebreide sorg is ’n voordeel wat geaktiveer word nadat ’n bevoordeelde sekere gesondheidstoetse laat doen wat as deel van die bykomende versekerde voordele beskikbaar is.

Hospitaalbehandeling en lewensnoodsaaklike dienste (versekerde voordele)

Hospitalisasie
Geen oorhoofse jaarlikse limiet nie
Enige privaat hospitaal
Refraktiewe chirurgie
R20 800 per gesin per geval (18-50 jaar)
Trauma wat hospitalisasie vereis
Onbeperk
Geboorte
 • In die hospitaal – onbeperk
 • Tuisgeboorte – R14 100 per geval
Gespesialiseerde radiologie
Angiografie, MRB en RT-skandering – onbeperk
Posthospitaalsorg vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie
R2 000 per lid en R2 800 per gesin
Noodvervoer (Netcare 911)
 • In die land waar jy woon
  Onbeperk (RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Zimbabwe, Namibië & Botswana)
 • Buite die land waar jy woon
  R2 210 vir padvervoer en R14 700 vir lugvervoer
Behandeling vir lewensbedreigende toestande
Onbeperk
Sluit 270 VMV-toestande en 26 CDL-toestande in
VMV-medisyne
Onbeperk
Kankerbehandeling
 • VMV – onbeperk
 • Nie-VMV – R433 000 per gesin
Geestesgesondheid (sielkundige behandeling)
R38 200 per persoon, tot maksimum R53 100 per gesin
Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
R67 000 per persoon
 • Intra-okulêre lense – R4 480 per lens, 2 lense per persoon
 • Heup-, knie- en skouervervanging – nie-VMV-gevalle is beperk tot vervanging wat weens ’n akute besering nodig is
 • Heup-, knie- en skouervervanging weens slytasie – onderhewig aan aangewese diensverskaffer indien die pasiënt kwalifiseer volgens kliniese kriteria, anders geld ’n voordeel van R21 200 vir die hospitaalrekening en prostesekomponent (gekombineer) per opname
Ander prostese
 • EVARS-prostese – R141 200 per persoon
 • Vaskulêre/ kardiale prostese – R60 400 per persoon
 • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie en uitwendige borsprostese – R10 300 per gesin
 • Inplanteerbare gehoortoestelle (toestel en komponente ingesluit) – R281 000 per persoon
Orgaanoorplanting
VMV – onbeperk
Kornea-inplanting – R31 100 per inplanting
Palliatiewe sorg
R27 100 per gesin
Ander kernvoordele
Sluit in nierdialise, prostatektomie, suurstof, hospies, subakute sorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie

 

Spaarrekening
10%-spaarrekening beskikbaar aan die begin van die jaar (sien maandelikse ledegeld)

Voorbeeld van beskikbare spaargeld:

Lid = R6 984 per jaar
Lid + 1 = R13 536 per jaar
Lid + 2 = R15 408 per jaar

Ongebruikte spaargeld word na die volgende jaar oorgedra en verdien rente.
Sodra jou spaargeld opgebruik is, word versekerde dag-tot-dag-voordele beskikbaar gestel

Versekerde dag-tot-dag-voordele (beskikbaar nadat die spaarrekening opgebruik is)
Oorhoofse jaarlikse dag-tot-dag-voordeel
Lid = R12 600
Lid + 1 = R14 600
Lid + 2 = R16 700
Lid + 3+ = R18 800
Besoeke aan algemene praktisyns en spesialiste, virtuele konsultasies, fisioterapie, kliniese sielkunde, psigiatriese verpleging en aanvullende gesondheidsdienste
Lid = R3 200
Lid + 1 = R4 200
Lid + 2 = R5 300
Lid + 3+ = R6 300
Onderhewig aan jaarlikse dag-tot-dag-voordeel
Medisyne
Akute medisyne
Lid = R4 200
Lid + 1 = R5 300
Lid + 2 = R6 300
Lid + 3+ = R7 300
Onderhewig aan jaarlikse dag-tot-dag-voordeel
Nie-VMV- chroniese medisyne
Lid = R4 900
Lid + 1 = R7 400
Lid + 2 = R9 900
Lid + 3+ = R10 600
Ander dag-tot-dag-voordele
Uitwendige prostese en mediese toestelle
Per persoon per 3-jaarsiklus
 • Kunsoë – R8 500
 • Spraak- en gehoortoestelle – R8 500
 • Rolstoele – R6 750
 • Kunsledemate – R6 750

CPAP-apparate – R10 400 per persoon per 2-jaarsiklus

Mediese toestelle en hiperbariesesuurstofbehandeling – R1 600 per persoon

Oogkunde (PPN-netwerk)
Per persoon per 24-maandesiklus
 • Oogtoets
 • R1 000 vir ’n raam/lensverbeterings
 • R1 680 vir kontaklense
 • Vervanging van gebreekte/verlore bril
Konserverende tandheelkunde (DRC-netwerk)
Roetine-ondersoeke, stopsels, X-strale en mondhigiëne
Gespesialiseerde tandheelkunde (DRC-netwerk)
Krone, brugwerk en ortodontiese behandeling
Standaardradiologie
R3 030 per gesin
Onderhewig aan jaarlikse dag-tot-dag-voordeel
Patologie
R3 030 per gesin
Onderhewig aan jaarlikse dag-tot-dag-voordeel

 

Een bykomende konsultasie by ’n algemene praktisyn
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir of ’n Papsmeer, mammogram, prostaattoets, fekale okkulte bloedtoets (FOBT) of beenmineraaldigtheidstoets uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

R450 vir selfmedikasie
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir een kombinasiegesondheidstoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting) uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

 

Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele en bybetalings kan op sekere voordele van toepassing wees. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp en jou plan se brosjure vir meer besonderhede. In die geval van ’n dispuut sal die Reëls van Medihelp geld (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien die pasiënt die toestand vir VMV of voordele vir chroniese medisyne geregistreer het nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie.

Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.


Aanlynklets

Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.