MedAdd


Soos jy vorder deur die lewe, sal MedAdd meer dekking bied wat jy kan byvoeg soos nodig. Voeg ’n 15%-spaarrekening by die betroubare dekking vir privaat hospitalisasie en nooddienste om die aanpasbaarheid en bykomende voordele vir dienste buite die hospitaal te kry wat jy wil hê. Betaal 24% minder deur MedAdd Elect, die netwerkalternatief vir hierdie opsie, te kies.

Vanaf {{small.model.Total}} per maand

Vinnige prysoorsig: sluit afhanklikes in wat bykomend tot die hooflid dekking benodig

Volwassene

{{small.model.NumOfAdultDependants}}

Kind

{{small.model.NumOfChildDependants}}

*Jy betaal net vir twee kinders jonger as 18 jaar totdat hulle 26 jaar oud is
MedAdd

Bykomende versekerde voordele

Vroue- & mansgesondheidtoetse

Voorbehoedmiddels

Swangerskap- & babavoordele

Roetine-ondersoeke & immunisering

MedAdd

Kernvoordele

Gespesialiseerde radiologie

Nood mediese dienste | Posthospitaal | Traumadekking

Hospitaalvoordele (geen oorhoofse jaarlikse limiet)

MedAdd Elect (netwerkhospitale)

270 VMV-toestande – Diagnose, behandeling & sorg | 26 chroniese siektes (CDL)

MedAdd

Dag-tot-dag-voordele

Versekerde voordele (word eers uit spaar betaal)

L = R1 300 | L+ = R2 600

15%-spaarrekening

Tandheelkunde

Oogkunde

Uitgebreide sorg

 MedAdd ElectMedAdd
HooflidPrincipal memberR2 148
(R324 spaarbydrae ingesluit per maand en R3 888 per jaar)
R2 598
(R390 spaarbydrae ingesluit per maand en R4 680 per jaar)
AfhanklikeDependantR1 602
(R240 spaarbydrae ingesluit per maand en R2 880 per jaar)
R2 202
(R330 spaarbydrae ingesluit per maand en R3 960 per jaar)
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR750
(R114 spaarbydrae ingesluit per maand en R1 368 per jaar)
R882
(R132 spaarbydrae ingesluit per maand en R1 584 per jaar)
Jy betaal net vir 2 kinders jonger as 18 jaar en jy betaal die ledegeld vir kinderafhanklikes tot hulle 26 is.

 

Hierdie voordele word bykomend tot jou versekerde dag-tot-dag-voordele gebied en word geaktiveer sodra jy op die Member Zone registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis welstandsprogram vir lede. Die uitslae van jou gesondheidstoetse by Dis-Chem of Clicks sal outomaties op jou gesondheidsrekord op HealthPrint bygewerk word.

Gesondheidstoetse
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting)*
 • of
  'n individuele toets (bloedglukose of cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
Voordele vir voorkomende sorg
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • ’n Mammogram* elke 2 jaar
 • ’n Papsmeer* elke 3 jaar
 • ’n Prostaattoets*
 • ’n Pneumovax-inenting
 • ’n Fekale okkulte bloedtoets (FOBT)*
 • ’n Beenmineraaldigtheidstoets* elke 2 jaar
 • 2 MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of 3 tussen 15-26 jaar
Swangerskapvoordele
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n vroedvrou / algemene praktisyn / ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n dieetkundige /laktasiespesialis / voorgeboorteklasse
 • Twee 2D ultraklankskanderings
Voorbehoedmiddels
 • Oraal / inspuitbaar / inplanteerbaar – R145 per maand, tot R1 690 per jaar
 • Intra-uteriene apparaat – R2 300 elke 60 maande
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling by ’n Document Based Care-fasiliteit (’n voorvereiste vir spinale chirurgie)
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige as LMI >30 is
Babas <2 jaar

2 konsultasies by ’n pediater / algemene praktisyn / oor-neus-en-keelspesialis

Immunisering vir kinders

Standaardimmunisering tot 7 jaar

 

*Uitgebreide sorg is ’n voordeel wat geaktiveer word nadat ’n bevoordeelde sekere gesondheidstoetse laat doen wat as deel van die bykomende versekerde voordele beskikbaar is. 

Hospitaalbehandeling en lewensnoodsaaklike dienste (versekerde voordele)

Hospitalisasie
Geen oorhoofse jaarlikse limiet nie

MedAdd: Enige privaat hospitaal

MedAdd Elect: Netwerkhospitale en dagprosedurenetwerk geld vir sekere dagproseduress 

Noodvervoer (Netcare 911)
 • In die land waar jy woon
  Onbeperk (RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Zimbabwe, Namibië & Botswana) 
 • Buite die land waar jy woon
  R2 210 vir padvervoer en R14 700 vir lugvervoer
Trauma wat hospitalisasie vereis
Onbeperk
Gespesialiseerde radiologie
Angiografie, MRB en RT-skandering – onbeperk
  Posthospitaalsorg vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie
  R2 000 per lid en R2 800 per gesin
  Geboorte
  • In die hospitaal – onbeperk
  • Tuisgeboorte – R14 100 per geval
  Behandeling vir lewensbedreigende toestande
  Onbeperk
  Sluit 270 VMV-toestande en 26 CDL-toestande in
  VMV-medisyne
  Onbeperk
  Kankerbehandeling
  • VMV – onbeperk
  • Nie-VMV – R250 000 per gesin
  Geestesgesondheid (sielkundige behandeling)
  R26 300 per persoon, tot maksimum R36 200 per gesin
  Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
  R67 000 per persoon
  • Intra-okulêre lense – R4 480 per lens, 2 lense per persoon
  • Heup-, knie- en skouervervanging – nie-VMV-gevalle is beperk tot vervanging wat weens ’n akute besering nodig is

  Ander prostese
  • EVARS-prostese – R141 200 per persoon
  • Vaskulêre / kardiale prostese – R60 400 per persoon
  • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie – R10 300 per gesin
  Orgaanoorplanting
  VMV – onbeperk
  Kornea-inplanting – R31 100 per inplanting
  Palliatiewe sorg
  R22 900 per gesin per jaar
  Ander kernvoordele
  Sluit in nierdialise, suurstof, hospies, subakute sorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
   

   

  Spaarrekening
  15%-spaarrekening beskikbaar aan die begin van die jaar (sien maandelikse ledegeld)

  Voorbeeld van beskikbare spaargeld:

  MedAdd:
  Lid = R4 680 per jaar
  Lid + 1 = R8 640 per jaar
  Lid + 2 = R10 224 per jaar

  MedAdd Elect:
  Lid = R3 888 per jaar
  Lid + 1 = R6 768 per jaar
  Lid + 2 = R8 136 per jaar

  Ongebruikte spaargeld word na die volgende jaar oorgedra en verdien rente.

  Sodra jou spaargeld opgebruik is, word versekerde dag-tot-dag-voordele beskikbaar gestel.

  Konsultasies by algemene praktisyns en spesialiste, virtuele konsultasies, fisioterapie, akute medisyne, selfmedikasie en besoeke aan noodeenhede
  Word eers uit die spaarrekening betaal
  Lid = R1 300 per jaar
  Gesin = R2 600 per jaar
  MedAdd Elect: Netwerk van algemene praktisyns en 
  verwysing deur ’n algemene praktisyn in die netwerk na spesialiste is van toepassing
  Radiografie
  R1 150 per gesin
  Tandheelkunde (DRC-netwerk)
  • Konserverende tandheelkundevoordele vir kinders <18 jaar
  • Verwydering van geïmpakteerde tande in die tandarts se spreekkamer
  Oogkunde (PPN-netwerk)
  Per persoon per 24-maandesiklus
  • Oogtoets
  • R275 vir ’n raam / lensverbeterings
  • R650 vir kontaklense

   

  Een bykomende konsultasie by ’n algemene praktisyn
  Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir of ’n Papsmeer, mammogram, prostaattoets, fekale okkulte bloedtoets (FOBT) of beenmineraaldigtheidstoets uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

  R450 vir selfmedikasie
  Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir een kombinasiegesondheidstoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting) uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

   

  Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele en bybetalings kan op sekere voordele van toepassing wees. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp en jou plan se brosjure vir meer besonderhede. In die geval van ’n dispuut sal die Reëls van Medihelp geld (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien die pasiënt die toestand vir VMV of voordele vir chroniese medisyne geregistreer het nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie.

  Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

  Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.


  Aanlynklets

  Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.