MedVital


Terwyl jy jou drome verwesenlik, sal MedVital verseker dat jy dekking vir privaat hospitalisasie en nood mediese dekking het, asook voordele vir geringe mediese uitgawes soos doktersbesoeke, medisyne en voorbehoedmiddels. Deur jou gesondheidstoetse te laat doen, aktiveer jy bykomende voordele. Betaal 25% minder deur MedVital Elect, die netwerkalternatief vir hierdie opsie, te kies.

Vanaf {{small.model.Total}} per maand

Vinnige prysoorsig: sluit afhanklikes in wat bykomend tot die hooflid dekking benodig

Volwassene

{{small.model.NumOfAdultDependants}}

Kind

{{small.model.NumOfChildDependants}}

*Jy betaal net vir twee kinders jonger as 18 jaar totdat hulle 26 jaar oud is
MedVital

Bykomende versekerde voordele

Vroue- & mansgesondheidtoetse

Voorbehoedmiddels

Swangerskap- & babavoordele

Roetine-ondersoeke & immunisering

MedVital

Kernvoordele

Gespesialiseerde radiologie

Nood mediese dienste | Posthospitaal | Traumadekking

Hospitaalvoordele (geen oorhoofse jaarlikse limiet)

MedVital Elect-Netwerkhospitale

270 VMV-toestande – diagnose, behandeling & sorg | 26 chroniese siektes (CDL)

MedVital

Dag-tot-dag-voordele

Versekerde voordele

L= R 1 300 | L+ = R2 600

Uitgebreide sorg

 MedVital ElectMedVital
HooflidPrincipal memberR1 650
R2 100
AfhanklikeDependantR1 200
R1 602
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR648
R690
Jy betaal net vir 2 kinders jonger as 18 jaar en jy betaal die ledegeld vir kinderafhanklikes tot hulle 26 is.

 

Hierdie voordele word bykomend tot jou versekerde dag-tot-dag-voordele gebied en word geaktiveer sodra jy op die Member Zone registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis welstandsprogram vir lede. Die uitslae van jou gesondheidstoetse by Dis-Chem of Clicks sal outomaties op jou gesondheidsrekord op HealthPrint bygewerk word.

Gesondheidstoetse
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting)*
 • of
  'n individuele toets (bloedglukose of cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
Voordele vir voorkomende sorg
 • 'n Tetanusinenting
 • 'n Griepinenting
 • 'n Mammogram* elke 2 jaar
 • 'n Papsmeer* elke 3 jaar
 • 'n Prostaattoets*
 • 'n Pneumovax-inenting
 • 'n Fekale okkulte bloedtoets (FOBT)*
 • 'n Beenmineraaldigtheidstoets* elke 2 jaar
 • 2 MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of 3 tussen 15-26 jaar
Swangerskapvoordele
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2  voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n dieetkundige/ laktasiespesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D ultraklankskanderings
Voorbehoedmiddels
 • Oraal/ inspuitbaar/ inplanteerbaar – R140 per maand, tot R1 550 per jaar
 • Intra-uteriene apparaat – R2 050 elke 60 maande
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling by ’n Document Based Care fasiliteit (’n voorvereiste vir spinale chirurgie)
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige as LMI >30 is
Babas <2 jaar

2 konsultasies by ’n pediater/algemene praktisyn/oor-neus-en-keelspesialis

Immunisering vir kinders

Standaardimmunisering tot 7 jaar

 

*Uitgebreide sorg is ’n voordeel wat geaktiveer word nadat ’n bevoordeelde sekere gesondheidstoetse laat doen wat as deel van die bykomende versekerde voordele beskikbaar is.

Hospitaalbehandeling en lewensnoodsaaklike dienste (versekerde voordele)

Hospitalisasie
Geen oorhoofse jaarlikse limiet nie

MedVital: Enige privaat hospitaal
MedVital Elect: Netwerkhospitale endagprosedurenetwerk geld vir sekere dagprosedures
Noodvervoer (Netcare 911)
 • In die land waar jy woon
  Onbeperk (RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Zimbabwe, Namibië & Botswana) 
 • Buite die land waar jy woon
  R2 210 vir padvervoer en R14 700 vir lugvervoer
Trauma wat hospitalisasie vereis
Onbeperk
Gespesialiseerde radiologie
Angiografie, MRB en RT-skandering – onbeperk
  Posthospitaalsorg vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie
  R2 000 per lid en R2 800 per gesin
  Geboorte
  • In die hospitaal – onbeperk
  • Tuisgeboorte – R14 100 per geval
  Behandeling vir lewensbedreigende toestande
  Onbeperk
  Sluit 270 VMV-toestande en 26 CDL-toestande in
  VMV-medisyne
  Onbeperk
  Kankerbehandeling
  • VMV – onbeperk
  • Nie-VMV – R230 000 per gesin
  Geestesgesondheid (sielkundige behandeling)
  R20 800 per persoon, tot maksimum R31 600 per gesin
  Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese
  R24 900 per persoon
  • Intra-okulêre lense – R4 480 per lens, 2 lense per persoon
  • Heup-, knie- en skouervervanging – nie-VMV-gevalle is beperk tot vervanging wat weens ’n akute besering nodig is

  Ander prostese
  • EVARS-prostese – R37 500 per persoon
  • Vaskulêre/kardiale prostese – R37 500 per persoon
  • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie – R4 580 per gesin
  Orgaanoorplanting
  Slegs VMV – onbeperk
  Kornea-inplanting – R31 100 per inplanting
  Palliatiewe sorg
  R20 800 per gesin
  Ander kernvoordele
  Sluit in nierdialise, suurstof, hospies, subakute sorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
   

   

  Konsultasies, akute medisyne, immunisering, fisioterapie en besoeke aan noodeenhede
  MedVital Elect – netwerk van algemene praktisyns en verwysing deur ’n algemene praktisyn in die netwerk na spesialiste is van toepassing
  Lid = R1 300
  Gesin = R2 600
  Radiografie
  R1 150 per gesin
  Tandheelkunde (DRC-netwerk)
  Verwydering van geïmpakteerde tande in die tandarts se spreekkamer

   

  Een bykomende konsultasie by ’n algemene praktisyn
  Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir of ’n Papsmeer, mammogram, prostaattoets, fekale okkulte bloedtoets (FOBT) of beenmineraaldigtheidstoets uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

  R450 vir selfmedikasie
  Word geaktiveer vir die gesin sodra die eerste eis vir een kombinasiegesondheidstoets (bloedglukose, cholesterol, LMI & bloeddrukmeting) uit jou bykomende versekerde voordele betaal word

   

  Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele en bybetalings kan op sekere voordele van toepassing wees. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp en jou plan se brosjure vir meer besonderhede. In die geval van ’n dispuut sal die Reëls van Medihelp geld (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas). Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien die pasiënt die toestand vir VMV of voordele vir chroniese medisyne geregistreer het nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie.

  Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

  Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.


  Aanlynklets

  Voltooi die velde hieronder om met 'n konsultant te klets.