MedPlus


Medihelp se top-opsie bied die omvattendste dekking en verseker dat jou en jou gesin se gesondheidsorgbehoeftes altyd in goeie hande is.

Vanaf {{small.model.Total}} per maand

Vinnige prysoorsig: sluit afhanklikes in wat bykomend tot die hooflid dekking benodig

Volwassene

{{small.model.NumOfAdultDependants}}

Kind

{{small.model.NumOfChildDependants}}

*Jy betaal net vir twee kinders jonger as 18 jaar totdat hulle 26 jaar oud is
MedPlus

Bykomende versekerde voordele

Vroue- & mansgesondheidtoetse

Voorbehoedmiddels

Swangerskap- & babavoordele

Roetine-ondersoeke & immunisering

MedPlus

Kernvoordele

Gespesialiseerde radiologie

Noodmediesedienste | Posthospitaal | Traumadekking

Hospitaalvoordele (geen oorhoofse jaarlikse limiet)

Enige hospitaal

270 VMV-toestande - diagnose, behandeling & sorg | 26 chroniese siektes (CDL)

MedPlus

Dag-tot-dag-voordele

Algemene praktisyns, spesialiste & aanvullende dienste

Gepoelde voordele

Voordele vir akute medisyne

Voordele vir chroniese medisyne

Tandheelkunde | Oogkunde

Voordele vir patologie

Voordele vir standaardradiologie

Uitgebreide sorg

HooflidPrincipal memberR10 122
AfhanklikeDependantR10 122
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR2 526
Kinders betaal ledegeld vir kinderafhanklikes tot hulle 26 is

Hierdie voordele word bykomend tot jou versekerde dag-tot-dag-voordele gebied en word geaktiveer sodra jy op die Member Zone registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis welstandsprogram vir lede. Die uitslae van jou gesondheidstoetse by Dis-Chem of Clicks sal outomaties op jou gesondheidsrekord op HealthPrint bygewerk word

Swangerskapvoordele
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n dieetkundige/ laktasiespesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D ultraklankskanderings
 • 9 maande se voorraad ysteraanvullings
 • 9 maande se voorraad foliensuuraanvullings
Babas <2 jaar
2 konsultasies by ’n pediater/ algemene praktisyn/ oor-neus-en-keelspesialis
Immunisering vir kinders
Standaardimmunisering tot 7 jaar
Gesondheidstoetse
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting)*
  of
  ’n individuele toets (bloedglukose of cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
Voordele vir voorkomende sorg
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • ’n Mammogram* elke 2 jaar
 • ’n Papsmeer* elke 3 jaar
 • ’n Prostaattoets*
 • ’n Pneumovax-inenting
 • ’n Fekale okkulte bloedtoets (FOBT)*
 • ’n Beenmineraaldigtheidstoets* elke 2 jaar
 • 2 MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of 3 tussen 15-26 jaar
Voorbehoedmiddels
 • Oraal/inspuitbaar/inplanteerbaar – R160 per maand, tot R1 900 per jaar
 • Intra-uteriene apparaat – R2 500 elke 60 maande
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling by ’n Document Based Care-fasiliteit (’n voorvereiste vir spinale chirurgie)
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige as LMI >30 is
*Uitgebreide sorg is ’n voordeel wat geaktiveer word nadat ’n bevoordeelde sekere gesondheidstoetse laat doen wat as deel van die bykomende versekerde voordele beskikbaar is.

Hospitaalbehandeling en lewensnoodsaaklike dienste (versekerde voordele)

Hospitalisasie
Geen oorhoofse jaarlikse limiet nie
Enige privaat hospitaal
Refraktiewe chirurgie
Onbeperk
Trauma wat hospitalisasie vereis
Onbeperk
Geboorte
 • In die hospitaal – onbeperk
 • Tuisgeboorte – R14 100 per geval
Gespesialiseerde radiologie
 • Angiografie, MRB en RT-skandering – onbeperk
 • PET-skandering – R24 000 per geval
Posthospitaalsorg vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie
R2 000 per lid en R2 800 per gesin
Noodvervoer (Netcare 911)
 • In die land waar jy woon
  Onbeperk (RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Zimbabwe, Namibië & Botswana)
 • Buite die land waar jy woon
  R2 210 vir padvervoer en R14 700 vir lugvervoer
Behandeling vir lewensbedreigende toestande
Onbeperk
Sluit 270 VMV-toestande en 26 CDL-toestande in
VMV-medisyne
Onbeperk
Kankerbehandeling
Onbeperk
Geestesgesondheid (sielkundige behandeling)
R46 600 per persoon, tot maksimum R63 500 per gesin
Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
R67 000 per persoon
 • Intra-okulêre lense – R4 480 per lens, 2 lense per persoon
 • Heup-, knie- en skouervervanging – VMV- en nie-VMV-gevalle
Ander prostese
 • EVARS-prostese – R141 200 per persoon
 • Vaskulêre/kardiale prostese – R60 400 per persoon
 • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie en uitwendige borsprostese – R10 300 per gesin
 • Inplanteerbare gehoortoestelle (toestel en komponente ingesluit) – R291 000 per persoon
Orgaanoorplanting
Slegs VMV – onbeperk
Kornea-inplanting – R31 100 per inplanting
Beenmurg-/stamseloorplantings – R342 000 per persoon
Palliatiewe sorg
R29 200 per gesin
Ander kernvoordele
Sluit in nierdialise, prostatektomie, suurstof, hospies, subakute sorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie

 

Besoeke aan algemene praktisyns en spesialiste, virtuele konsultasies, fisioterapie, kliniese sielkunde, psigiatriese verpleging en aanvullende gesondheidsdienste
R3 900 per persoon (gepoel per gesin)
Akute medisyne
R7 000 per persoon (gepoel per gesin)
Nie-VMV- chroniese medisyne
R20 000 per persoon
Uitwendige prostese en mediese toestelle
Per persoon per 3-jaarsiklus
 • Kunsoë – R17 100
 • Spraak- en gehoortoestelle – R17 100
 • Rolstoele – R9 300
 • Kunsledemate – R9 300
 • Pruike – R2 000

CCPAP-apparate – R10 400 per persoon per 2-jaarsiklus

Oogkunde (PPN-netwerk)
Oogtoets per persoon per 24-maandesiklus
 • R1 000 vir ’n raam/l ensverbeterings
 • R1 680 vir kontaklense
 • Vervanging van gebreekte/verlore bril
Konserverende tandheelkunde (DRC-netwerk)
Roetine-ondersoeke, stopsels, X-strale en mondhigiëne
Gespesialiseerde tandheelkunde (DRC-netwerk)
Krone, inplantate, brugwerk en ortodontiese behandeling ingesluit
Standaardradiologie
Onbeperk
Radiografie
R1 150 per gesin
Patologie
Onbeperk

 

Een bykomende konsultasie by ’n algemene praktisyn
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir of ’n Papsmeer, mammogram, prostaattoets, fekale okkulte bloedtoets (FOBT) of beenmineraaldigtheidstoets uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

R450 vir selfmedikasie
Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir een kombinasiegesondheidstoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting) uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

 

Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele en bybetalings kan op sekere voordele van toepassing wees. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp en jou plan se brosjure vir meer besonderhede. In die geval van ’n dispuut sal die Reëls van Medihelp geld (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien die pasiënt die toestand vir VMV of voordele vir chroniese medisyne geregistreer het nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie.

Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.


Aanlynklets

Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.