Follow the best medical aid in the industry on facebook

Algemene onderwerpe

Het jy ’n vraag oor hoe om by jou mediese fonds te eis of watter dekking jou skema bied? Kry die antwoorde op hierdie en ander vrae hier.

Planne

Uiteensetting van mediesefondsplanne

Wat is die verskil tussen ’n netwerk- en nienetwerk- mediesefondsplan?

’n Netwerkplan vereis dat jy gebruik maak van ’n netwerk van gehalte- privaat gesondheidsorgverskaffers met wie die mediese skema gekontrakteerde ooreenkomste het. Netwerkplanne se ledegeld is laer omdat die tariewe wat die netwerkverskaffers hef, laer is. Hierdie opsies word ook laergeprysde opsies genoem.

’n Nienetwerkplan laat jou toe om ’n gesondheidsorgverskaffer van jou keuse te besoek. Dit beteken jy het die vryheid om te kies om na jou eie huisdokter, hospitaal of enige ander gesondheidsorgfasiliteit te gaan. (Let wel: Vir sekere dienste, soos onkologie of tandheelkundige dienste, moet jy steeds die mediese skema se voorkeurverskaffers gebruik.)

Lede van nienetwerkplanne moet egter die diensverskaffers gebruik wat Medihelp aangewys het om sekere dienste en prosedures te verskaf om bybetalings te vermy, soos die spesialiste in Medihelp se spesialisnetwerk vir VMV-dienste en dagchirurgiefasiliteite in die Medihelp-dagchirurgienetwerk (lees meer hieronder).


Het Medihelp ’n dagchirurgienetwerk?

Medihelp bied dekking op alle mediesefondsplanne vir ’n omskrewe en klinies toepaslike lys prosedures wat in ’n dagchirurgiefasiliteit uitgevoer behoort te word. Maak asseblief seker dat jy ’n fasiliteit in hierdie netwerk gebruik wanneer jy een van die volgende prosedures moet ondergaan om ’n 35%-bybetaling te vermy:

 • Oftalmologiese prosedures;
 • Oor-neus-en-keelprosedures;
 • Endoskopiese prosedures;
 • Verwydering van velletsels;
 • Besnydenis; en
 • Tandheelkundeprosedures.

Jy kan die volledige lys dagchirurgiefasiliteite in die netwerk hier sien.


Het Medihelp ’n netwerk van algemene praktisyns?

Medihelp het in vennootskap getree met ’n gehaltenetwerk van algemene praktisyns wat ’n onderhandelde Medihelp-tarief hef sodat lede nie bykomende bedrae hoef te betaal vir konsultasies by dié dokters nie. Die netwerk van algemene praktisyns is verpligtend vir Prime-netwerklede en is saamgestel om ooreen te stem met die algemene praktisyns wat Medihelp-lede landwyd tans gebruik, om maklike toegang te verseker. Soek 'n netwerk algemene praktisyn in jou area.

Lede van Necesse geniet ook die voordeel van ’n toegewyde Necesse-netwerk van algemene praktisyns. Hulle moet ’n algemene praktisyn in hierdie netwerk konsulteer om bybetalings te voorkom. Soek 'n Necesse netwerk algemene praktisynin jou area.

Lede van die Prime-netwerkopsies en Necesse moet onthou om deur hulle algemene praktisyn in die netwerk na ’n spesialis verwys te word.


Moet ek ’n verwysing na ’n spesialis kry om bybetalings te voorkom?

Lede van die Prime-netwerkplanne moet deur ’n algemene praktisyn in die netwerk na ’n spesialis verwys word om ’n 35%-bybetaling op die spesialis se rekening te verhoed. Jou algemene praktisyn in die netwerk kan namens jou ’n versoek vir ’n spesialisverwysing indien of jy kan dit self op die Member Zone indien.


Wat is nodig om ’n verwysing aanlyn te versoek?

Kry asseblief die volgende inligting by jou algemene praktisyn in die netwerk om aanlyn ’n spesialisverwysing te versoek:

 • Die lidnommer asook die lid en die pasiënt se naam en van
 • Die praktyknommer van die verwysende algemene praktisyn in die netwerk
 • Die praktyknommer van die spesialis na wie die pasiënt verwys word
 • Die ICD10-kode(s)

Wat is ’n mediese spaarrekening?

Aan die begin van die jaar of wanneer jy by Medihelp aansluit, het jy toegang tot al die fondse in jou mediese spaarrekening bo en behalwe die fondse waaruit jou dag-tot-dag- mediese uitgawes (insluitend die meeste dienste buite die hospitaal soos besoeke aan dokters/spesialiste, tandheelkunde en oogtoetse) betaal word. Die fondse in hierdie rekening verdien rente gedurende die jaar, en enige ongebruikte fondse wat akkumuleer word na die volgende jaar oorgedra.

Indien jy die Skema voor die einde van die jaar verlaat of ’n ander opsie kies wat nie ’n spaarrekening het nie, sal ons bereken hoeveel van die spaargeld jy gebruik het en hoeveel jy reeds tot die spaarrekening bygedra het. Indien jy meer gebruik het as wat jy bygedra het, moet jy die verskil aan Medihelp terugbetaal.

Indien jy op Prime 3, Elite, Prime 2 of Unify ingeskryf is, vorm ’n mediese spaarrekening deel van jou voordele.


Watter Medihelp-planne bied ’n spaarrekening?

Beide Prime 2 en Unify bied ’n spaarrekening bo en behalwe ander versekerde voordele. Vanaf 2021 bied Prime 3 en Elite ook ’n 10%-spaarrekening saam met ryk, versekerde dekking vir dag-tot-dag-dienste, wat jou meer buigsaamheid bied en minder uitgawes uit jou eie sak. Jy kan hierdie fondse gebruik om te betaal vir dienste gelewer deur algemene praktisyns en spesialiste, standaardradiologie en patologie, akute medisyne en medisyne sonder ’n voorskrif, nie-VMV- chroniese medisyne en aanvullende gesondheidsdienste soos fisioterapie.


Het Medihelp ’n mediesefondsplan vir studente?

Ja. Ons Necesse Student-plan is ’n bekostigbare mediesefondsplan vir voltydse studente. Jy kry gehaltedekking by privaat hospitale, huisdokters en ander gesondheidsorgfasiliteite wat deel van die Necesse-netwerk is. Hierdie opsie gee ook onder meer basiese tandheelkundige voordele, dekking vir mediese noodgevalle en nege besoeke aan ’n huisdokter per jaar.


Wat is ’n hospitaalplan?

’n Hospitaalplan bied gehaltedekking vir privaat hospitalisasie en kleiner dag-tot-dag- mediese uitgawes teen ’n bekostigbare prys. Medihelp se Prime 1-hospitaalplan bied ook onbeperkte dekking by alle privaat hospitale in Suid-Afrika indien jy as gevolg van ’n ongeluk, siekte of mediese noodgeval gehospitaliseer moet word. Spaar 22% op jou maandelikse premies deur Prime 1 Netwerk met 113 gehalte- privaat hospitale as alternatief te kies.


Wat beteken bykomende versekerde voordele?

Bykomende versekerde voordele bied jou meer mediese dekking en is beskikbaar op al Medihelp se mediesefondsplanne. Hierdie voordele sluit in griepinentings, swangerskap- en babavoordele, siftingstoetse, voorkomende en welstandsdienste, en word geaktiveer wanneer jy registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsplatform.


 

Lidmaatskap

Antwoorde vir algemene Medihelp lidmaatskapvrae

Afhanklikes


Wie mag ek op my mediese fonds registreer?

Jy mag enige van die volgende as jou afhanklikes by Medihelp registreer indien jy vir hulle gesinsorg en bystand aanspreeklik is:

 • Jou gade
 • Jou lewensmaat – van dieselfde of teenoorgestelde geslag
 • Jou kinders – jou eie kinders, stiefkinders, aangenome of pleegkinders, of ’n kind wat tydelik in jou sorg geplaas is
 • Jou ouers
 • Jou broers en susters
 • Jou kleinkinders.

Wanneer word hulle aktiewe lede?

Jou gade, kinders, kleinkinders, aangenome of pleegkinders kan dadelik aktiewe nuwe afhanklikes op jou mediese fonds word. Pasgeborenes moet binne 90 dae ná die geboorte geregistreer word.

Ander afhanklikes kan ingeskryf word vanaf die dag waarop Medihelp die aansoek ontvang of vanaf ’n toekomstige datum wat jy versoek. Onthou dat ’n afhanklike nie terugwerkend ingeskryf kan word nie.

Het jy geweet? Jy betaal net ledegeld vir twee kinders jonger as 18 jaar op Medihelp se Prime-reeks, die res het gratis dekking. Jou kinders betaal ook die ledegeld vir kinderafhanklikes totdat hulle 26 jaar oud is.

 


Tot op watter ouderdom sal my kind kwalifiseer om die ledegeld vir ’n kinderafhanklike te betaal?

Kinders betaal die ledegeld vir kinderafhanklikes totdat hulle 26 jaar oud is op alle Medihelp-planne behalwe Necesse, waar die afsny-ouderdom 21 jaar is. Wetgewing bepaal dat aangenome en pleegkinders as kinderafhanklikes geregistreer mag word tot op die ouderdom van 21 jaar.


Hoe registreer ek my afhanklikes?

Op een van die volgende wyses:


Op watter Medihelp-plan kan ek my afhanklikes registreer?

Alle afhanklikes word geregistreer op dieselfde Medihelp-plan as die hooflid. Met ander woorde, ’n afhanklike het altyd dieselfde dekking as die hooflid.


Belastingsertifikate


Waar kan ek my mediese fonds se belastingsertifikaat kry om my belastingopgawe te voltooi?

Jy kan jou belastingsertifikaat vir jou mediese fonds aflaai deur aan te teken op Medihelp se Member Zone. Ander opsies is om ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 te skakel of e-pos te stuur na enquiries@medihelp.co.za.


Watter inligting verskyn op my mediese skema se belastingsertifikaat?

 • Jou ledegeldbydraes vir die Skema vanaf 1 Maart tot die einde van Februarie van elke jaar.
 • Die waarde van eise wat nie in die belastingjaar deur die Skema en sy vennote (DRC en PPN) betaal is nie.
 • Die totale rente wat jy op enige positiewe balans in jou mediese spaarrekening verdien het (van toepassing op Prime 3,Elite, Prime 2- en Unify)
 • ’n Uiteensetting van die maandelikse ledegeld wat die hooflid en alle aktiewe afhanklikes betaal het.

Jy kan jou belastingsertifikaat en ’n belastingrekonsiliasie op die Member Zone aflaai.


Hoe kry ek ’n gespesifiseerde lys van alle eise wat op my mediese fonds se belastingsertifikaat verskyn?

Jy kan Medihelp se Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 skakel of stuur e-pos na enquiries@medihelp.co.za om besonderhede van jou eise te versoek.


Kan Medihelp veranderings op my belastingsertifikaat aanbring op my versoek?

Medihelp mag ongelukkig nie enige veranderings op jou belastingsertifikaat aanbring indien dit reeds aan jou uitgereik is nie.

Onderskrywingsvoorwaardes


Wat is laataansluitingsbeladings?

Laataansluitingsbeladings word toegepas indien bevoordeeldes wat nooit voorheen lid van ’n mediese skema was nie vir die eerste keer by ’n skema aansluit, of indien daar lang onderbrekings in hulle vorige lidmaatskap van mediese skemas was.


Hoe kan ek meer oor laataansluitingsbeladings uitvind?

Skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 of stuur vir Medihelp e-pos na enquiries@medihelp.co.za.


Wat is wagtydperke?

Wagtydperke is tydperke wanneer bevoordeeldes reeds lede is, maar nog nie vir voordele kwalifiseer nie. Wagtydperke kan ten opsigte van ’n spesifieke mediese toestand wees of dit kan ’n algemene wagtydperk wees. Medihelp kan twee soorte wagtydperke toepas:

 • ’n Algemene wagtydperk van tot drie maande vanaf die datum waarop jy aansluit. Jy is tydens hierdie tydperk nie geregtig op enige voordele behalwe voorgeskrewe minimum voordele (VMV) nie. Sou jy in hierdie wagtydperk eise indien, sal die Skema dit nie betaal nie.
 • ’n Toestandspesifieke wagtydperk van tot 12 maande vanaf die datum waarop jy aansluit. Jy is tydens hierdie tydperk nie geregtig op voordele vir ’n spesifieke mediese toestand waarvoor jy mediese advies, ’n diagnose, sorg of behandeling ontvang nie (dit sluit VMV uit).

Wat is inskrywingsvoorwaardes?

Wanneer lede by Medihelp aansluit, ontvang hulle ’n dokument met die voorwaardes waaronder hulle as bevoordeeldes van die Skema ingeskryf is, wat enige wagtydperke en/of laataansluitingsbeladings aandui.

Bywerk van persoonlike inligting


Hoe kan ek my persoonlike besonderhede op datum bring?

Gebruik enige van hierdie opsies om jou besonderhede by te werk:

 • Gebruik ons slimfoon-app vir lede.
 • Teken aan op Medihelp se Member Zone. Op die tuisblad, klik op “My profiel” en dan op “Persoonlike besonderhede ”.
 • Skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678.
 • Stuur e-pos na membership@medihelp.co.za.

Watter persoonlike besonderhede moet altyd op datum wees?

 • Huwelikstatus
 • Selfoonnommer
 • E-posadres (NB: sodat jy belangrike Medihelp-kommunikasie ontvang)
 • Bankbesonderhede.

Hoe kan ek my bankbesonderhede wysig?

Jy kan dit aanlyn doen deur hierdie vorm af te laai en te voltooi. E-pos asseblief die voltooide vorm en al die vereiste dokumente na membership@medihelp.co.za.

Medihelp se bankbesonderhede


Wat is Medihelp se bankbesonderhede?

Medihelp Mediese Skema
Bank: ABSA
Tak: Arcadia
Tipe rekening: Tjek
Rekeningnommer: 61 00 000 88
Takkode: 632005
Verwysing: Jou Medihelp-lidnommer

E-pos asseblief bewys van betaling na receipts@medihelp.co.za.

Lidkaarte


Ek is 'n nuwe lid. Waar kan ek my Medihelp-lidkaart kry?

 • Sodra jy as Medihelp-lid ingeskryf word, pos ons jou lidmaatskapkaart na jou voorkeuradres.
 • Jy kan jou lidkaart ook sien en/of aflaai deur aan te teken op Medihelp se Member Zone en op die tuisblad te klik op “Lidmaatskap” en dan op “Lidmaatskapkaart”.
 • Met Medihelp se app vir lede het jy altyd toegang tot jou lidkaart – en jy kan dit vinnig elektronies deel wanneer nodig..

Watter inligting verskyn op my lidkaart?

Jou kaart bevat die volgende besonderhede:

 • Naam van die lid
 • Jou unieke lidnommer
 • ID-nommer
 • Voordele-opsie
 • Afhanklike(s) se kode(s)
 • Inskrywingsdatum (datum waarop jou lidmaatskap geaktiveer is)
 • Datum waarop die kaart uitgereik is
 • Datum waarop jy vir voordele kwalifiseer
 • Besonderhede van geregistreerde afhanklikes (indien van toepassing)

 


Hoe kan ek ’n nuwe gedrukte lidkaart aanvra?

Skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 om ’n nuwe lidkaart te versoek. Intussen kan jy jou digitale lidkaart op Medihelp se app gebruik, wat op iStore en Google Play Store beskikbaar is. Jy kan ook ’n nuwe kaart versoek deur aan te teken op Medihelp se Member Zone.

Voorafgoedkeuring

Sekere gesondheidsdienste en prosedures moet vooraf goedgekeur word om uitgawes te vermy.

Lede kan op die volgende platforms voorafgoedkeuring versoek:


Medihelp se Member Zone

Teken aan op Medihelp se Member Zone  en kies “Magtigings” in die kieslys. Kies die tipe voorafgoedkeuring wat jy benodig (bv. hospitalisasie). Volg die aanporboodskappe op die volgende bladsy om jou versoek in te dien.


Medihelp se slimfoon-app vir lede

Die app is beskikbaar op iStore en Google Play Store.


Kontak ons

Kontak Medihelp se voorafgoedkeuringsafdeling by 086 0200 678 om aansoek om voorafgoedkeuring te doen, of stuur e-pos na die relevante department.

Alle hospitaalopnames

Alle hospitaalopnames moet vooraf goedgekeur word, en noodopnames moet op die eerste werkdag ná die opname goedgekeur word. Vir Prime 1, 2 en 3 Netwerk asook Necesse is netwerkhospitale van toepassing.

Skakel Medihelp by 086 0200 678 om jou opname in staats- en privaat hospitale, dagklinieke sowel as psigiatriese fasiliteite te laat goedkeur. Om goedkeuring vir tandheelkunde in die hospitaal te versoek, stuur e-pos na ons voordelebestuursvennoot vir tandheelkunde, Dental Risk Company (DRC), by auth@dentalrisk.com of besoek DRC se webtuiste by www.dentalrisk.com.

Teken aan op Medihelp se Member Zone om vinnig en maklik goedkeuring vir jou opname te kry. Jy kan ook een van die volgende opsies gebruik:


Inligting wat nodig is vir voorafgoedkeuring

 • Jou lidnommer en besonderhede
 • Besonderhede van die pasiënt
 • Prosedure- en diagnosekodes (kry dit by jou behandelende dokter)
 • Die behandelende dokter se besonderhede en praktyknommer
 • Besonderhede van die hospitaal waar die pasiënt opgeneem sal word, asook die praktyknommer
 • Datum en tyd van die opname.

Bykomende inligting mag vir sekere prosedures versoek word, soos mediese verslae, X-strale of bloedtoetsuitslae.


Meer inligting

 • Hospitaalopnames moet vroegtydig geregistreer word.
 • Indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie, moet jy ’n 20%-bybetaling op die voordelebedrag van die hospitaalrekening maak.
 • Noodopnames moet op die eerste werkdag ná die opname geregistreer word.
 • Op die Prime-netwerkopsies en Necesse sal ’n 35%-bybetaling ook toepaslik wees indien jy kies om in ’n hospitaal buite die netwerk opgeneem te word.
 • Gebruik die dagchirurgienetwerk vir oftalmologiese, endoskopiese, tandheelkundige, oor-neus-en-keelprosedures, verwydering van velletsels en besnydenis om ’n 35%-bybetaling te vermy. Sien die dagchirurgienetwerk.
 • Standaardbybetalings is toepaslik vir sekere prosedures (raadpleeg asseblief jou produk se brosjure).

Alternatiewe vir hospitalisasie

Privaat verpleging, hospiesdienste en subakutesorg as alternatief vir hospitalisasieInligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Prosedure- en diagnosekodes
 • Doktersmotivering
 • Kwotasie vir die fasiliteit se dienste
 • Besonderhede van die –
  • pasiënt,
  • dokter,
  • praktyknommer, en
  • fasiliteit.

Meer inligting

 • Goedkeuring sal net oorweeg word indien die dienste as alternatief vir hospitalisasie benodig word, volgens Medihelp se protokolle.
 • Skakel asseblief vroegtydig sodat daar genoeg tyd vir die goedkeuringsproses is.
 • Indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie, sal ’n 20%-bybetaling op die voordelebedrag toegepas word.
 • Voordele word nie oorweeg vir die versorging van verswakte persone nie.

Voorgeskrewe minimum voordele (VMV)Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide VMV-registrasievorm/VMV-voorafgoedkeuringsvorm
 • ICD10-kode
 • Prosedurekode(s)

Meer inligting

 • VMV-toestande moet geregistreer en vooraf goedgekeur word om vir VMV te kwalifiseer.
 • Hospitaalopnames vir VMV-toestande moet ook vooraf goedgekeur word deur 086 0100 678 te skakel.
 • Noodopnames moet goedgekeur word op die eerste werkdag ná die opname.

Gespesialiseerde tandheelkunde

 • Tandheelkundeprosedures wat onder narkose in die hospitaal uitgevoer word
 • Tandheelkundeprosedures wat onder bewuste sedasie in die tandarts se spreekkamer uitgevoer word
 • Kroon- en brugwerk
 • Ortodontiese en periodontiese behandeling
 • Inplantate

Dental Risk Company (DRC)

Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Item- en prosedurekodes
 • Besonderhede van die –
  • pasiënt,
  • tandarts,
  • praktyknommer,
  • hospitaal, en
  • narkotiseur.

Meer inligting

Voorafgoedkeuring moet ook by Dental Risk Company (DRC) gekry word vir hospitaalopnames vir uitgebreide tandheelkundige behandeling onder algemene narkose of die verwydering van geïmpakteerde tande. Bybetalings is van toepassing indien jy nie voorafgoedkeuring verkry nie.

Noodvervoerdienste


Netcare 911

Tel: 082 911


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt

Meer inligting

 • Netcare 911 is Medihelp se voorkeurverskaffer van noodvervoerdienste.
 • Omvattende voordele is beskikbaar vir lede wat in Suid-Afrika, Mosambiek, Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland woon. Necesse-lede kwalifiseer net vir voordele indien hulle in Suid-Afrika woon.
 • ’n 50%-bybetaling word toegepas indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie.

Chroniese medisyne en chroniese medisyne vir voorgeskrewe minimum voordele (VMV)Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide vorms

Meer inligting

Nie-VMV- chroniese medisyne (slegs van toepassing vir lede van Elite en Plus)

Jou dokter moet sekere afdelings van die aansoekvorm om voordele vir VMV-/chroniese medisyne voltooi.

VMV- chroniese medisyne

 • Voltooi asseblief ’n aansoekvorm om VMV- chroniese medisyne, veral die afdelings oor intreekriteria. Die vorm is beskikbaar op Medihelp se Member Zone, of skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678.
 • VMV- chroniese medisyne vir ’n toestand op die Chronic Diseases List (CDL) sal net betaal word vanaf die datum waarop die VMV-aansoek afgehandel is.

Meer as 30 dae se medisynevoorraad


NB: Slegs van toepassing op goedgekeurde chroniese en VMV- chroniese medisyne


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide “Aansoek om medisynevoorraad vir meer as 30 dae”-vorm

Meer inligting

Doen altyd aansoek om voorafgoedkeuring voordat jy jou chroniese/VMV- chroniese medisyne kry.

Indien jy ’n reis oorsee beplan, stel Medihelp asseblief in kennis voordat jy vertrek.

Gespesialiseerde radiologie

MRB, RT- en PET-beelding (PET-beelding slegs vir lede van die Plus-opsie)


 • Tel: 086 0200 678
 • Faks: 012 336 9540

Inligting wat benodig word

 • Pasiënt se lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Besonderhede van radioloog
 • Diensdatum
 • Item- en prosedurekodes
 • ICD10-kodes

Meer inligting

 • Alle RT-beeldings, MRB asook PET-beelding (vir die Plus-opsie) moet vooraf goedgekeur word. Indien nie, is hierdie beeldings uitgesluit van voordele, behalwe waar die diens vir VMV kwalifiseer.
 • Angiografie hoef nie vooraf goedgekeur te word nie.

Suurstof

Nie tydens hospitalisasieInligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Dokter se motivering/voorskrif

Meer inligting

Suurstof wat toegedien word nie tydens hospitalisasie nie, moet vooraf goedgekeur word. Indien nie, word ’n 20%-bybetaling toegepas.

Onkologie

Kankerbehandelingsprogram (in samewerking met die onkoloë van die Independent Clinical Oncology Network (ICON))


Prime-netwerkopsies

Aangewese diensverskaffers vir onkologiemedisyne:

Dis-Chem Oncology

OF

Medipost


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide ICON-/Onkologie-aansoekvorm met ICD10-kodes

Meer inligting

 • Onkologie moet
  • Verkry word by onkoloë wat deel van die Independent Clinical Oncology Network (ICON) is en
  • moet aan ICON se behandelingsprotokol voldoen.
 • Let wel: ’n Bybetaling sal van toepassing wees indien jy afwyk van die protokol vir nie-VMV-dienste, en geen voordele sal betaal word indien jy afwyk van die protokolle vir VMV-dienste nie.
 • Onkologiebehandeling moet vooraf deur Medihelp goedgekeur word.

MIV-/vigsprogram

Alle inligting word streng vertroulik hanteer.


Siektebestuursprogram

LifeSense


Medisyne

Dis-Chem Direct

OF

Medipost


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt

Meer inligting

  Omvattende voordele word gebied vir die behandeling van MIV/vigs, insluitend:
 • antiretrovirale terapie, en
 • nablootstellingsprofilakse (PEP).

Belangrik: Indien jy vermoed dat jy aan die MI-virus blootgestel is, kry asseblief binne 72 uur ná blootstelling PEP by enige dokter.

Mediese prosedures wat in die buiteland verkry word

Indien jy of enige van jou afhanklikes beplan om oorsee te reis, moet jy Medihelp asseblief voordat jy vertrek in kennis stel van die vertrekdatum, hoe lank jy in die buiteland sal wees asook die land of lande wat jy sal besoek. Sodoende kan ons jou adviseer oor die proses wat jy moet volg om te verseker dat enige eise vir moontlike mediese dienste wat jy oorsee benodig, doeltreffend verwerk word.

Let wel: Necesse-lede kwalifiseer nie vir voordele vir gesondheidsorgdienste wat in die buiteland gelewer word nie.

Meer inligting

• Voordele word betaal volgens die toepaslike tarief vir ’n soortgelyke diens in Suid-Afrika.
• Lede het dekking vir noodgevalle vir 90 dae.
• VMV geld nie in die buiteland nie.

Wenk: Oorweeg dit om internasionale reisversekering uit te neem

 


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Diensdatum
 • ICD10-kode van ’n soortgelyke plaaslike prosedure
 • Doktersmotivering

Meer inligting

 • Hierdie dienste moet vooraf deur Medihelp goedgekeur word.
 • Indien goedgekeur, word voordele betaal volgens die toepaslike tarief vir ’n soortgelyke diens in Suid-Afrika.
 • Lede het 90 dae se dekking vir noodgevalle beskikbaar.
 • VMV is nie van toepassing in die buiteland nie.
 • Wenk: Neem internasionale reisversekering uit.

Oogkundige dienste

 • Oogondersoeke
 • Brille of kontaklense

Preferred Provider Negotiators (PPN) se oogkundenetwerk


Meer inligting

Jy kan PPN skakel indien jy enige vrae oor jou oogkundevoordele het.

Eise

Antwoorde op jou vrae oor mediesefondseise


Wat is ICD10-kodes?

ICD10-kodes is diagnosekodes wat gesondheidsorgverskaffers op hulle rekenings moet gebruik sodat mediese skemas weet vir watter toestande hulle lede behandel is en eise korrek betaal kan word. Sorg dat jy altyd die ICD10-kode beskikbaar het wanneer jy aansoek doen om voorafgoedkeuring of verwysings


Wat is die verskil tussen generiese en oorspronklike medisyne?

Nadat die patentreg op oorspronklike medisyne verstryk het, mag farmaseutiese firmas generiese ekwivalente ontwikkel wat dieselfde aktiewe bestanddele in dieselfde dosis as die oorspronklike medisyne gebruik, maar met ’n ander handelsnaam. Deur generiese medisyne te gebruik, verminder jy uitgawes uit jou eie sak.


Hoe kan ek bybetalings op medisyne verminder of uitskakel?

 • Besoek ’n apteek in die Medihelp-voorkeurapteeknetwerk.
 • Gebruik generiese medisyne, wat Medihelp teen 100% van die Maximum Medical Aid Price betaal.
 • Gebruik net goedgekeurde VMV-medisyne, wat Medihelp teen 100% van die Medihelp-verwysingsprys betaal.

Watter inligting verskyn op my Medihelp-eisestaat?

 • Eise en voordele ontvang vir die maand
 • Dienste deur gesondheidsorgverskaffers geëis
 • Bybetalings (indien van toepassing)
 • Voordelepoel (bv. spaarrekening) waaruit voordele betaal is
 • Enige bedrae wat verwerp is en die redes daarvoor
 • 'n Opsomming van jou voordele

Hoe weet ek of my mediese fonds ’n eis betaal het?

Sodra ons ’n eis verwerk het, sal jy ’n tussentydse eisestaat ontvang wat aandui watter eise vir betaling verwerk is. Jy sal na elke betalingslopie ’n gespesifiseerde eisestaat ontvang met al die inligting oor die eis(e), insluitend eise wat betaal en/of geweier is.

Jy kan ook ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 skakel of aanteken op Medihelp se Member Zone en soek onder “Eise” op die tuisblad om die status van jou eise te sien.


Hoe dien ek ’n mediese eis by Medihelp in?

 • Gebruik die app vir lede deur 'n foto van die rekening en jou bewys van betaling te neem en dit in 'n paar maklike stappe in te dien.
 • E-pos die foto van die rekening en jou bewys van betaling aan claims@medihelp.co.za.
 • Dien ‘n eis in deur aan te teken op die Member Zone en die opsie “Dien eis in” te kies. Jy kan ook op die Member Zone jou eise vir tandheelkunde en oogkunde by Dental Risk Company (DRC) en Preferred Provider Negotiators (PPN) indien.

Watter inligting moet voorsien word wanneer ’n eis ingedien word?

Om te verseker dat jou eis geldig is ingevolge die Wet op Mediese Skemas en die Reëls van Medihelp moet jy asseblief sorg dat die volgende besonderhede op die rekening verskyn:

 • jou lidnommer
 • Die lid se naam en van
 • Die pasiënt se naam, van en geboortedatum
 • Medihelp Mediese Skema – nie “Privaat” nie (dit het belastingimplikasies)
 • Die naam en praktykkodenommer van die gesondheidsorgpraktisyn
 • Die bedrag wat per item gehef is
 • Die bedrag wat jy betaal het
 • Jou bewys van betaling (aangeheg)
 • Die toepaslike kodes, soos ICD10-, NAPPI- en itemkodes
 • Die datum waarop die diens/prosedure gelewer/uitgevoer is

Die rekening moet nie enige wysigings bevat wat per hand aangebring is nie, aangesien dit jou eis ongeldig sal maak. Die eis moet ook in ’n geldige formaat wees – ons aanvaar nie eise in Word- of Excel-formaat nie.


Hoeveel tyd is daar om ’n eis in te dien?

Sorg dat jou eise ons bereik voor of op die laaste werkdag van die vierde kalendermaand wat volg op die maand waarin die diens gelewer is. Indien Medihelp ’n eis weier omdat inligting daarop ontbreek of foutief is, het jy 60 dae tyd vanaf die weieringsdatum om ’n verbeterde rekening in te dien.


Waarom is dit so belangrik om my eisestate na te gaan?

Dit is belangrik om jou eisestate na te gaan vir inligting oor jou eise-uitbetalings en om te sien watter bedrae aan gesondheidsorgverskaffers of aan jou betaal is.

Boodskapkodes sal aandui indien bykomende inligting voorsien moet word sodat jou eis verwerk kan word. Onthou asseblief dat jy 60 dae het vanaf die datum van jou eisestaat om enige inligting wat ons benodig, te voorsien.


Wie moet ek kontak vir enige eise-navrae?

Indien jy enige vrae oor jou eise het, stuur asseblief e-pos na enquiries@medihelp.co.za, skakel 086 0100 678 of gaan jou eisestate op die Member Zone na vir besonderhede.

E-pos eise en navrae vir oogkunde (PPN) na info@ppn.co.za.

E-pos eise vir tandheelkunde na claims@dentalrisk.com en tandheelkundenavrae na medihelp@dentalrsik.com.


Wat is die Medihelp-tarief?

Die Medihelp-tarief verwys na die tarief wat Medihelp vir mediese dienste betaal, en kan insluit die gekontrakteerde tarief vir dienste wat met sekere diensverskaffersgroepe soos hospitale onderhandel is, die Medihelp-tandheelkundetarief vir tandheelkunde, en die enkelafsetprys vir akute medisyne. Die onderskeie tariewe word in die Reëls van Medihelp omskryf en word deur Medihelp se Raad van Trustees goedgekeur.

Dokters en ander diensverskaffers kan tariewe hef wat hoër as die Medihelp-tarief is. In sulke gevalle moet jy die verskil self aan die diensverskaffer betaal.

Onderhandel met jou dokter: Onthou dat jy, soos met enige diens, ook met jou dokter kan onderhandel vir afslag. Dit is raadsaam om vooraf vas te stel hoeveel die diensverskaffer vir ’n spesifieke diens gaan hef en hoeveel Medihelp daarvoor gaan betaal. Sodoende kan jy vooraf enige moontlike uitgawes bereken wat jy self moet betaal en onverwagse mediese uitgawes voorkom.

HealthPrint

Medihelp se gratis welstandsprogram

Wat is HealthPrint en wie mag aansluit?

HealthPrint is ’n gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsplatform wat ontwerp is om jou gesondheid te verbeter en jou welstand te bevorder. Enige lid van Medihelp mag by HealthPrint aansluit om ryk, bykomende voordele te aktiveer wat hulle mediesefondsdekking aanvul, soos versekerde swangerskapvoordele en die Program vir Vroeë Bespeuring, wat ondersteuning bied aan lede met sekere ongediagnoseerde chroniese toestande. HealthPrint bied jou ook die Swangerskap-en-babaprogram wat jou op jou reis na ouerskap ondersteun, die Program vir Gesonde Gewig, Medihelp MultiSport vir drawwers en fietsryers, en ’n magdom ander voordele.


Hoe kan ’n lid by HealthPrint aansluit?

Om vir HealthPrint te registreer, klik net hier (hou jou Medihelp-lidnommer byderhand). Dis vinnig, maklik en boonop gratis!


Waar kan ek meer inligting oor Medihelp se klub vir drawwers en fietsryers kry?

Enigeen kan aansluit by Medihelp MultiSport, Medihelp se klub vir drawwers/stappers wat in en om Gauteng-Noord woon en fietsryers landwyd. Word deel van hierdie eksklusiewe gemeenskap, maak vriende en word fiks terwyl jy jou gate uit geniet!Klik hier om meer uit te vind.

Terminologie

Antwoorde op algemene vrae oor lidmaatskap van Medihelp

Artroskopie

’n Minimaal binnedringende chirurgiese prosedure wat op ’n gewrig uitgevoer word om beserings te ondersoek en/of te behandel met behulp van ’n artroskoop, ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) wat deur ’n klein insnyding in die gewrig geplaas word.

Dag-tot-dag-voordele

Medihelp betaal dag-tot-dag-voordele vir dienste wat meestal buite die hospitaal verkry word en nie ’n noodgeval is nie, byvoorbeeld konsultasies by algemene praktisyns en spesialiste, radiologie en patologie (buite die hospitaal), tandheelkunde, oogkunde, akute en selfmedikasie. Dag-tot-dag-voordele is gewoonlik onderhewig aan ’n jaarlikse limiet. Indien jou opsie 'n spaarrekening het, sal Medihelp hierdie dienste uit die beskikbare fondse in die spaarrekening betaal.

Rugbehandelingsprogram

’n Niechirurgiese behandelingsplan wat tot nege weke kan duur en wat volgens ’n kwalifiserende pasiënt se kliniese profiel ontwikkel word deur ’n interdissiplinêre span.

Kolonoskopie

’n Siftingstoets van die kolon wat ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) gebruik om moontlike dermprobleme te ondersoek en/of bespeur.

Noodgeval

Enige skielike en onverwagse voorkoms van ’n gesondheidstoestand wat onmiddellike mediese of chirurgiese behandeling vereis, en waar versuim om behandeling te verskaf, die ernstige aantasting van liggaamsfunksies of ernstige wanfunksionering van ’n orgaan of liggaamsdeel tot gevolg kan hê of ’n persoon se lewe in ernstige gevaar kan stel.

Formularium

’n Lys van voorkeuritems (medisyne, patologie, prostetika ensovoorts) wat saamgestel word op grond van die veiligheid, doelmatigheid en kostedoeltreffendheid daarvan, om gebruik te word in die diagnose en/of behandeling van ’n mediese toestand.

Gastroskopie

’n Niechirurgiese prosedure waar ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) gebruik word om afwykings in die boonste deel van die dermkanaal te bevestig of uit te skakel.

Chroniesesorgprogram

’n Geïndividualiseerde program waar ’n gevallebestuurder aangestel word om jou met behandeling en advies by te staan indien jy gelyktydig aan hoë bloeddruk, hoë cholesterol en diabetes ly, om jou welstand te verbeter.

Hospies

’n Fasiliteit wat bystand aan siek of terminale pasiënte en hulle gesinne verleen.

Medihelp-verwysingsprys (MHVP)

Die MHVP geld vir alle voorafgoedgekeurde VMV-medisyne. Die prys word bereken volgens die kostedoeltreffendste behandeling, op grond van getuienisgebaseerde beginsels. Die MHVP verskil per voordele-opsie en is onderhewig aan verandering.

Medihelp-tarief (MT)

Die tarief wat Medihelp vir mediese dienste betaal, wat insluit die gekontrakteerde tarief vir dienste wat met sekere diensverskaffersgroepe soos hospitale onderhandel is, die Medihelp-tandheelkundetarief, en die enkelafsetprys vir akute medisyne.

Medisyne

Medihelp betaal vir verskillende soorte medisyne wat deur 'n dokter, tandarts of spesialis voorgeskryf word, asook vir medisyne wat sonder ’n voorskrif gekoop mag word:

 • VMV- chroniese medisyne is medisyne wat deur 'n dokter of spesialis voorgeskryf word om vir drie maande of langer gebruik te word as behandeling van ’n VMV- chroniese toestand. Jy moet die VMV-toestand by Medihelp registreer en voorafgoedkeuring vir die medisyne kry, en lede van die netwerkopsies moet hulle VMV-medisyne by ’n aangewese diensverskaffer kry.
 • Nie-VMV- chroniese medisyne is medisyne wat deur 'n dokter of spesialis voorgeskryf word om vir drie maande of langer gebruik te word as behandeling van ’n chroniese siekte wat nie vir VMV kwalifiseer nie. Jy moet voorafgoedkeuring vir die medisyne by Medihelp kry.
 • Akute medisyne is medisyne wat deur 'n dokter of spesialis voorgeskryf word om vir minder as drie maande lank te gebruik as behandeling van ’n akute siekte soos verkoue of diarree.
 • Selfmedikasie is medisyne wat jy sonder ’n doktersvoorskrif oor die toonbank mag koop.
 • TTO-medisyne is medisyne wat jy huis toe neem nadat jy uit die hospitaal ontslaan word.

Dis tot jou voordeel om jou medisyne te kry by apteke wat deel van Medihelp se voorkeurapteeknetwerk is, aangesien jy nie ekstra vir die resepteringsfooi hoef te betaal nie. Necesse-lede moet hul medisyne by ’n netwerkapteek kry om vir voordele te kwalifiseer.

Kernbeelding

’n Mediese spesialiteit wat radioaktiewe middels gebruik om ’n siekte te diagnoseer en te behandel.

Program vir Vroeë Bespeuring

’n Program wat spesifiek ontwikkel is om bevoordeeldes met ongediagnoseerde hoë bloeddruk, diabetes en hoë cholesterol te identifiseer, om hulle by te staan met die bestuur van hulle toestande.

Protokolle

’n Stel kliniese riglyne wat verband hou met ’n reeks optimale diagnostiese toetse en behandelings vir spesifieke toestande. Dit sluit riglyne vir kliniese praktykvoering, standaardbehandeling, siektebestuur en formulariums in.

Sigmoïdoskopie

’n Prosedure waar ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) gebruik word om afwykings van die sigmoïedkolon (die eindsegment van die kolon) te bevestig of uit te skakel.

Subakutesorgfasiliteit

’n Fasiliteit wat as alternatief vir hospitalisasie gebruik word, waar postoperatiewe sorg voorsien word aan pasiënte met ’n verswakkende siekte of wat sorg na ’n besering benodig.

Aanvullende gesondheidsdienste

Ondersteunende gesondheidsdienste soos fisioterapie, spraakterapie en dieetkundige dienste. Voordele hiervoor verskil na gelang van die voordele-opsie.

Tetanus

’n Lewensbedreigende bakteriese infeksie wat ’n toksien vervaardig wat die brein en senustelsel aantas, en seer spierkrampe en ernstige asemhalingsprobleme veroorsaak.

LMI

Liggaamsmassa-indeks

CDL

Chronic Diseases List

COLS

Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte

CPAP

Continuous positive airway pressure

RT

Rekenaartomografie

DBC

Document Based Care

NMD

Nood mediese dienste

EVARS

Endovaskulêre aortavervangingchirurgie

FOBT

Fekale okkulte bloedtoets

MIV

Mensimmuungebreksvirus

MPV

Menspapiloomvirus

MHVP

Medihelp-verwysingsprys

MMAP

Maximum Medical Aid Price

MOVP

Medihelp-onkologieverwysingsprys

MRB

Magnetiese resonansiebeelding

MT

Medihelp-tarief

PET

Positron-emissie tomografie

VMV

Voorgeskrewe minimum voordele

PPN

Preferred Provider Negotiators

TTO

To take out (medisyne)