MedPrime


MedPrime bied omvattende mediese dekking vir groot gesinne wat skoolgaande kinders het, met ruim dekking buite die hospitaal uit ’n spaarrekening en ander voordele. Betaal 22% minder deur MedPrime Elect, die netwerkalternatief vir hierdie opsie, te kies.

Vanaf {{small.model.Total}} per maand

Vinnige prysoorsig: sluit afhanklikes in wat bykomend tot die hooflid dekking benodig

Volwassene

{{small.model.NumOfAdultDependants}}

Kind

{{small.model.NumOfChildDependants}}

*Jy betaal net vir twee kinders jonger as 18 jaar totdat hulle 26 jaar oud is
MedPrime

Bykomende versekerde voordele

Vroue- & mansgesondheidtoetse

Voorbehoedmiddels

Swangerskap- & babavoordele

Roetine-ondersoeke & immunisering

MedPrime

Kernvoordele

Gespesialiseerde radiologie

Nood mediese dienste | Posthospitaal | Traumadekking

Hospitaalvoordele (geen oorhoofse jaarlikse limiet)

MedPrime Elect-Netwerkhospitale

270 VMV-toestande – diagnose, behandeling & sorg | 26 chroniese siektes (CDL)

MedPrime

Dag-tot-dag-voordele

Versekerde gepoelde voordele nadat spaarrekeningfondse uitgeput is
Algemene praktisyns, spesialiste, medisyne & ander dag-tot-dag-dienste
L = R6 300 | L+ = R11 500
10%-spaarrekening
Tandheelkunde
Oogkunde
Uitgebreide sorg

 MedPrime ElectMedPrime
HooflidPrincipal memberR3 198
(R318 spaarbydrae ingesluit per maand en R3 816 per jaar)
R3 906
(R396 spaarbydrae ingesluit per maand en R4 752 per jaar)
AfhanklikeDependantR2 706
(R270 spaarbydrae ingesluit per maand en R3 240 per jaar)
R3 306
(R330 spaarbydrae ingesluit per maand en R3 960 per jaar)
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR930
(R90 spaarbydrae ingesluit per maand en R1 080 per jaar)
R1 140
(R120 spaarbydrae ingesluit per maand en R1 440 per jaar)
Jy betaal net vir 2 kinders jonger as 18 jaar en jy betaal die ledegeld vir kinderafhanklikes tot hulle 26 is

Hierdie voordele word bykomend tot jou versekerde dag-tot-dag-voordele gebied en word geaktiveer sodra jy op die Member Zone registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis welstandsprogram vir lede. Die uitslae van jou gesondheidstoetse by Dis-Chem of Clicks sal outomaties op jou gesondheidsrekord op HealthPrint bygewerk word.

Swangerskapvoordele
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n dieetkundige/ laktasiespesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D ultraklankskanderings
 • Voorgeboorte-ysteraanvullings vir 9 maande
 • Voorgeboorte-foliensuuraanvullings vir 9 maande
Babas <2 jaar
2 konsultasies by ’n pediater/ algemene praktisyn/ oor-neus-en-keelspesialis
Immunisering vir kinders
Standaardimmunisering tot 7 jaar
Gesondheidstoetse
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting)*
  of
  ’n individuele toets (bloedglukose of cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
Voordele vir voorkomende sorg
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • ’n Mammogram* elke 2 jaar
 • ’n Papsmeer* elke 3 jaar
 • ’n Prostaattoets*
 • ’n Pneumovax-inenting
 • ’n Fekale okkulte bloedtoets (FOBT)*
 • ’n Beenmineraaldigtheidstoets* elke 2 jaar
 • 2 MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of 3 tussen 15-26 jaar
Voorbehoedmiddels
 • Oraal/inspuitbaar/inplanteerbaar – R155 per maand, tot R1 820 per jaar
 • Intra-uteriene apparaat – R2 400 elke 60 maande
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling by ’n Document Based Care-fasiliteit (’n voorvereiste vir spinale chirurgie)
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige as LMI >30 is
*Uitgebreide sorg is ’n voordeel wat geaktiveer word nadat ’n bevoordeelde sekere gesondheidstoetse laat doen wat as deel van die bykomende versekerde voordele beskikbaar is.

Hospitaalbehandeling en lewensnoodsaaklike dienste (versekerde voordele)

Hospitalisasie
Geen oorhoofse jaarlikse limiet nie
MedPrime: Enige privaat hospitaal
MedPrime Elect: Netwerkhospitale en dagprosedurenetwerk geld vir sekere dagprosedures
Refraktiewe chirurgie
R12 500 per gesin per geval (18-50 jaar)
Trauma wat hospitalisasie vereis
Onbeperk
Geboorte
 • In die hospitaal – onbeperk
 • Tuisgeboorte – R14 100 per geval
Gespesialiseerde radiologie
Angiografie, MRB en RT-skandering – onbeperk
Posthospitaalsorg vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie
R2 000 per lid en R2 800 per gesin
Noodvervoer (Netcare 911)
 • In die land waar jy woon
  Onbeperk (RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Zimbabwe, Namibië & Botswana)
 • Buite die land waar jy woon
  R2 210 vir padvervoer en R14 700 vir lugvervoer
Behandeling vir lewensbedreigende toestande
Onbeperk
Sluit 270 VMV-toestande en 26 CDL-toestande in
VMV-medisyne
Onbeperk
Kankerbehandeling
 • VMV – onbeperk
 • Nie-VMV – R285 000 per gesin
Geestesgesondheid (sielkundige behandeling)
R31 600 per persoon, tot maksimum R42 500 per gesin
Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
R67 000 per persoon
 • Intra-okulêre lense – R4 480 per lens, 2 lense per persoon
 • Heup-, knie- en skouervervanging – nie-VMV-gevalle is beperk tot vervanging wat weens ’n akute besering nodig is
Ander prostese
 • EVARS-prostese – R141 200 per persoon
 • Vaskulêre/kardiale prostese – R60 400 per persoon
 • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie en uitwendige borsprostese – R10 300 per gesin
 • Inplanteerbare gehoortoestelle (toestel en komponente ingesluit) – R260 000 per persoon
Orgaanoorplanting
VMV – onbeperk
Kornea-inplanting – R31 100 per inplanting
Palliatiewe sorg
R25 000 per gesin
Ander kernvoordele
Sluit in nierdialise, prostatektomie, suurstof, hospies, subakute sorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie

 

Spaarrekening

10%-spaarrekening beskikbaar aan die begin van die jaar (sien maandelikse ledegeld:

Voorbeeld van beskikbare spaargeld:

MedPrime Elect:
Lid = R3 816 per jaar
Lid + 1 = R7 056 per jaar
Lid + 2 = R8 136 per jaar

MedPrime:
Lid = R4 752 per jaar
Lid + 1 = R8 712 per jaar
Lid + 2 = R10 152 per jaar

Ongebruikte spaargeld word na die volgende jaar oorgedra en verdien rente.

Sodra jou spaargeld opgebruik is, word versekerde dag-tot-dag-voordele beskikbaar gestel

Algemene praktisyns en spesialiste, kliniese sielkunde, fisioterapie, aanvullende gesondheidsdienste, akute medisyne, nie-VMV- chroniese medisyne, standaardradiologie en patologie
Sodra spaarrekening opgebruik is:

Lid = R6 300
Gesin = R11 500

Oogkunde (PPN-netwerk)
Per persoon per 24-maandesiklus
 • Oogtoets
 • R800 vir ’n raam/lensverbeterings
 • R1 200 vir kontaklense
 • Vervanging van gebreekte/verlore bril
Konserverende tandheelkunde (DRC-netwerk)
Roetine-ondersoeke, stopsels, X-strale en mondhigiëne
Gespesialiseerde tandheelkunde (DRC-netwerk)
Krone, brugwerk en ortodontiese behandeling
Uitwendige prostese en mediese toestelle
Per gesin per 3-jaarsiklus
 • Kunsoë – R5 000
 • Spraak- en gehoortoestelle – R5 000
 • Rolstoele – R5 000
 • Kunsledemate – R5 000

CPAP-apparate – R10 400 per persoon per 2-jaarsiklus

Mediese toestelle en hiperbariesesuurstofbehandeling – R1 400 per gesin

Radiografie
R1 150 per gesin

 

Een bykomende konsultasie by ’n algemene praktisyn
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir ’n spesifieke gesondheidstoets* uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

R450 vir selfmedikasie
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir een kombinasiegesondheidstoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting) uit jou bykomende versekerde voordele betaal word
Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele en bybetalings kan op sekere voordele van toepassing wees. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp en jou plan se brosjure vir meer besonderhede. In die geval van ’n dispuut sal die Reëls van Medihelp geld (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien die pasiënt die toestand vir VMV of voordele vir chroniese medisyne geregistreer het nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie.

Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.


Aanlynklets

Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.