Follow the best medical aid in the industry on facebook

Uitslag van Medihelp se 2020 virtuele AJV

Medihelp

2020-06-26

Share:

Medihelp Mediese Skema het onlangs sy eerste virtuele algemene jaarvergadering (AJV) suksesvol aangebied, met lede en gaste landwyd wat die vergadering aanlyn kon bywoon. Deelnemers kon op die Medihelp-webtuiste na ’n video van die AJV kyk of na ’n podsending luister, en kon toepaslike dokumente soos die 2019 Jaarverslag en die agenda vir die AJV aflaai. Lede kon ook die geouditeerde finansiële state vir 2019 en die notule van die vorige AJV aflaai by die beveiligde Member Zone. Al die inligting, insluitend die video en podsending, was vir vyf dae ná die vergadering op die AJV-webtuiste beskikbaar.

Lede het tydens die vergadering die notule van die vorige AJV en die finansiële state gesekondeer en goedgekeur, en het aanlyn vrae ingedien wat intyds deur verteenwoordigers van Medihelp beantwoord is. Al die inligting, insluitend die video en podsending, sal op die Member Zone beskikbaar bly sodat lede die inhoud kan bestudeer, die vrae wat tydens die vergadering gevra en beantwoord is kan lees, en kan voortgaan om vrae en kommentaar in te dien.

Lede het terugvoer ontvang oor Medihelp se goeie finansiële resultate en netto groei wat in 2019 behaal is, asook oor die Skema se algehele beter prestasie. Daar was een saak wat uit die vorige AJV voortgespruit het, naamlik die rotasie van ouditeure, en lede is meegedeel dat ’n Versoek om inligting-dokument aan moontlike ouditfirmas gestuur is en dat die saak deur Medihelp se Oudit-en-risikokomitee hanteer word.

Die enigste saak waaroor lede moes stem, was die aanstelling van eksterne ouditeure vir 2020 en die uitslag van die elektroniese stemme wat voor die vergadering reeds uitgebring is, het bevestig dat die meerderheid lede ten gunste van die aanstelling van PricewaterhouseCoopers was. Die uitslag van die onbestrede verkiesing van lede tot die Raad van Trustees is ook aangekondig, met adv Jan Ferreira en mnr Paul van Deventer wat vir nog ’n termyn op die Raad van Trustees sal dien.

Die Raad van Trustees het na afloop van die AJV vergader om sy leiers te verkies. Mnr Chris Klopper is weer as voorsitter verkies en mnr Marthinus Visser as ondervoorsitter van die Raad.

Dankie aan alle lede en gaste wat aan die vergadering deelgeneem het. In hierdie tye waar ons aangespoor word om nuwe maniere van skakeling te vind, waardeer ons die geleentheid om terugvoer te kan gee en aan lede se bekommernisse aandag te skenk.

List of Blogs
Medihelp chatbot
Loading

Loading...