Follow the best medical aid in the industry on facebook

Kontak ons

Medihelp-hoofkantoor

Posadres

Posbus 26004
Arcadia, 0007


Straatadres

Steve Bikoweg 410
Arcadia, 0007


Besoek ons

Maandae tot Vrydae
08:00 tot 15:00


Mediese noodgevalle

Netcare 911

Tel: 082 911

Medihelp Kliëntesorg

086 0100 678 (Algemene navrae)

+27 12 336 9000 (Internasionaal)


Kontak ons Oproepsentrum

Maandae tot Donderdae:
07:00 tot 17:00
Vrydae:
08:00 tot 16:00


Faks: 012 336 9540

 

E-pos:
enquiries@medihelp.co.za


Eise

Eise-indiening:

Faks: 012 336 9556

E-pos:
claims@medihelp.co.za

Oogkundige-eise:
info@ppn.co.za

Tandheelkundige-eise:
claims@dentalrisk.com

Lidmaatskapnavrae

Oproepsentrum: 086 0100 678

Faks:

012 336 9532

E-pos:

membership@medihelp.co.za


Klik hier indien jy ‘n lid is en op die Medihelp Member Zone wil aanteken.


Membership fees enquiries

Navrae oor jou lidmaatskapfooie:

Faks: 012 336 9537

E-pos:
subscriptions@medihelp.co.za


Registrasie van 'n nuwe afhanklike

newbusiness@medihelp.co.za

Hospitaalgoedkeuring

Tel: 086 0200 678

Faks: 012 336 9535

E-pos:

hospitalauth@medihelp.co.za


Goedkeuring vir hospitalisasie, dienste in die hospitaal gelewer en gespesialiseerde radiologie


hospitalauth@medihelp.co.za


Magtiging vir privaat verpleging, hospiesdienste en subakutesorgfasiliteite


hmanagement@medihelp.co.za


Chroniese nierdialise en suurstof wat tuis toegedien word 


preauth@medihelp.co.za

Onkologie

Aansoeke vir onkologie-/kankerbehandeling

oncology@medihelp.co.za


Onkologiemedisyne

Prime Netwerk-reeks

Dis-Chem Oncology

oncology@dischem.co.za

Medipost

oncology@medipost.co.za


Necesse

Medihelp-netwerkapteek


Alle ander Medihelp-opsies

Enige apteek

Tandheelkundige prosedures

Dental Risk Company (DRC)


Tel: 087 943 9618

Faks: 086 687 1285

E-pos:

auth@dentalrisk.com
claims@dentalrisk.com
medihelp@dentalrisk.com

Webtuiste

www.dentalrisk.com

Oogkundige dienste

Preferred Provider Negotiators (PPN)

Tel:

086 1103 529 /
086 1101 477

E-pos:

info@ppn.co.za

Webtuiste:

www.ppn.co.za

MIV-/vigsprogram en nablootstellingsprofilakse (PEP)

LifeSense

Algemene navrae

Tel: 0860 50 60 80

SMS 31271 om teruggeskakel te word

Faks: 0860 80 49 60

E-pos:
enquiry@lifesense.co.za

Webtuiste:
www.lifesensedm.co.za


Voorskrifte en patologie

E-pos:
results@lifesense.co.za


Medisyne


Dis-Chem Direct

Tel: 011 589 2788

Faks: 086 641 8311

E-pos:
direct.medihelp@dischem.co.za


Medipost

Tel: 012 426 4000

Faks: 086 673 2466

E-pos:
life@medipost.co.za

Verskaffernetwerk

Navrae oor netwerkregistrasie/-deregistrasie

Rapporteer bedrog

Bedroglyn

Tel: 012 334 2428

Faks: 012 336 9538

E-pos:

bedrog@medihelp.co.za

Raad vir Mediese Skemas

Die Raad vir Mediese Skemas hanteer alle dispute tussen mediese skemas en hul lede wat nie self deur die twee partye opgelos kan word nie.


Tel: 086 1123 267

 

Faks: 086 673 2466

Voorgeskrewe minimum voordele (VMV)

Navrae en registrasies

enquiries@medihelp.co.za


Aansoeke vir chroniese en VMV-medisyne

medicineapp@medihelp.co.za

Adviseursdienste

Tel:

012 336 9099/9199

E-pos:

brokers@medihelp.co.za

Medihelp se Member Zone

Medihelp se Member Zone is ’n aanlyn selfdiensportaal wat jou 24 uur per dag, 7 dae per week in ’n beveiligde omgewing toegang gee tot jou Medihelp-profiel, eise en voordele. Jy kan op die Member Zone

  • kontroleer of jou eise betaal is en eise indien,
  • besonderhede sien van die voordele wat jou plan dek,
  • voorafgoedkeuring versoek,
  • jou persoonlike inligting bestuur,
  • ’n afhanklike registreer of deregistreer,
  • soek vir ’n netwerkverskaffer,
  • jou maandelikse Medihelp-ledegeld sien, en
  • jou Medihelp-lidkaart sien of aanvra.