Follow the best medical aid in the industry on facebook
Medical aid student plan

Necesse Student in 2021


Necesse is die perfekte gesondheidsorgplan vir voltydse studente, en bied gehaltedekking deur ‘n uitgebreide netwerk van privaat hospitale en gesondheidsorgverskaffers vir mediese uitgawes wat binne en buite die hospitaal aangegaan word.

Vanaf R636 per maand

'n Opsomming van Necesse se maandelikse bydraes en voordele:

Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui. Voordele vir sekere dienste mag beperk wees tot spesifieke itemkodes, en protokolle kan toepaslik wees. ’n Netwerk van algemene praktisyns en verwysings na ’n spesialis is ook van toepassing. Inligting oor netwerkverskaffers is beskikbaar by die funksie om te soek vir ’n verskaffer. Registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis gesondheid-en-welstandsprogram, om dié voordele te aktiveer.

Roetine-ondersoeke & immunisering
Beskikbaar by ’n netwerkapteekkliniek per persoon:
 • ’n Kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting)/ individuele toets (bloedglukose/ cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • Twee MPV-inentings vir meisies of seuns tussen 10-14 jaar of drie tussen 15-26 jaar
Vrouegesondheid
 • ’n Papsmeer vir vroue ouer as 21 jaar versoek deur ’n mediese dokter per 3-jaarsiklus
 • Voorbehoedmiddels:
  • R125 per maand, tot R1 500 per jaar, vir orale/  inspuitbare/ inplanteerbare voorbehoedmiddels vir vroue tot 50 jaar
  • R2 000 vir ’n intra-uteriene apparaat vir vroue elke 60 maande
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling as alternatief vir chirurgie by ’n Document Based Care-fasiliteit vir kwalifiserende pasiënte, en die behandeling is ’n voorvereiste vir spinale chirurgie
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige indien ’n LMI-meting ’n LMI bo 30 aandui
 • Program vir Bipolêre Steuring (vanaf 1 April 2021)
  Ondersteuning vir bevoordeeldes met bipolêre gemoedsteuring

 

   

  Hospitalisasie

  100% van die MT vir hospitalisasie in ’n netwerkhospitaal 
  (onderhewig aan voorafgoedkeuring en protokolle)
  Nooddekking
  Onbeperkte nooddekking in Suid-Afrika vir pad- of lugvervoer wat vooraf goedgekeur en gelewer word deur Netcare 911
  Dagchirurgieprosedures
  100% van die MT 
  Dagchirurgienetwerk is van toepassing
  Oftalmologiese, endoskopiese en oor-neus-enkeelprosedures, velletselverwydering, tandheelkundeprosedures en besnydenis
  Dienste by noodeenhede en buite die netwerk gelewer
  • 80% van die MT
  • R1 150 per student per jaar 
   Buitepasiëntdienste by noodeenhede, konsultasies by dokters buite die netwerk, insluitend medisyne, dienste en radiologie
  • 100% van die MT  
  • Patologie (aangewese diensverskaffers Lancet/PathCare van toepassing)
  Chroniese siektes/ VMV en trauma
  • 100% dekking vir 270 VMV-toestande en 26 chroniese siektes (aangewese verskaffers, formulariums, netwerke,protokolle en voorafgoedkeuring van toepassing)
  • Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis (motorongelukke en soortgelyke trauma)
  • Ander VMV-dienste, bv. onkologie, MIV/vigs, prostese en nierdialise 
  Radiologie en patologie
  • R31 700 per jaar vir standaardradiologie, patologie en mediese tegnoloogdienste tydens hospitalisasie
  • R17 100 per jaar vir gespesialiseerde radiologie tydens en nie tydens hospitalisasie. Dienste moet versoek word deur ’n spesialis, op verwysing van ’n algemene praktisyn in die netwerk, en voordele is onderhewig aan kliniese protokolle
   • MRB en RT (onderhewig aan voorafgoedkeuring) en angiografie

  Alternatiewe sorg pleks van hospitalisasie
  R23 100 per jaar vir subakutesorg en privaat verpleegdienste as alternatief vir hospitalisasie
  Fisioterapie en arbeidsterapie
  Tydens hospitalisasie, R10 250 per jaar (dienste tydens hospitalisasie moet deur die behandelende dokter versoek word)
  Appendektomie
  Konvensionele of laparoskopiese prosedure – 100% van die MT
  Orgaanoorplanting
  VMV – 100% van die koste
  • Kornea-inplanting – R29 900 per inplanting per jaar
  Kliniese tegnoloogdienste
  R23 100 per jaar (tydens hospitalisasie)
   

   

  Konsultasies
  • 9 konsultasies per student per jaar by ’n algemene praktisyn in die netwerk
  • R3 300 per student per jaar vir spesialissorg (onderhewig aan verwysing deur ’n algemene praktisyn in die Necesse-netwerk en voorafgoedkeuring)
  Ander mediese dienste
  • R2 100 per student per jaar vir fisioterapie en arbeidsterapie nie tydens hospitalisasie, op versoek van ’n algemene praktisyn in die netwerk
  • 100% van die MT vir swart-en-wit X-trale en ultraklanksonars van die sagte weefsel (slegs spesifieke radiologiekodes)
  • 100% van die MT vir bloedtoetse (slegs spesifieke patologiekodes en toetse) deur Lancet/ ParthCare uitgevoer op versoek van 'n algemene praktisyn in die netwerk
  Oogkunde
  PPN-netwerk van oogkundiges
  Beskikbaar per student in ’n 24-maandesiklus:
  • 1 saamgestelde oogtoets
  • Brille of kontaklense 
  • Brille
   • R550 vir die raam en/of lensverbeterings
   • 1 paar standaard wit enkelvisie- of bifokale Aquity-lense (multifokale lense word betaal teen die koste van bifokale lense)
   Kontaklense
   • R750 per student
  Tandheelkunde 
  DRC-netwerktandartse
  • 1 roetine-ondersoek per jaar
  • 1 skaleer-en-poleerbehandeling per jaar
  • 4 stopsels per student, 1 stopsel per tand in 365 dae
  • Tandekstraksies (voorafgoedkeuring is nodig vir meer as 4 ekstraksies)
  • Wortelkanaalbehandeling vir 2 permanente tande per jaar
  • Laggas (in die spreekkamer)
  • X-strale
   • 4 intra-orale X-strale per jaar
   • 1 ekstra-orale X-straal in ’n 3-jaartydperk
  Medisyne
  • Akute medisyne deur ’n resepterende algemene praktisyn in die netwerk geresepteer
  • ’n Lys van goedgekeurde medisyne-items wat deur ’n algemene praktisyn in die netwerk of ’n netwerktandarts voorgeskryf is en by ’n netwerkapteek verkry is 
  • Selfmedikasie by ’n netwerkapteek verkry – R110 per geval, tot ’n maksimum van R300 per student per jaar
  Prosedurespesifieke uitgawes
  (betaalbaar deur die lid)
  • Spinale chirurgie (rugbehandeling by ’n DBC-kliniek is ’n voorvereiste) – R15 000 per opname
  • Alle endoskopiese prosedures (in ’n dagkliniek/ hospitaal) – R4 500 (dienste moet in die dagchirurgienetwerk gelewer word om ’n verdere 35%-uitgawe te voorkom)

   

  Diensverskaffersnetwerke
  Jy moet jou opsie se netwerkhospitale en dagchirurgiefasiliteite, apteke, dokters en spesialiste gebruik wanneer jy mediese behandeling benodig. Deur netwerkverskaffers te gebruik, voorkom jy bykomende uitgawes en verseker jy dat die behandeling vir voordele oorweeg sal word. Om ’n netwerkverskaffer te vind, gebruik die soekfunksie.

  • Spinale chirurgie – R15 000 per opname
  • Alle endoskopiese prosedures (hospitaal/ dagkliniek) – R4 500 (’n verdere 35%-bybetaling sal van toepassing wees indien die dienste nie in die dagchirurgie-netwerk verkry word nie)
  • Hospitaalnetwerk: Gebruik die hospitale vir alle beplande hospitaalopnames
  • Dagchirurgienetwerk: Gebruik die dagchirurgienetwerk indien jy oftalmologiese, endoskopiese en oor-neus-en-keelprosedures, velletselverwydering, tandheelkundeprosedures en besnydenis moet ondergaan om ‘n 35%-bybetaling te vermy.
  • Medihelp-voorkeurapteeknetwerk: Laat ’n netwerkapteek jou voorskrifmedisyne resepteer om vir voordele te kwalifiseer.
  • Netwerk van algemene praktisyns: Gebruik die netwerk van algemene praktisyns vir dag-tot-dag-behandeling en verwysings na spesialiste, insluitend radiologie en patologie.
  • Spesialisnetwerk: Gebruik netwerkspesialiste, want hulle werk in ons netwerkhospitale

  Verduideliking van terme

  ’n Nood mediese toestand is die skielike en onverwagse voorkoms van ’n gesondheidstoestand wat onmiddellike mediese of chirurgiese behandeling vereis en waar die versuim om hierdie behandeling te verskaf, die ernstige aantasting van liggaamsfunksies of ernstige wanfunksionering van ’n orgaan of liggaamsdeel tot gevolg kan hê of die persoon se lewe in ernstige gevaar kan stel. ’n Mediese praktisyn moet die nood mediese toestand as sulks serifiseer.  Nood mediese toestande kwalifiseer vir VMV en moet dus vir VMV geregistreer word (Sien ook "VMV").

  Hospitaalvoordele is voordele vir dienste wat tydens hospitaalverblyf deur ’n netwerkhospitaal gelewer word. Dit sluit saalakkommodasie en saalmedisyne in, asook standaardradiologie, patologie en konsultasies tydens hospitalisasie. Hospitaalvoordele is aan voorafgoedkeuring onderhewig en Medihelp betaal 80% van die hospitaalrekening indien die opname nie vooraf goedgekeur is nie. Noodopnames moet op die eerste werkdag ná die opname geregistreer word. 65% voordele word toegestaan indien jy vrywillig in ’n hospitaal buite die netwerk opgeneem word.

  VMV – Voorgeskrewe minimum voordele word betaal vir 26 chroniese toestande op die CDL en 270 diagnoses met hul behandelings wat in die Regulasies onder die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998 gepubliseer is. Hierdie Regulasies verplig mediese skemas om voordele te betaal vir die diagnose, behandeling en sorgkoste wat met enige van hierdie toestande verband hou asook vir mediese noodgevalle (wat voldoen aan die gepubliseerde definisie) sonder dat enige limiete van toepassing is. VMV is onderhewig aan voorafgoedkeuring, protokolle en die gebruik van aangewese diensverskaffers, bv. Lancet/PathCare vir patologietoetse en spesialiste in die Necesse-spesialisnetwerk. VMV-dienste word eers uit die toepaslike dag-tot-dag-voordele betaal.

  Necesse-hospitaalnetwerk

  Spesialisnetwerk

  Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

  Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.