Algemene onderwerpe

Het jy ’n vraag oor hoe om by jou mediese fonds te eis of watter dekking jou skema bied? Kry die antwoorde op hierdie en ander vrae hier.

Planne

Uiteensetting van mediesefondsplanne

Wat is die verskil tussen ’n netwerk- en nienetwerkmediesefondsplan?

Met ’n netwerkplan het jy toegang tot ’n netwerk van gehalte- privaat gesondheidsorgverskaffers met wie die mediese skema tariefooreenkomste het. ’n Netwerkplan is ’n meer bekostigbare opsie omdat netwerkverskaffers gewoonlik tariewe hef wat min of meer ooreenstem met dié van die skema. Jy het dus laer bybetalings, mits jy netwerkverskaffers se dienste gebruik.

’n Nienetwerkplan laat jou toe om enige gesondheidsorgverskaffer van jou keuse te besoek. Dit beteken jy het die vryheid om te kies om na jou eie huisdokter, hospitaal of enige ander gesondheidsorgfasiliteit te gaan. (Let wel: Vir sekere dienste, soos onkologie of tandheelkundige dienste, moet jy steeds die mediese skema se gesondheidsorgvennote gebruik.)


Het Medihelp ’n dagprosedurenetwerk?

Ja. Medihelp bied dekking vir ’n lys dagprosedures wat in ’n dagprosedurefasiliteit of Medihelp se dagprosedurenetwerk uitgevoer behoort te word. Hierdie prosedures is alle oftalmologiese, endoskopiese en oor-neus-en-keelprosedures, verwydering van velletsels, besnydenis, tandheelkundeprosedures en prosedures soos vooraf goedgekeur.

 


Het Medihelp ’n netwerk van algemene praktisyns?

Ja. Medihelp het ’n gehaltenetwerk van algemene praktisyns ingestel waaraan meer as 2 000 algemene praktisyns regoor Suid-Afrika deelneem om bekostigbare, gehaltesorg teen ’n onderhandelde tarief aan lede te lewer. Lede van die netwerkplanne moet deur hulle algemene praktisyn in die netwerk na sekere spesialiste verwys word. Lede van die nienetwerkplanne kan bykomende uitgawes verhoed deur algemene praktisyns in die netwerk te konsulteer. Soek ’n algemene praktisyn in die netwerk in jou area.


Moet ek ’n verwysing na ’n spesialis kry om bybetalings te voorkom?

Ja. Lede van die netwerkplanne moet deur ’n algemene praktisyn in die netwerk na ’n spesialis verwys word om ’n 35%-bybetaling op die spesialis se rekening te verhoed. Voordat lede ’n spesialis besoek, moet hulle ’n verwysingsnommer kry op Medihelp se beveiligde aanlyn selfdiensportaal, die Member Zone.


Wat is nodig om ’n verwysing aanlyn te versoek?

Kry asseblief die volgende inligting by jou algemene praktisyn in die netwerk om aanlyn ’n spesialisverwysing te versoek:

 • Die lidnommer asook die lid en die pasiënt se naam en van
 • Die praktyknommer van die verwysende algemene praktisyn in die netwerk
 • Die praktyknommer van die spesialis na wie die pasiënt verwys word
 • Die ICD10-kode(s)

Wat is ’n mediese spaarrekening?

Aan die begin van die jaar of wanneer jy by ’n mediese fonds aansluit, het jy toegang tot al die fondse in jou mediese spaarrekening bo en behalwe die aparte fondse waaruit jou dag-tot-dag- mediese uitgawes betaal word. Die fondse in hierdie rekening verdien rente gedurende die jaar. Enige ongebruikte fondse wat akkumuleer, word na die volgende jaar oorgedra.

 

Indien jy die mediese fonds voor die einde van die jaar verlaat of ’n ander opsie kies wat nie ’n spaarrekening het nie, sal die skema bereken hoeveel van die spaargeld jy gebruik het en hoeveel jy reeds tot die spaarrekening bygedra het. Indien jy meer gebruik het as wat jy bygedra het, moet jy die verskil aan die skema terugbetaal.

 


Watter Medihelp-planne bied ’n spaarrekening?

MedAdd, MedAdd Elect, en MedSaver is bekostigbare mediese spaarplanne wat Medihelp bied aan mense wat hulle mediese uitgawes self wil bestuur. MedSaver bied ’n ruim 25%-spaarrekening, terwyl MedAdd en MedAdd Elect ’n 15%-spaarrekening het.

 

MedPrime, MedPrime Elect, en MedElite bied ’n 10%-spaarrekening asook ryk versekerde dekking vir dag-tot-dag- mediese uitgawes, sodat lede meer aanpasbaarheid en minder uitgawes uit hulle eie sak geniet.


Het Medihelp ’n mediesefondsplan vir studente?

Ja. Die en MedElect Student-plan is ’n bekostigbare mediesefondsplan vir studente. Jy kry gehaltedekking by privaat hospitale, huisdokters en ander gesondheidsorgfasiliteite wat deel van die MedElect-netwerk van gesondheidsorgverskaffers is. Jy kan die lys van verskaffers hier kry om te sien watter verskaffers in jou omgewing beskikbaar is.


Wat is ’n hospitaalplan?

’n Hospitaalplan bied gehaltedekking vir privaat hospitalisasie en geringe dag-tot-dag- mediese uitgawes teen ’n bekostigbare prys. MedVital en MedVital Elect bied hierdie voordele asook onbeperkte dekking by alle privaat hospitale in Suid-Afrika indien jy as gevolg van ’n ongeluk, siekte of mediese noodgeval gehospitaliseer moet word.

Spaar 22% op jou maandelikse premies deur MedVital Elect, die netwerkalternatief vir hierdie plan, te kies.


Wat beteken bykomende versekerde voordele?

Bykomende versekerde voordele bied jou ekstra mediese dekking en is beskikbaar op al Medihelp se mediesefondsplanne. Hierdie dekking sluit in voordele vir griepinentings, swangerskap- en babavoordele, siftingstoetse, voorkomende en welstandsdienste. Sommige van die voordele word eers geaktiveer wanneer jy registreer op HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsplatform.


 

Lidmaatskap

Antwoorde op algemene vrae oor lidmaatskap van Medihelp

Afhanklikes


Wie mag ek op my mediese fonds registreer?

Jy mag enige van die volgende as jou afhanklikes by Medihelp registreer indien jy vir hulle gesinsorg en bystand aanspreeklik is:

 • Jou gade
 • Jou lewensmaat – van dieselfde of teenoorgestelde geslag
 • Jou kinders – jou eie kinders, stiefkinders, aangenome of pleegkinders, of kinders wat tydelik in jou sorg geplaas is
 • Jou ouers
 • Jou broers en susters
 • Jou kleinkinders.

Wanneer word hulle aktiewe lede?

Jou gade, kinders, kleinkinders, aangenome of pleegkinders kan dadelik aktiewe nuwe afhanklikes op jou mediese fonds word. Pasgeborenes moet binne 90 dae ná die geboorte geregistreer word.

Ander afhanklikes kan ingeskryf word vanaf die dag waarop Medihelp die aansoek ontvang of vanaf ’n toekomstige datum wat jy versoek. Onthou dat ’n afhanklike nie terugwerkend ingeskryf kan word nie.

Het jy geweet?

Jy betaal net ledegeld vir twee kinders jonger as 18 jaar op MedPrime, MedAdd, en MedVital, die res het gratis dekking. Jou kinders betaal ook die ledegeld vir kinderafhanklikes totdat hulle 26 jaar oud is.


Tot op watter ouderdom sal my kind kwalifiseer om die ledegeld vir ’n kinderafhanklike te betaal?

Kinders betaal die ledegeld vir kinderafhanklikes totdat hulle 26 jaar oud is op alle Medihelp-planne behalwe MedElect, waar die afsny-ouderdom 21 jaar is. Wetgewing bepaal dat aangenome en pleegkinders as kinderafhanklikes geregistreer mag word tot op die ouderdom van 21 jaar.


Hoe registreer ek my afhanklikes?

Op een van die volgende wyses:


Op watter Medihelp-plan kan ek my afhanklikes registreer?

Alle afhanklikes word geregistreer op dieselfde Medihelp-plan as die hooflid. ’n Afhanklike het dus altyd dieselfde dekking as die hooflid.


Belastingsertifikate


Waar kan ek my mediese fonds se belastingsertifikaat kry om my belastingopgawe te voltooi?

Jy kan jou belastingsertifikaat vir jou mediese fonds aflaai deur aan te teken op Medihelp se Member Zone. Ander opsies is om ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 te skakel of e-pos te stuur na enquiries@medihelp.co.za.


Watter inligting verskyn op my mediese skema se belastingsertifikaat?

 • Jou ledegeldbydraes vir die Skema vanaf 1 Maart tot die einde van Februarie van die volgende jaar.
 • Die waarde van eise wat nie in die belastingjaar deur die Skema en sy vennote (DRC en PPN) betaal is nie.
 • Die totale rente wat jy op enige positiewe balans in jou mediese spaarrekening verdien het (van toepassing op MedPrime, MedElite, MedAdd- en MedSaver)
 • ’n Uiteensetting van die maandelikse ledegeld wat die hooflid en alle aktiewe afhanklikes betaal het.

Jy kan jou belastingsertifikaat en ’n belastingrekonsiliasie op die Member Zone aflaai.


Hoe kry ek ’n gespesifiseerde lys van alle eise wat op my mediese fonds se belastingsertifikaat verskyn?

Jy kan Medihelp se Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 skakel of stuur e-pos na enquiries@medihelp.co.za om besonderhede van jou eise te versoek.


Kan Medihelp veranderings op my belastingsertifikaat aanbring op my versoek?

Medihelp mag ongelukkig nie enige veranderings op jou belastingsertifikaat aanbring indien dit reeds aan jou uitgereik is nie.

Onderskrywingsvoorwaardes


Wat is laataansluitingsbeladings?

Laataansluitingsbeladings word toegepas indien bevoordeeldes wat nooit voorheen lid van ’n mediese skema was nie vir die eerste keer by ’n skema aansluit, of indien daar lang onderbrekings in hulle vorige lidmaatskap van mediese skemas was.


Hoe kan ek meer oor laataansluitingsbeladings uitvind?

Skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 of stuur vir Medihelp e-pos na enquiries@medihelp.co.za.


Wat is wagtydperke?

Wagtydperke is tydperke wanneer bevoordeeldes reeds lede is, maar nog nie vir voordele kwalifiseer nie. Medihelp kan ’n algemene wagtydperk of ’n toestandspesifieke wagtyperk toepas:

 • ’n Algemene wagtydperk van tot drie maande word toegepas vanaf die datum waarop jy aansluit. Jy is tydens hierdie tydperk nie geregtig op enige voordele behalwe voorgeskrewe minimum voordele (VMV) nie. Sou jy in hierdie wagtydperk eise indien, sal die Skema dit nie betaal nie.
 • ’n Toestandspesifieke wagtydperk van tot 12 maande geld vanaf die datum waarop jy aansluit. Jy is tydens hierdie tydperk nie geregtig op voordele vir ’n spesifieke mediese toestand waarvoor jy mediese advies, ’n diagnose, sorg of behandeling ontvang nie (dit sluit VMV uit).

Wat is inskrywingsvoorwaardes?

Wanneer lede by Medihelp aansluit, ontvang hulle ’n dokument met die voorwaardes waaronder hulle as bevoordeeldes van die Skema ingeskryf is, wat enige wagtydperke en/of laataansluitingsbeladings aandui.

Bywerk van persoonlike inligting


Hoe kan ek my persoonlike besonderhede op datum bring?

Gebruik enige van hierdie opsies om jou besonderhede by te werk:

 • Gebruik ons slimfoon-app vir lede.
 • Teken aan op Medihelp se Member Zone. Op die tuisblad, klik op “My profiel” en dan op “Persoonlike besonderhede ”.
 • Skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678.
 • Stuur e-pos na membership@medihelp.co.za.

Watter persoonlike besonderhede moet altyd op datum wees?

 • Huwelikstatus
 • Selfoonnommer
 • E-posadres (NB: sodat jy belangrike Medihelp-kommunikasie ontvang)
 • Bankbesonderhede.

Hoe kan ek my bankbesonderhede wysig?

Jy kan dit aanlyn doen deur hierdie vorm af te laai en te voltooi. E-pos asseblief die voltooide vorm en al die vereiste dokumente na membership@medihelp.co.za.

Medihelp se bankbesonderhede


Wat is Medihelp se bankbesonderhede?

Medihelp Mediese Skema
Bank: ABSA
Tak: Arcadia
Tipe rekening: Tjek
Rekeningnommer: 61 00 000 88
Takkode: 632005
Verwysing: Jou Medihelp-lidnommer

E-pos asseblief bewys van betaling na receipts@medihelp.co.za.

Lidkaarte


Ek is 'n nuwe lid. Waar kan ek my Medihelp-lidkaart kry?

 • Gebruik ons slimfoon-app vir lede.
 • Jy kan jou lidkaart sien en/of aflaai deur aan te teken op Medihelp se Member Zone en op die tuisblad te klik op “Lidmaatskap” en dan op “Lidmaatskapkaart”.
 • Met Medihelp se app vir lede het jy altyd toegang tot jou lidkaart – en jy kan dit vinnig elektronies deel wanneer nodig..

Watter inligting verskyn op my lidkaart?

Jou kaart bevat die volgende besonderhede:

 • Naam van die lid
 • Jou unieke lidnommer
 • ID-nommer
 • Voordele-opsie
 • Afhanklike(s) se kode(s)
 • Inskrywingsdatum (datum waarop jou lidmaatskap geaktiveer is)
 • Datum waarop die kaart uitgereik is
 • Datum waarop jy vir voordele kwalifiseer
 • Besonderhede van geregistreerde afhanklikes (indien van toepassing)

 Voorafgoedkeuring

Sekere gesondheidsdienste en mediese prosedures moet vooraf goedgekeur word om bybetalings te voorkom.

Lede kan op die volgende platforms voorafgoedkeuring versoek:


Medihelp se Member Zone

Teken aan op Medihelp se Member Zone  en kies “Magtigings” in die kieslys. Kies die tipe voorafgoedkeuring wat jy benodig (bv. hospitalisasie). Volg die aanporboodskappe op die volgende bladsy om jou versoek in te dien.


Medihelp se slimfoon-app vir lede

Die app is beskikbaar op iStore en Google Play Store.


Kontak ons

SkakelMedihelp se voorafgoedkeuringsafdeling by 086 0200 678 om aansoek om voorafgoedkeuring te doen, of stuur e-pos na die relevante departement.

Alle hospitaalopnames

Alle hospitaalopnames moet vooraf goedgekeur word, en noodopnames moet op die eerste werkdag ná die opname goedgekeur word.

Dagprosedurenetwerke

Die volgende dagprosedures moet uitgevoer word in ’n dagprosedurefasiliteit (vir lede van ons nienetwerkopsies) of Medihelp se dagprosedurenetwerk (vir lede van ons netwerkopsies, uitgesluit MedMove!):

Alle oftalmologiese, endoskopiese, oor-neus-en-keelprosedures, velletselverwydering, tandheelkundeprosedures, besnydenis en prosedures soos vooraf goedgekeur.

Skakel Medihelp by 086 0200 678 om jou opname in ’n hospitaal, dagkliniek of psigiatriese fasiliteit te laat goedkeur.

Teken aan op Medihelp se Member Zone om vinnig en maklik goedkeuring vir jou opname te kry. Jy kan ook een van die volgende opsies gebruik:


Inligting wat nodig is vir voorafgoedkeuring

 • Jou lidnommer en besonderhede
 • Besonderhede van die pasiënt
 • Prosedure- en diagnosekodes (kry dit by jou behandelende dokter)
 • Die behandelende dokter se besonderhede en praktyknommer
 • Besonderhede van die hospitaal waar die pasiënt opgeneem sal word, asook die praktyknommer
 • Datum en tyd van die opname.

Bykomende inligting mag vir sekere prosedures versoek word, soos mediese verslae, X-strale of bloedtoetsuitslae.


Meer inligting

 • Hospitaalopnames moet vroegtydig geregistreer word. Indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie, is ’n 20%-bybetaling op die voordelebedrag van die hospitaalrekening betaalbaar.
 • Noodopnames moet op die eerste werkdag ná die opname geregistreer word.
 • Op Medihelp se netwerkopsies sal ’n bykomende 35%-bybetaling betaalbaar wees indien pasiënte kies om in ’n hospitaal buite die netwerk opgeneem te word. Sien ons netwerkfasiliteite.
 • Standaardbybetalings is toepaslik vir sekere prosedures (raadpleeg asseblief jou gids).

Alternatiewe vir hospitalisasie

Privaat verpleging, hospiesdienste en subakutesorg as alternatief vir hospitalisasieInligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Prosedure- en diagnosekodes
 • Doktersmotivering
 • Kwotasie vir die fasiliteit se dienste
 • Besonderhede van die –
  • pasiënt,
  • dokter,
  • praktyknommer, en
  • fasiliteit.

Meer inligting

 • Goedkeuring sal net oorweeg word indien die dienste as alternatief vir hospitalisasie benodig word, volgens Medihelp se protokolle.
 • Skakel asseblief vroegtydig sodat daar genoeg tyd vir die goedkeuringsproses is.
 • Indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie, sal ’n 20%-bybetaling op die voordelebedrag toegepas word.
 • Voordele word nie oorweeg vir die versorging van verswakte persone nie.

Voorgeskrewe minimum voordele (VMV)Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide VMV-registrasievorm/VMV-voorafgoedkeuringsvorm
 • ICD10-kode
 • Prosedurekode(s)

Meer inligting

 • VMV-toestande moet geregistreer en vooraf goedgekeur word om vir VMV te kwalifiseer.
 • Hospitaalopnames vir VMV-toestande moet ook vooraf goedgekeur word deur 086 0100 678 te skakel.
 • Noodopnames moet goedgekeur word op die eerste werkdag ná die opname.

Gespesialiseerde tandheelkunde

 • Tandheelkundeprosedures wat onder narkose in die hospitaal uitgevoer word
 • Tandheelkundeprosedures wat onder bewuste sedasie in die tandarts se spreekkamer uitgevoer word
 • Kroon- en brugwerk
 • Ortodontiese en periodontiese behandeling
 • Inplantate

Dental Risk Company (DRC)

Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Item- en prosedurekodes
 • Besonderhede van die –
  • pasiënt,
  • tandarts,
  • praktyknommer,
  • hospitaal, en
  • narkotiseur.

Meer inligting

Voorafgoedkeuring moet ook by DRC) verkry word vir hospitaalopnames vir uitgebreide tandheelkundige behandeling onder algemene narkose of die verwydering van geïmpakteerde tande. Bybetalings is van toepassing indien jy nie voorafgoedkeuring verkry nie.

Noodvervoerdienste


Netcare 911

Tel: 082 911


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt

Meer inligting

 • Netcare 911 is Medihelp se voorkeurverskaffer van noodvervoerdienste.
 • Omvattende voordele is beskikbaar vir lede wat in Suid-Afrika, Mosambiek, Botswana, Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Eswatini woon. 
 • MedElect-lede kwalifiseer net vir voordele indien hulle in Suid-Afrika woon.
 • ’n 50%-bybetaling word toegepas indien voorafgoedkeuring nie verkry word nie.

Chroniese medisyne en VMV- chroniese medisyneInligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide vorms

Meer inligting

Nie-VMV- chroniese medisyne (slegs van toepassing vir lede van MedElite en MedPlus)

Jou dokter moet sekere afdelings van die aansoekvorm om voordele vir VMV-/chroniese medisyne voltooi.

VMV- chroniese medisyne

 • Voltooi asseblief ’n aansoekvorm om VMV- chroniese medisyne, veral die afdelings oor intreekriteria. Die vorm is beskikbaar op Medihelp se Member Zone, of skakel ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678.
 • Goedkeuring vir VMV- chroniese medisyne vir ’n toestand op die Chronic Diseases List (CDL) sal net verleen word vanaf die datum waarop die aansoek om VMV- chroniese medisyne afgehandel is.

Meer as 30 dae se medisynevoorraad


NB: Slegs van toepassing op goedgekeurde chroniese en VMV- chroniese medisyne


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide “Aansoek om medisynevoorraad vir meer as 30 dae”-vorm

Meer inligting

Doen altyd aansoek om voorafgoedkeuring voordat jy jou chroniese/VMV- chroniese medisyne kry.

Indien jy ’n reis oorsee beplan, stel Medihelp asseblief in kennis voordat jy vertrek.

Gespesialiseerde radiologie

MRB, RT- en PET-beelding (PET-beelding slegs vir lede van die MedPlus-opsie)


 • Tel: 086 0200 678

Inligting wat benodig word

 • Pasiënt se lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Besonderhede van radioloog
 • Diensdatum
 • Item- en prosedurekodes
 • ICD10-kodes

Meer inligting

 • Alle RT-beeldings, MRB asook PET-beelding (vir die Plus-opsie) moet vooraf goedgekeur word. Indien nie, is hierdie beeldings uitgesluit van voordele, behalwe waar die diens vir VMV kwalifiseer.
 • Angiografie hoef nie vooraf goedgekeur te word nie.

Suurstof

Nie tydens hospitalisasieInligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Dokter se motivering/voorskrif

Meer inligting

Suurstof wat toegedien word terwyl jy nie gehospitaliseer is nie, moet vooraf goedgekeur word. Indien nie, word ’n 20%-bybetaling toegepas.

Onkologie

Medihelp bied ’n kankerbehandelingsprogram in samewerking met die onkoloë van die Independent Clinical Oncology Network (ICON).


MedVital Elect, Med Add Elect en MedPrime Elect

Aangewese diensverskaffers vir onkologiemedisyne:

Dis-Chem Oncology

OF

Medipost


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Voltooide ICON-/onkologie-aansoekvorm met ICD10-kodes

Meer inligting

 • Onkologie moet –
  • by ICON-onkoloë verkry word, en
  • aan ICON se behandelingsprotokol voldoen.
 • Let wel: Onkologie wat nie by ICON ontvang word nie en van die ICON-protokol afwyk, is onderhewig aan bybetalings.
 • Onkologiebehandeling moet vooraf deur Medihelp goedgekeur word.

MIV-/vigsprogram

Alle inligting word streng vertroulik hanteer.


Siektebestuursprogram

LifeSense


Medisyne

Dis-Chem Direct

OF

Medipost


Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt

Meer inligting

  Omvattende voordele word gebied vir die behandeling van MIV/vigs, insluitend:
 • antiretrovirale terapie, en
 • nablootstellingsprofilakse (PEP).

Belangrik: Indien jy vermoed dat jy aan die MI-virus blootgestel is, kry asseblief binne 72 uur ná blootstelling PEP by enige dokter.

Mediese prosedures wat in die buiteland verkry word

Indien jy of enige van jou afhanklikes beplan om oorsee te reis, moet jy Medihelp asseblief voordat jy vertrek in kennis stel van die vertrekdatum, hoe lank jy in die buiteland sal wees asook die land of lande wat jy sal besoek. Sodoende kan ons jou adviseer oor die proses wat jy moet volg om te verseker dat enige eise vir moontlike mediese dienste wat jy oorsee benodig, doeltreffend verwerk word.

Let wel: MedElect het nie dekking vir gesondheidsorgdienste wat in die buiteland gelewer word nie.Inligting wat benodig word

 • Lidnommer
 • Besonderhede van pasiënt
 • Diensdatum
 • ICD10-kode van ’n soortgelyke plaaslike prosedure
 • Doktersmotivering

 


 

  Oogkundige dienste

  • Oogondersoeke
  • Brille of kontaklense

  Preferred Provider Negotiators (PPN) se oogkundenetwerk


  Meer inligting

  Jy kan PPN skakel indien jy enige vrae oor jou oogkundevoordele het.

  Eise

  Antwoorde op jou vrae oor mediesefondseise


  Wat is ICD10-kodes?

  ICD10-kodes is diagnosekodes wat gesondheidsorgverskaffers op hulle rekenings moet gebruik sodat mediese skemas weet vir watter toestande hulle lede behandel is en eise korrek betaal kan word. Sorg dat jy altyd die ICD10-kode beskikbaar het wanneer jy aansoek doen om voorafgoedkeuring of verwysings


  Wat is die verskil tussen generiese en oorspronklike medisyne?

  Nadat die patentreg op oorspronklike medisyne verstryk het, mag farmaseutiese firmas generiese ekwivalente ontwikkel wat dieselfde aktiewe bestanddele in dieselfde dosis as die oorspronklike medisyne gebruik, maar met ’n ander handelsnaam. Deur generiese medisyne te gebruik, verminder jy uitgawes uit jou eie sak.


  Hoe kan ek bybetalings op medisyne verminder of uitskakel?

  • Besoek ’n apteek in die Medihelp-voorkeurapteeknetwerk.
  • Gebruik generiese medisyne, wat Medihelp teen 100% van die Maximum Medical Aid Price betaal.
  • Gebruik net goedgekeurde VMV-medisyne, wat Medihelp teen 100% van die Medihelp-verwysingsprys betaal.

  Watter inligting verskyn op my Medihelp-eisestaat?

  • Eise en voordele ontvang vir die maand
  • Dienste deur gesondheidsorgverskaffers geëis
  • Bybetalings (indien van toepassing)
  • Voordelepoel (bv. spaarrekening) waaruit voordele betaal is
  • Enige bedrae wat verwerp is en die redes daarvoor
  • 'n Opsomming van jou voordele

  Hoe weet ek of my mediese fonds ’n eis betaal het?

  Sodra ons ’n eis verwerk het, sal jy ’n tussentydse eisestaat ontvang wat aandui watter eise vir betaling verwerk is. Jy sal na elke betalingslopie ’n gespesifiseerde eisestaat ontvang met volledige inligting oor die eis(e), insluitend eise wat betaal en/of geweier is.

  Jy kan ook ons Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 skakel of aanteken op Medihelp se Member Zone en soek onder “Eise” op die tuisblad om die status van jou eise te sien.


  Hoe dien ek ’n mediese eis by Medihelp in?

  Gebruik een van hierdie opsies:

  • Gebruik die app vir lede deur 'n foto van die rekening en jou bewys van betaling te neem en dit in 'n paar maklike stappe in te dien.
  • E-pos die rekening en bewys van betaling aan claims@medihelp.co.za.
  • Dien ’n eis in deur aan te teken op die Member Zone en te klik op “Dien eis in”. Jy kan jou eise vir tandheelkunde en oogkunde ook hier by Dental Risk Company (DRC) en Preferred Provider Negotiators (PPN) indien.

  Watter inligting moet voorsien word wanneer ’n eis ingedien word?

  Om te verseker dat jou eis geldig is ingevolge die Wet op Mediese Skemas en die Reëls van Medihelp moet jy asseblief sorg dat die volgende besonderhede op die rekening verskyn:

  • Jou lidnommer
  • Die lid se naam en van
  • Die pasiënt se naam, van en geboortedatum
  • Medihelp Mediese Skema – nie “Privaat” nie (dit het belastingimplikasies)
  • Die naam en praktykkodenommer van die gesondheidsorgpraktisyn
  • Die bedrag wat per item gehef is
  • Die bedrag wat jy betaal het
  • Jou bewys van betaling (aangeheg)
  • Die toepaslike kodes, soos ICD10-, NAPPI- en itemkodes
  • Die datum waarop die diens/prosedure gelewer/uitgevoer is

  Die rekening moet nie enige wysigings bevat wat per hand aangebring is nie, aangesien dit jou eis ongeldig sal maak. Die eis moet ook in ’n geldige formaat wees – ons aanvaar ongelukkig nie eise in Word- of Excel-formaat nie.


  Hoeveel tyd is daar om ’n eis in te dien?

  Sorg asseblief dat jou eise ons bereik voor of op die laaste werkdag van die vierde kalendermaand wat volg op die maand waarin die diens gelewer is. Indien Medihelp ’n eis weier omdat inligting daarop ontbreek of foutief is, het jy 60 dae tyd vanaf die weieringsdatum om ’n verbeterde rekening in te dien.


  Waarom is dit so belangrik om my eisestate na te gaan?

  Dit is belangrik om jou eisestate na te gaan vir inligting oor jou eise-uitbetalings en om te sien watter bedrae aan gesondheidsorgverskaffers of aan jou betaal is.

  Boodskapkodes sal aandui indien bykomende inligting voorsien moet word sodat jou eis verwerk kan word. Onthou asseblief dat jy net 60 dae het vanaf die datum van jou eisestaat om enige inligting wat ons benodig, te voorsien.


  Wie moet ek kontak indien ek enige eisenavrae het?

  Stuur asseblief e-pos na enquiries@medihelp.co.za, skakel 086 0100 678 of gaan jou eisestate op die Member Zone na.

  E-pos eise vir en navrae oor oogkunde na info@ppn.co.zaLede van MedAdd en MedSaver  moet hulle eise e-pos na claims@medihelp.co.za en hulle navrae na enquiries@medihelp.co.za. Lede van Prime 1 het nie dekking vir oogkunde nie.

  E-pos eise vir tandheelkunde na claims@dentalrisk.comIndien jy navrae oor ’n eis vir tandheelkunde het, stuur e-pos na medihelp@dentalrisk.com.


  Wat is die Medihelp-tarief?

  Die Medihelp-tarief verwys na die tarief wat Medihelp vir mediese dienste betaal, en kan insluit die gekontrakteerde tarief vir dienste wat met sekere diensverskaffersgroepe soos hospitale onderhandel is, die Medihelp-tandheelkundetarief vir tandheelkunde, en die enkelafsetprys vir akute medisyne. Die onderskeie tariewe word in die Reëls van Medihelp omskryf en word deur Medihelp se Raad van Trustees goedgekeur.

  Dokters en ander diensverskaffers kan tariewe hef wat hoër as die Medihelp-tarief is. In sulke gevalle moet jy die verskil self aan die diensverskaffer betaal.

  Onderhandel met jou dokter: Onthou dat jy, soos met enige diens, ook met jou gesondheidsorgverskaffer kan onderhandel vir afslag. Skakel jou verskaffer vooraf om vas te stel hoeveel hy of sy vir ’n spesifieke diens gaan hef en hoeveel Medihelp daarvoor gaan betaal. Sodoende kan jy vooraf enige moontlike uitgawes bereken wat jy self moet betaal en onverwagse mediese uitgawes voorkom

  HealthPrint

  HealthPrint is ’n gratis aanlyn welstandsplatform wat ontwerp is om jou gesondheid te verbeter en jou welstand te bevorder. Enige lid van Medihelp mag by HealthPrint aansluit om ryk, bykomende voordele te aktiveer wat hulle mediesefondsdekking aanvul. HealthPrint sluit die Swangerskap-en-babaprogram in wat jou op jou reis na ouerskap ondersteun, ’n gewigsverliesprogram oor 12 weke, en ’n magdom ander voordele


  Hoe kan ’n lid by HealthPrint aansluit?

  Om vir HealthPrint te registreer, klik hier (hou jou Medihelp-lidnommer byderhand). Dis vinnig, maklik en boonop gratis!


  Waar kan ek meer inligting oor Medihelp se klub vir drawwers en fietsryers kry?

  Enigeen kan aansluit by Medihelp MultiSport, Medihelp se klub vir drawwers/stappers wat in en om Gauteng-Noord woon en fietsryers landwyd. Word deel van hierdie eksklusiewe gemeenskap, maak vriende en word fiks terwyl jy jou gate uit geniet!Klik hier om meer uit te vind.

  Terminologie

  Antwoorde op algemene vrae oor lidmaatskap van Medihelp

  Artroskopie

  ’n Minimaal binnedringende chirurgiese prosedure wat op ’n gewrig uitgevoer word om beserings te ondersoek en/of te behandel met behulp van ’n artroskoop, ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) wat deur ’n klein insnyding in die gewrig geplaas word.

  Dag-tot-dag-voordele

  Medihelp betaal dag-tot-dag-voordele vir dienste wat meestal buite die hospitaal verkry word en nie ’n noodgeval is nie, byvoorbeeld konsultasies by algemene praktisyns en spesialiste, radiologie en patologie (buite die hospitaal), tandheelkunde, oogkunde, akute en selfmedikasie. Dag-tot-dag-voordele is gewoonlik onderhewig aan ’n jaarlikse limiet. Indien jou opsie 'n spaarrekening het, sal Medihelp hierdie dienste uit die beskikbare fondse in die spaarrekening betaal.

  Rugbehandelingsprogram

  ’n Niechirurgiese behandelingsplan wat tot nege weke kan duur en wat volgens ’n kwalifiserende pasiënt se kliniese profiel ontwikkel word deur ’n interdissiplinêre span.

  Kolonoskopie

  ’n Siftingstoets van die kolon wat ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) gebruik om moontlike dermprobleme te ondersoek en/of bespeur.

  Noodgeval

  Enige skielike en onverwagse voorkoms van ’n gesondheidstoestand wat onmiddellike mediese of chirurgiese behandeling vereis, en waar versuim om behandeling te verskaf, die ernstige aantasting van liggaamsfunksies of ernstige wanfunksionering van ’n orgaan of liggaamsdeel tot gevolg kan hê of ’n persoon se lewe in ernstige gevaar kan stel.

  Formularium

  ’n Lys van voorkeuritems (medisyne, patologie, prostetika ensovoorts) wat saamgestel word op grond van die veiligheid, doelmatigheid en kostedoeltreffendheid daarvan, om gebruik te word in die diagnose en/of behandeling van ’n mediese toestand.

  Gastroskopie

  ’n Niechirurgiese prosedure waar ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) gebruik word om afwykings in die boonste deel van die dermkanaal te bevestig of uit te skakel.

  Chroniesesorgprogram

  ’n Geïndividualiseerde program waar ’n gevallebestuurder aangestel word om jou met behandeling en advies by te staan indien jy gelyktydig aan hoë bloeddruk, hoë cholesterol en diabetes ly, om jou welstand te verbeter.

  Hospies

  ’n Fasiliteit wat bystand aan siek of terminale pasiënte en hulle gesinne verleen.

  Medihelp-verwysingsprys (MHVP)

  Die MHVP geld vir alle voorafgoedgekeurde VMV-medisyne. Die prys word bereken volgens die kostedoeltreffendste behandeling, op grond van getuienisgebaseerde beginsels. Die MHVP verskil per voordele-opsie en is onderhewig aan verandering.

  Medihelp-tarief (MT)

  Die tarief wat Medihelp vir mediese dienste betaal, wat insluit die gekontrakteerde tarief vir dienste wat met sekere diensverskaffersgroepe soos hospitale onderhandel is, die Medihelp-tandheelkundetarief, en die enkelafsetprys vir akute medisyne.

  Medisyne

  Medihelp onderskei tussen vyf soorte medisyne wat deur ’n dokter, tandarts of spesialis voorgeskryf word, of wat sonder ’n voorskrif gekoop mag word, naamlik:

  • VMV- chroniese medisyne is medisyne wat ’n dokter of spesialis voorskryf om vir drie maande of langer gebruik te word as behandeling van ’n geregistreerde VMV-toestand. Voorafgoedkeuring en aangewese diensverskaffers kan vir VMV- chroniese medisyne van toepassing wees.
  • Nie-VMV- chroniese medisyne is medisyne wat ’n dokter of spesialis voorskryf om vir drie maande of langer gebruik te word as behandeling van ’n geregistreerde nie-VMV- chroniese toestand.
  • Akute medisyne is medisyne wat ’n dokter of spesialis voorskryf om vir nie langer nie as twee maande te gebruik.
  • Selfmedikasie is medisyne wat jy sonder ’n doktersvoorskrif oor die toonbank mag koop.
  • TTO-medisyne is medisyne wat voorgeskryf word om huis toe te neem nadat jy uit die hospitaal ontslaan word.

  Medihelp het ’n voorkeurapteeknetwerk en dit is vir alle lede voordelig om hulle medisyne by netwerkapteke te kry. Necesse-lede moet hulle medisyne by ’n netwerkapteek kry om vir voordele te kwalifiseer.

  Kernbeelding

  ’n Mediese spesialiteit wat radioaktiewe middels gebruik om ’n siekte te diagnoseer en te behandel.

  Program vir Vroeë Bespeuring

  ’n Program wat spesifiek ontwikkel is om bevoordeeldes met ongediagnoseerde hoë bloeddruk, diabetes en hoë cholesterol te identifiseer, om hulle by te staan met die bestuur van hulle toestande.

  Protokolle

  ’n Stel kliniese riglyne wat verband hou met ’n reeks optimale diagnostiese toetse en behandelings vir spesifieke toestande. Dit sluit riglyne vir kliniese praktykvoering, standaardbehandeling, siektebestuur en formulariums in.

  Sigmoïdoskopie

  ’n Prosedure waar ’n endoskoop (’n buigbare buis met ’n liggie en kamera vooraan) gebruik word om afwykings van die sigmoïedkolon (die eindsegment van die kolon) te bevestig of uit te skakel.

  Subakutesorgfasiliteit

  ’n Fasiliteit wat as alternatief vir hospitalisasie gebruik word, waar postoperatiewe sorg voorsien word aan pasiënte met ’n verswakkende siekte of wat sorg na ’n besering benodig.

  Aanvullende gesondheidsdienste

  Ondersteunende gesondheidsdienste soos fisioterapie, spraakterapie en dieetkundige dienste. Voordele hiervoor verskil na gelang van die voordele-opsie.

  Tetanus

  ’n Lewensbedreigende bakteriese infeksie wat ’n toksien vervaardig wat die brein en senustelsel aantas, en seer spierkrampe en ernstige asemhalingsprobleme veroorsaak.

  LMI

  Liggaamsmassa-indeks

  CDL

  Chronic Diseases List

  COLS

  Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte

  CPAP

  Continuous positive airway pressure

  RT

  Rekenaartomografie

  DBC

  Document Based Care

  NMD

  Nood mediese dienste

  EVARS

  Endovaskulêre aortavervangingchirurgie

  FOBT

  Fekale okkulte bloedtoets

  MIV

  Mensimmuungebreksvirus

  MPV

  Menspapiloomvirus

  MHVP

  Medihelp-verwysingsprys

  MMAP

  Maximum Medical Aid Price

  MOVP

  Medihelp-onkologieverwysingsprys

  MRB

  Magnetiese resonansiebeelding

  MT

  Medihelp-tarief

  PET

  Positron-emissie tomografie

  VMV

  Voorgeskrewe minimum voordele

  PPN

  Preferred Provider Negotiators

  TTO

  To take out (medisyne)

  Aanlynklets

  Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.