Follow the best medical aid in the industry on facebook

Maatskappyprofiel

Medihelp Mediese Skema is een van die vyf grootste oop mediese skemas in Suid-Afrika. Deur verantwoordelike besluite op die regte tyd te neem, het Medihelp die afgelope 115 jaar suksesvol aangepas by ʼn gesondheidsorgbedryf wat deurlopend verander. Die Skema dek meer as 200 000 lewens en handhaaf uitnemendheid deur middel van ’n mededingende produkaanbod en geïndividualiseerde diens en skakeling om lede gemoedsrus te gee dat hul gesondheidsorg in veilige hande is.

 

’n Goeie belegging in jou gesondheid

  • Medihelp se solvensievlak is deurgaans ver bo die bedryfsvereiste en was 27,68% in 2019, terwyl die Skema ook gesonde netto groei in lidmaatskap kon behaal.
  • 'n AA- gradering deur Global Credit Rating jaar na jaar bevestig Medihelp se eisebetalingsvermoë.
  • Medihelp se kliëntebasis groei steeds en het ’n gemiddelde ouderdom van 37 jaar, wat bydra tot ’n gesonde risikopoel.

Ons vier venootskapprestasies

Medihelp is by die 2019 FIA Intermediary Experience Awards as die wenner in die kategorie vir mediese skemas aangewys. Hierdie toekenning bewys dat die Skema sterk bande met adviseurs koester en groot waardering het vir hul rol om paslike en verantwoordelike advies aan kliënte te verseker.

Afgesien van persoonlike kontak wat daarop fokus om die adviseurs te ondersteun, stel Medihelp ook die nodige hulpmiddels en bronne beskikbaar wat adviseurs help om hul besigheid te groei en die beste gesondheidsorgopsies aan hul kliënte te bied. Dit sluit 'n toegewyde oproepsentrum in asook 'n e-diensplatform en app vir adviseurs wat ten volle geïntegreer is en spesifiek ontwerp is om toepaslike ondersteuning konsekwent aan te bied.


Medihelp se Jaarverslag en AJV

Medihelp se volgende virtuele algemene jaarvergadering word op Donderdag 17 Junie 2021 gehou. Lede speel 'n belangrike rol in die sake van die Skema, onder meer om vas te stel wie op die Raad van Trustees dien en om belangrike sake vir oorweging by die Skema in te dien, met die spertyd vir nominasies en mosies voor 16:00 op 31 Maart 2021. Medihelp-lede kan meer inligting op die Member Zone kry.

Ons nuutste jaarverslag gaan teen die middel van die jaar beskikbaar wees. Klik hieronder om ons vorige jaarverslae te sien met inligting rakende die Skema se finansiële prestasie en strategiese prioriteite.


careers@medihelp

Wou jy nog altyd werk vir ’n organisasie wat jou kreatiwiteit, insette en unieke bydrae waardeer? Wens jy dat jy in diens was van ’n werkgewer wat jou regtig ken en boonop goeie voordele bied? Wil jy deel wees van ’n betroubare, hoog aangeskrewe, gevestigde en finansieel stabiele maatskappy? Dan is Medihelp mediese skema die regte werkgewer vir jou!

Indien jy belangstel om deel van die Medihelp-span te word, klik op meer inligting om aanlyn aansoek om ’n betrekking te doen.