Follow the best medical aid in the industry on facebook

Prime 1 Hospitaalplan in 2021


Hierdie hospitaalplan is ideaal indien jy gesond is en bekostigbare toegang tot privaat gesondheidsorg wil hê. Dekking vir geringe alledaagse mediese uitgawes en uitgebreide bykomende versekerde voordele is deel van Prime 1. Met die netwerkalternatief kan jy 22% op die maandelikse premies spaar.

Mediese fonds hospitaalplan 2021

'n Opsomming van Prime 1 se maandelikse bydraes en voordele:

 NetwerkNienetwerk
HooflidPrincipal memberR1 722
R2 202
AfhanklikeDependantR1 416
R1 818
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR522
R672
Jy betaal slegs vir twee kinders jonger as 18 jaar, waarna ledegeld vir kinderafhanklikes sal geld vanaf die begin van die volgende jaar nadat hulle 18 geword het totdat hulle 26 jaar oud is. Werkgewersbydrae is nie by die maandelikse ledegeld ingereken nie.

 

Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui. Spesifieke itemkodes en protokolle mag op sekere voordele van toepassing wees. Inligting oor netwerkverskaffers is beskikbaar by die funksie om te soek vir ’n verskaffer. Registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram, om hierdie voordele te aktiveer

 

Roetine-ondersoeke en immunisering
Beskikbaar by netwerkapteekklinieke per persoon:
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting)/ individuele toets (bloedglukose/ cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • Twee MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of drie tussen 15-26 jaar
Vrouegesondheid
 • ‘n Mammogram versoek deur ‘n mediese dokter per 2-jaarsiklus (vroue 40-75 jaar)
 • ‘n Papsmeer versoek deur ‘n mediese dokter per 3-jaarsiklus (vroue ouer as 21 jaar)
 • Voorbehoedmiddels:
  • Orale/ inspuitbare/ inplanteerbare voorbehoedmiddels (vroue tot 50 jaar) – R125 per bevoordeelde per maand, tot R1 500 per jaar
  • Intra-uteriene toestel elke 60 maande – R2 000 per bevoordeelde

Ondersteuning vir jou welstand

 • Rugbehandeling as alternatief vir chirurgie by ’n Document Based Care-fasiliteit vir kwalifiserende pasiënte, en die behandeling is ’n voorvereiste vir spinale chirurgie
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige indien ’n LMI-meting ’n LMI bo 30 aandui
 • Program vir Vroeë Bespeuring
 • Program vir Bipolêre Steuring (vanaf 1 April 2021)
Mansgesondheid
 • ‘n Prostaattoets (PSA-vlak) versoek deur ‘n mediese dokter (mans 40 jaar en ouer)
Uitgebreide swangerskapvoordele
Registrasie op HealthPrint se Swangerskap-en-babaprogram aktiveer hierdie bykomende voordele:
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ‘n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ‘n dieetkundige/ borsvoedingspesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D-ultraklanksonars
Voordele vir kinders
 • Babas jonger as 2 jaar kry 2 bykomende besoeke by ‘n algemene praktisyn, pediater of oor-neus-en-keelspesialis
 • Standaardimmuniserings vir kinders tot 7 jaar oud by netwerkapteekklinieke
50-plussers
 • Een beenmineraaldigtheidstoets versoek deur ‘n mediese dokter (vroue >50 jaar)
 • ‘n Pneumovax-inenting in ‘n 5-jaarsiklus per persoon ouer as 55 jaar (indien vir asma of COLS geregistreer)
 • ‘n FOBT-toets vir persone ouer as 50 jaar
HealthPrint

Medihelp-lede kry gratis toegang tot hierdie aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram wat ontwerp is om waarde toe te voeg op grond van hulle gesondheidsprofiel deur programme soos ‘n Swangerskap-en-babaprogram.

 

Hospitalisasie
100% van die MT

Nienetwerk: enige hospitaal
Netwerk: 113 netwerkhospitale

Dagchirurgienetwerk: 134 dagchirurgiefasiliteite vir sekere prosedures

Noodvervoer 
Netcare 911
In die land waar die bevoordeelde woon
RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Namibië & Botswana – onbeperk
Buite die land waar die bevoordeelde woon
Padvervoer R2 130 en lugvervoer R14 200 per geval
Chroniese toestande/ VMV
 • 100% van die koste vir 270 VMV- en 26 chroniese toestande (aangewese diensverskaffers, spesialisnetwerk, protokolle en voorafgoedkeuring geld)
 • Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis
Gepesialiseerde radiologie
Tydens en nie tydens hospitalisasie
 • MRB en RT-beelding – 100% van die MT
  Onbeperk (sien addisionele inligting – prosedurespesifieke uitgawes)
 • Angiografie
  100% van die MT – onbeperk
  Psigiatriese behandeling
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  R20 050 per bevoordeelde per jaar (maksimum R30 400 per gesin per jaar)
  Onkologie
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  • VMV – 100% van die MT
  • Nie-VMV– R220 000 per gesin per jaar
  Bevalling (geboorte)
  • Tydens hospitalisasie – 100% van die MT
  • Tuisbevalling – R13 500 per geval
  Orgaanoorplanting
  Slegs VMV – 100% van die koste
  Kornea-inplanting – R29 900 per inplanting per jaar
  Ander kernvoordele
  Nierdialise, suurstof, hospiesdienste, subakutesorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
  Posthospitaalsorg
  R1 870 per lid en R2 600 per gesin per jaar vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie tot 30 dae na ontslag
  Prostesevoordele
  • Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese:R23 850
   • Heup-, knie- en skouervervanging (nie-VMV):
    • Akute beserings waar vervanging die enigste
     behandelingsopsie is –
     Hospitalisasie: 100% van die MT
     Prostese: Voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
    • Slytasie: geen voordele
   • Intra-okulêre lense – R4 300 per lens, 2 lense per bevoordeelde per jaar, voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
  • EVARS-prostese – R35 900
  • Vaskulêre/ kardiale prostese – R35 900
  • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie (tydens en nie tydens hospitalisasie) – R4 400 per gesin per jaar
  Palliatiewe sorg
  100% van die MT
  R20 000 per gesin per jaar

   

  Versekerde dag-tot-dag-voordele
  Konsultasies by algemene praktisyns en spesialiste, fisioterapie, akute medisyne en selfmedikasie, insluitend besoeke aan noodeenhede
  Lid = R1 250 per jaar
  Lid+ = R2 500 per jaar
  Netwerkopsie
  Netwerk van algemene praktisyns en spesialisverwysing van toepassing

   

  Medisyne
  • Nie-VMV- chroniese medisyne
   Medisyne word uit die beskikbare dag-tot-dag voordele betaal
  • VMV- chroniese medisyne
   • Nienetwerk – 100% van die MHVP
   • Netwerk – 100% van die MHVP (aangewense diensverskaffers en formularium geld)
  Tandheelkunde
  DRC-netwerk van toepassing 
  100% van die MT vir tandheelkundige prosedures onder bewuste sedasie in die spreekkamer (sedasiekoste) slegs vir die verwydering van geïmpakteerde tande (derde kiestande)
  Tandartsrekening – itemkodes van toepassing

   


   

  Belangrik:
  Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp vir meer inligting en besonderhede van die dienste wat uitgesluit is van voordele. In die geval van ’n dispuut geld die Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas).
  • Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/ VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. Sommige voordele mag aan ’n spesifieke ouderdom/ geslag/ itemkode gekoppel wees. Voordele word teen 100% van die MT betaal.
  • Dokterskonsultasies word uit die beskikbare dag-tot-dag-voordele betaal.
  • Voordele kan onderhewig wees aan voorafgoedkeuring en/ of protokolle.
  • Medihelp betaal generiese medisyne teen 100% van die MMAP, oorspronklike medisyne met geen generiese ekwivalent teen 80% van die MT, en oorspronklike medisyne met ‘n generiese ekwivalent teen 70% van die MMAP.

  Prosedurespesifieke uitgawes (deur die lid betaalbaar)
  • Spinale chirurgie – R15 000 per opname
  • Alle endoskopiese prosedures (hospitaal/ dagkliniek) – R4 200 (’n verdere 35%-bybetaling sal van toepassing wees indien die dienste nie in die dagchirurgie-netwerk verkry word nie)
  • Gespesialiseerde radiologie (binne en buite die hospitaal) – R2 600 per ondersoek
  • Tandheelkundige prosedures onder narkose tydens hospitalisasie
   Verwydering van geïmpakteerde tande (derde kiestande - slegs spesifieke itemkodes is betaalbaar op tandartsrekening) en omvattende tandheelkundige behandeling vir kinders <7 jaar – R3 430 per opname
  • Histerektomie en endometriële ablasie – R6 500 per opname
  • Prostatektomie (slegs konvensionele of laparoskopiese prosedures) – R6 500 per opname

  Afkortings

  CDL-Chronic Diseases List | COLS-Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte | DRC-Dental Risk Company | EVARS-Endovaskulêre aortavervangingchirurgie | FOBT-Fekale okkulte bloedtoets | LMI-Liggaamsmassa-indeks | MHVP-Medihelpverwysingsprys| MMAP-Maximum Medical Aid Price | MPV-Menspapiloomvirus | MRB-Magnetiese resonansiebeelding | MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit | NMD-Nood mediese dienste |OJL-Oorhoofse jaarlikse limiet | RT–Rekenaartomografie | VMV–Voorgeskrewe minimum voordele

  Prime-hospitaalnetwerk

  Dagchirurgienetwerk

  Spesialisnetwerk

  Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

  Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.